WAPRO RODO

WAPRO RODO

Narzędzie ochrony danych osobowych
Moduł wbudowany w system WAPRO ERP

Biznes robi się z ludźmi i dla ludzi – każda firma przetwarza dane osobowe.

Składanie żądań przez podmioty danych
Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania
Przekazywanie żądań otrzymywanych od podmiotów danych do systemów przetwarzających
Ewidencjonowanie zgód podmiotów na przetwarzanie
Realizację otrzymanych żądań w systemach przetwarzających dane
Rejestrowanie powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych
Przesyłanie informacji zwrotnej do podmiotów danych
Zachowanie terminów ograniczenia przechowania danych osobowych

Składanie żądań. Składanie żądań przez podmioty danych (w tym żądań sprostowania i usunięcia danych). Przekazywanie otrzymywanych żądań. Przekazywanie żądań otrzymywanych od podmiotów danych do systemów je przetwarzających. Realizacja otrzymanych żądań. Realizacja otrzymanych żądań w systemach przetwarzających dane. Przesyłanie informacji zwrotnej. Przesyłanie informacji zwrotnej do podmiotów danych w odpowiedzi na ich żądania. Prowadzenie rejestrów. Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych. Ewidencjonowanie zgód. Ewidencjonowanie zgód podmiotów na przetwarzanie danych. Anonimizacja danych. Przeprowadzenie anonimizacji danych w aplikacjach źródłowych zgodnie z wymaganiami RODO. Rejestrowanie powiadomień. Rejestrowanie powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych. Zachowanie terminów. Zachowanie terminów ograniczenia przechowania danych osobowych (tzw. zarządzanie retencją danych).

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Każda firma musi dostosować swoją działalność do stosowanych od 25 maja 2018 przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych GDPR – General Data Protection Regulation) w Polsce znanego jako RODO.

Działanie również w ramach struktur rozproszonych

WAPRO RODO jest w stanie realizować swoje zadania również w ramach struktur rozproszonych, w których występuje wiele miejsc kontaktu z podmiotem danych, a dokumentacja przetwarzania danych osobowych jest rozproszona.

Kompleksowe narzędzie ADO

Rozwiązanie WAPRO RODO to kompleksowe narzędzie wspierające administratora danych osobowych w realizacji obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów RODO.

Kara za niedostosowanie do wymogów RODO

Niedostosowanie się do wymogów określonych w rozporządzeniu może skutkować karą finansową w wysokości nawet 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy z roku obrotowego poprzedzającego naruszenie.

WAPRO RODO jest dostarczane jako wbudowany moduł do programów WAPRO ERP na zasadach usługi subskrypcyjnej.

Instalacja jednostanowiskowa:

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 2 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa:

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
 • 1024 MB RAM,
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10.

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 2012 R2 Server,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy.

Zrzuty ekranu programu:

Okno czynności przetwarzania danych

Wybór przetwarzanej bazy, określenie celu procesu, typu rejestru. Ustawienie kategorii przetwarzania oraz DPIA.

Okno edycji zbioru

Lista programów przetwarzających dane.

Okno treści zgody

Określenie nazwy zgody, celu, okresu obowiązywania oraz wprowadzenie treści zgody. Przydział zakresu danych, jakie obejmować ma zgoda.