IMAG Produkcja – informacje o produkcie

IMAG-SOFTWARE

IMAG Produkcja

Produkcja

Program do zarządzania produkcją

IMAG Produkcja został stworzony w celu ułatwienia obsługi oraz rozszerzenia funkcjonalności dotyczących zarządzania produkcją oraz jej planowaniem w WAPRO Mag. Oprogramowanie to używa tej samej bazy danych co baza programu WAPRO Mag, co daje spójne dane w obu programach.

Współpraca z WAPRO Mag
Efektywne zarządzanie produkcją
Planowanie dzienne zleceń produkcyjnych
Wizualizacja planu
Obsługa kolektorów
Zarządzanie wydaniami/przyjęciami
Generowanie dokumentów

KATEGORIE: IMAG, POLECANE, OPROGRAMOWANIE IMAG

 

 • Przetwarzanie zamówień WAPRO Mag na zlecenia produkcyjne
 • Generowanie definicji produkcji oraz możliwość jej edycji
 • Tworzenie zleceń wydań/przyjęć na podstawie zleceń produkcyjnych
 • Automatyczna rezerwacja towarów podczas tworzenia zlecenia wydania
 • Generowanie zamówień zbiorowych
 • Generowanie zapotrzebowań do dostawców
 • Tworzenie dokumentów MM
 • Obsługa statusów zamówień/zleceń/wydań
 • Planowanie dzienne zleceń produkcyjnych/możliwość układania kolejności
 • Wizualizacja planu
 • Wizualizacja powiązań dokumentów
 • Obsługa kolektorów

Integracja z WAPRO Mag
Korzystanie z tej samej bazy co program WAPRO Mag. Import/eksport, generowanie dokumentów różnych typów. 

Zarządzanie produkcją
Generowanie zleceń produkcyjnych oraz szybki wgląd w listę zleceń zrealizowanych, bądź czekających na wykonanie. Zarządzanie materiałami potrzebnymi do produkcji danego artykułu. Wgląd i możliwość edycji listy zleceń wydań oraz zleceń przyjęć. Dostęp do listy używanych procesów z przypisanymi zleceniami wraz z datą i godziną rozpoczęcia zlecenia. Informacje o nagłych wydarzeniach mających miejsce podczas produkcji.

Planowanie
Zarządzanie listą zadań, kalendarzem pracy oraz procesami. Możliwość tworzenia rozszerzonych wariantów produkcji. Wyświetlanie podsumowania planu. Generowanie listy zarezerwowanych materiałów dla wybranego zlecenia produkcyjnego.

Konfiguracja programu
Możliwość konfiguracji programu na potrzeby każdej firmy.

Do prawidłowego działania oprogramowania należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe oraz systemowe:


Minimalne wymagania:

system Microsoft Windows ( Vista lub nowszy ),
zainstalowany .NET Framework w wersji 4.6 lub nowszej,
dostęp do internetu (w celu aktywacji),
dostęp do bazy danych MS SQL, na której program ma pracować,
uprawnienia lokalne, pozwalające zapisywać informacje do pliku (logi)

Opis aplikacji

IMAG Produkcja

Główne okno programu

Program składa się z głównych zakładek: Aktualności, przyjęcia, Zlecenia, Ustawienia, Planowanie, Technologia, Realizacja produkcji, Kartoteki oraz Raporty. Podczas korzystania z programu cały czas widoczna jest górna belka z zakładkami.
Zakładka Aktualności jest miejscem przewidzianym na wyświetlanie wiadomości ogólnych.

Przyjęcia

Zakładka zawiera dokumenty dotyczące przyjęć gotowych produktów z produkcji.
PrzyjęciaIMAG PRodukcja
Wydaniaimag produkcja

Wydania

Zakładka zawiera dokumenty dotyczące wydań materiałów na produkcję.

Zlecenia

Zakładka zawiera główne opcje dotyczące zarządzania zamówieniami, zleceniami produkcyjnymi oraz zleceniami wydań/przyjęć. W tej zakładce możemy tworzyć oraz edytować zlecenia. Przejdź do szczegółów =>
Zleceniaimag produkcja
Ustawieniaimag produkcja

Ustawienia

Zakładka przeznaczona dla administratorów systemu. Na tej zakładce mamy dostęp do wszystkich opcji konfiguracji programu.

Planowanie

Miejsce przeznaczone do planowanie produkcji oraz definiowania linii produkcyjnych. Przejdź do szczegółów =>
Planowanieimag produkcja
Technologieimag produkcja

Technologia

Zakładka przeznaczona do definiowania nowych technologii dla wybranych artykułów. Definicje zawierają informacje o etapach produkcji i liniach produkcyjnych. Przejdź do szczegółów =>

Kartoteki

Zakładka zapewnia szybki podgląd kartotek dostępnych w WAPRO Mag oraz kartotek typowych dla modułu produkcji. Przejdź do szczegółów =>
Kartotekiimag produkcja
Raportyimag produkcja

Raporty

Miejsce, w którym zgromadzone zostały raporty wraz z możliwością drukowania/zapisu do PDF.