Regularna aktualizacja to bezpieczeństwo, wygoda i korzyści finansowe

Oszczędności, dodatkowe funkcjonalności, bezpieczeństwo i wiele więcej.

Aktualne wersje programów WAPRO ERP w najwyższym wariancie

Data wydania: 05.07.2022
Wersja: 8.70.6

Co nowego w programie w wersji 8.70.6:

Ogólne
 • Zmodyfikowano funkcję kontroli MAGPKN_StanMagazynowy aby odpowiednio raportowała błąd stanu w poszczególnych firmach
Zlecenia serwisowe
 • Dodano moduł reklamacji jako rozszerzenie modułu zleceń serwisowych. Dokumenty docelowo będą podlegały także synchronizacji z modułem reklamacji dostępnym w usłudze Wapro B2B/Hybrid.
  • Dodano nowy typ dokumentu Reklamacja
  • Dodano możliwość określenia Żądania klienta w ramach składanej reklamacji (Inne, Naprawa, Obniżenie ceny, Wymiany, Zwrot pieniędzy)
  • Dodano adres URL, który używany będzie przy zintegrowanych reklamacjach z usługą Wapro B2B/Hybrid
  • Dodano możliwość wprowadzania pozycji reklamacji (w przypadku integracji wiązane są z pozycjami dokumentów)
  • Dodano wydruk systemowy dokumentu reklamacji
  • Poprawiono zapisywanie zlecenia z numerem dłuższym niż 20 znaków.
Dokumenty
 • Poprawiono podpowiadanie formy płatności przy grupowej realizacji zamówień na dokument handlowy.
 • Poprawiono podpowiadanie opisu zwolnienia pozycji ze stawką ZW z poprzednich dokumentów.
 • Dodano obsługę integracji z Krajowym Systemem e-Faktur w ramach integracji z usługą BusinessLink (funkcja jest w trakcie testów i ukryta jest dla użytkownika).
  • Dodano parametr konfiguracyjny dot. wysyłki do KSeF
  • Dodano możliwość określenia daty odbioru oraz wysyłki dla kontrahenta oraz grupowe operacje
  • Dodano w buforze zakładkę prezentującą szczegóły dokumentu KSeF (numer, link do UPO, daty nadania i potwierdzenia)
  • Dodano możliwość tworzenia tokenu do komunikacji z wykorzystaniem API KSeF poprzez podpis kwalifikowany oraz możliwość wklejenia tokenu utworzonego w portalu podatnika
  • Dodano prezentowanie na listach oraz kontrolowanie w obiegu dokumentów numeru identyfikacyjnego KSeF
  • Dodano możliwość utworzenia paczki dla dokumentu reklamacji.
Towary
 • Przywrócono kolejność pól na formularzu edycji ceny artykułu (najpierw narzut/marża potem ceny).
Paczki kurierskie
 • Dodano obsługę usługi Pocztex 2.0 kurier dla operatora Poczta Polska.
Wydruki
 • Zmodyfikowano raporty CR dla zleceń serwisowych aby uwzględniały typ dokumentu Reklamacja.
 • Dodano możliwość tworzenia obrazu w e-dokumentach po wydruku dla Potwierdzenia zamówienia oraz Oferty.
 • Dodano drukowanie kodu kraju dostawy na wydrukach CR dokumentów handlowych.
 • Dodano systemowy wydruk zlecenia serwisowego typu Reklamacja.
 • Dodano systemowy wydruk Protokół reklamacji.
 • Poprawiono funkcję zapisu wydruku do e-dokumentów przy włączonej opcji „Nie pokazuj okna przy wydruku” na oknie wydruku dokumentu.
 • Poprawiono wydruk zamówienia z wypełnionymi długimi opisami w polu Uwagi oraz informacje dodatkowe.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano gniazdo obsługi dla przycisku „Wybór tytułem” z obsługą PRZED/PO a także zmienną PO, która zwraca wybrany tytuł z dostępnych opisów dokumentów finansowych.
 • Poprawiono obsługę zmiennej @PESEL , w gnieździe XGKOAZ1, XGKODZ.
Uprawnienia
 • Dodano uprawnienie dot. pobierania kursów walut z banku.
 • Poprawiono możliwość usuwania dokumentów magazynowych powiązanych z dokumentem handlowym pomimo braku uprawnień.

Data wydania: 14.06.2022
Wersja: 8.70.2.3

Co nowego w programie w wersji 8.70.2.3:

Data wydania: 14.06.2022
Wersja: 8.70.2.3

Co nowego w programie w wersji 8.70.2.3:

 • Usprawniono system nadawania uprawnień do zasobów systemowych oraz możliwego pominięcia aktywności wybranego dostępu dla aplikacji.
 • Naprawiono problem pomijania zerowych pozycji dla remanentów REM.
 • Wykluczono możliwość odłożenia w procesie realizacji z równoczesną realizacją na kolejny dokument.
 • Zabezpieczono możliwy problem z automatyczną replikacją dla Android 12.
 • Dodano rozpoznawanie linków www w treści komunikatów informacyjnych oraz ostrzeżeń.
 • Dodano niezależne interfejsy powrotu z ekranu wydruków oraz wysyłki e-mail.

Data wydania: 01.10.2021
Wersja: 8.70.0

Co nowego w programie w wersji 8.70.0:

 • Dodano nowy mechanizm obsługi pulpitu informacyjnego
 • Dostosowano program do współpracy z wersjami 8.70.0

Data wydania: 7.07.2022
Wersja: 8.70.8

Co nowego w programie w wersji 8.70.8:

 • Dostosowanie do zmian wynikających z Polskiego Ładu 2.0
 • Stabilizacja – dodanie wszystkich wydanych aktualizacji WAPRO Update od momentu publikacji wersji poprzedniej

Data wydania: 30.06.2022
Wersja: 8.71.0

Co nowego w programie w wersji 8.71.0:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w programie dokonano następujących modyfikacji:

 • Zmieniona została pierwsza stawka podatkowa dla umów cywilnoprawnych i list płac, o ile data ich wypłaty nie jest wcześniejsza niż 1 lipca 2022 roku.
  Program, podczas obliczania zaliczek na podatek dochodowy automatycznie zastępuje obowiązującą w pierwszym półroczu stawkę 17% wartością 12%. Nie dotyczy to zapisanych i utworzonych wcześniej harmonogramów zapłat na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. W tym przypadku należy przed wydrukowaniem takiej umowy zaktualizować obliczenia podczas edytowania rachunku za miesiące od lipca 2022 roku.
 • Usunięta została możliwość naliczania ulgi dla klasy średniej dla dokumentów od 1 lipca 2022.
 • Wyłączony został mechanizm wprowadzony rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 o odroczeniu zaliczek na podatek dochodowy.
 • Dodany został formularz obliczeniowy PIT-RC dla obliczania zaliczki na podatek zryczałtowany. Formularz przeznaczony jest do naliczania podatku zryczałtowanego z uwzględnieniem obniżenia przychodu o 50% składek zdrowotnych opłaconych w miesiącu, za który liczony jest za liczka, co wynika z przepisów wprowadzanych ustawą z dnia 9 czerwca 2022. Formularz uwzględnia również obniżenia wynikające z ulg przysługujących pracującym emerytom, powracającym zza granicy oraz posiadającym czworo lub więcej dzieci. Formularz umożliwia ręczne korygowanie podstawowych wielkości wpływających na wymiar zaliczki, co nie było możliwe przy obliczaniu zaliczki za okres przed 1 lipca 2022
 • Na formatce zapisu do ewidencji księgowej dodany został znacznik, który wyłącza oznaczony nim zapis z podstawy obliczenia składki zdrowotnej ZUS. Dotyczy to dokumentów będących np. następstwem sprzedaży środka trwałego.

Data wydania: 15.07.2022
Wersja: 8.70.6

Co nowego w programie w wersji 8.70.6:

 • Program został dostosowany do pobierania danych z wielu źródeł, różnych ewidencji z różnych baz danych w celu przygotowania i wysłania jednego pliku JPK.
  W tym celu zmodyfikowane zostały:

  • Lista firm:
   • Dla firmy zlikwidowane zostało ścisłe powiązanie z jednym wskazanym źródłem danych
   • W to miejsce dodana została Konfiguracja schematów, która dla każdego schematu JPK obowiązującego firmę, w kontekście odpowiednich okresów rozliczeniowych pozwala zarejestrować jedno lub wiele źródeł, z których mają być pobierane dane;
    Opis znajduje się w dokumentacji programu.
  • Kreator „Pobierz i wyślij” dla pojedynczej firmy został dostosowany do działania zgodnie ze zdefiniowaną Konfiguracją schematów;
   Opis znajduje się w dokumentacji programu.
  • Scalanie danych – zmodyfikowane zostały procedury scalania, tak aby zapisane w programie dzienniki w kontekście różnych źródeł, widoczne były w jednym rejestrze firmy;

Uwaga – wszyscy użytkownicy (nie dotyczy WAPRO online), przed wysyłką kolejnych plików JPK powinni zaktualizować program.

Data wydania: 27.04.2022
Wersja: 8.70.4

Co nowego w programie w wersji 8.70.4:

 • Dostosowanie zakresu danych ewidencyjnych do wymagań pliku JPK_EWP(3) – od 1 kwietnia 2022 roku wszedł w życie nowy wzór pliku JPK_EWP(3), który w porównaniu z wzorem poprzednim został rozszerzony o węzeł ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  Aby dostosować WAPRO Best do wymagań schematu JPK_EWP(3), rejestrowane dane ewidencyjne programu musiały zostać rozszerzone o dwie pozycje:

  • Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie – informacja, która musi znaleźć się w pozycji KW_4 pliku JPK_EWP(3)
  • Przyczyna likwidacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej – informacja, która musi znaleźć się w pozycji KW_10B pliku JPK_EWP(3)

Data wydania: 14.06.2022
Wersja: 8.70.2.3

Co nowego w programie w wersji 8.70.2.3:

 • Usprawniono system nadawania uprawnień do zasobów systemowych oraz możliwego pominięcia aktywności wybranego dostępu dla aplikacji.
 • Zabezpieczono możliwy problem z automatyczną replikacją dla Android 12.
 • Dodano rozpoznawanie linków www w treści komunikatów informacyjnych oraz ostrzeżeń.
 • Dodano niezależne interfejsy powrotu z ekranu wydruków oraz wysyłki e-mail.

Data wydania: 03.02.2022
Wersja: 8.70.2

Co nowego w programie w wersji 8.70.2:

 • Dodano synchronizowanie aktualnie ustawionej ceny sprzedaży (z uwzględnieniem ceny promocyjnej) z aktualną ceną Kup teraz aukcji.
 • Dodano nazwę konta allegro w uwagach zamówienia, z którego przeniesiona była transakcja na zamówienie.
 • Dodano obsługę pól niejednoznacznych aukcji Allegro.
 • Rozszerzono działanie funkcji anulowania transakcji. Jeśli transakcja została anulowana przy wyłączonym parametrze o anulowaniu i była już przeniesiona na zamówienie, po pobraniu statusu anulowania z Allegro zamówienie otrzyma status anulowane oraz adnotację w uwagach o anulowaniu transakcji.
 • Rozszerzono działanie funkcji kojarzenia aukcji wg EAN lub indeksu katalogowego o typy inne niż Towar (jeśli kod przypisany jest do jednostki szt.).
 • Poprawiono wiązanie aukcji wg EAN lub indeksu katalogowego aby po powiązaniu prezentowany był odpowiednio Stan oraz Ilość dostępna.
 • Poprawiono sposób uruchamiania modułu e-poczta w środowisku Wapro Online z aplikacji Wapro Aukcje.
 • Poprawiono synchronizowanie ceny Kup Teraz dla aukcji zaimportowanej z Allegro.
 • Poprawiono działanie filtra Ilość dostępna.

Data wydania: 28.12.2021
Wersja: 4.20.0

Data wydania: 28.12.2021
Wersja: 4.20.0

Data wydania: 28.12.2021
Wersja: 4.20.0

Data wydania: 20.06.2022
Wersja: 8.70.8

Co nowego w programie w wersji 8.70.8:

ZMIANY TECHNICZNE
 • Zmieniono klasyfikację eZLA związanych z pobytem w szpitalu odebranych z ZUS PUE i importowanych do ewidencji nieobecności. Od 1.01.2022 dla tych nieobecności jest nadawany kod nieobecności „8” za który wypłacany jest 80% zasiłek chorobowy. Rozwiązano również problem z klasyfikacją zwolnienia eZLA wynikającego z opieki nad dzieckiem w szpitalu. Obecnie klasyfikowany jest w całości jako kod nieobecności „D” opieka nad dzieckiem. (WU)
 • Umożliwiono zmianę wysokości okna składników płacowych pracownika.
 • W związku ze zmianą stawki i kwoty ulgi podatkowej wyłączono aktualizację danych kartotek systemowych „Progi podatkowe” i „Koszty i ulgi podatkowe” poprzez mechanizm aktualizacji kartotek systemowych. Nowe wartości parametrów podatkowych wprowadzane są podczas aktualizacji wersji.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Dla obliczeń związanych z pakietem mobilności wprowadzono zmiany w obliczeniach podstawy wymiaru składki zdrowotnej, składek na ubezpieczenie społeczne od przychodu zwolnionego z opodatkowania, podstawy składek na PPK uwzgledniających przypadek podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości minimalnej podstawy dla pracowników delegowanych. (WU)
 • W obliczeniach list płac zmieniono mechanizmy związane z obliczaniem zaliczki na podatek w miesiącu przekroczenia progu podatkowego. Uwzględniono ulgę dla klasy średniej w dochodzie wykorzystywanym do kontroli progu podatkowego. Wyłączono przychody zwolnione z podatku na podstawie art. 152–154 ustawy z mechanizmu kontroli progu podatkowego. (WU)
 • Kartotekę „Wirtualne diety dla kierowców” rozbudowano o możliwość wprowadzenia całkowitej kwoty diety w miesiącu. (WU)
 • Dodano mechanizm pakietu mobilności dla umów zleceń polegający na obliczeniu podstawy na ubezpieczenia społeczne w typie listy „Umowy” z zastosowaniem wysokości minimalnej podstawy dla pracowników delegowanych (WU)
 • W obliczeniach podstawy do zasiłku włączono zasady obliczeń pracowników delegowanych dla kierowców, dla których obliczono wirtualne diety. (WU)
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-11 (28) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów (WU)
 • W zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3 mechanizm wyznaczania okresu z jakiego ustala się podstawę dostosowano do zmiany przepisów polegającej na ustaleniu nowej podstawy jeżeli przerwa między nieobecnościami była dłuższa niż jeden miesiąc.
 • Rozwiązano problem z ponownym ustaleniem podstawy do zasiłku po miesiącu przerwy jeżeli w poprzednim miesiącu rozliczana była nieobecność jeszcze z wcześniejszego miesiąca.
 • Do operacji „Zapisz czas przepracowany w godzinach nocnych” dodano mechanizm wyświetlający aktualnie przetwarzanego pracownika.
 • W wydrukach „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)” i „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)” zmieniono sposób wyznaczania kwoty brutto i kwoty do wypłaty rozwiązując tym samym problem z wydrukami w przypadku korzystania z dodatkowych składników użytkownika utworzonych kreatorem składników.
 • W „Zaświadczenie o dochodach emeryta pracownika grupo” uwzględniono przypadek wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym po zwolnieniu pracownika.
 • Listy płac i umowy zlecenia dostosowano do zmian przepisów od 1.07.2022 wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265). Wyłączono naliczanie ulgi dla klasy średniej i zaliczki na podatek wg zasad na 31.12.2021r. oraz rozliczenia przesuniętej zaliczki. Do kartotek systemu wprowadzono 12% stawkę podatkową i ulgę podatkową w wysokości 300 zł. Dla list wypłaconych przed 1.07.2022 wprowadzono mechanizm wirtualnej stawki 17% i ulgi 425 zł.
 • Na podstawie ustawy o zmianie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) wprowadzono zwolnienie z podatku przychodów z zasiłków macierzyńskich dla osób do 26 roku życia (art. 21 pkt 148), powracających z zagranicy (art. 21 pkt 152), rodzica co najmniej czwórki dzieci (art. 21 pkt 153) i osób posiadających uprawnienia emerytalne (art. 21 pkt 154).
 • W procesie dodawania nieobecności dodano ostrzeżenie o wybraniu nieprawidłowego kodu nieobecności w przypadku pobytu w szpitalu. Po 1.01.2022 kodem tym powinien być kod „8”.
 • W module PPK wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, które wprowadziły możliwość wcześniejszego „zapisania” pracownika do PPK, już po 14 dniach zatrudnienia.
 • Zgodnie ze zmianami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) zmieniono podstawę wymiaru składki dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zmiana obowiązuje dla deklaracji ZUS DRA za okres 06/2022 wypełnianych od dnia1.07.2022r.
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • Rozwiązano problem z usuwaniem elementów struktury organizacyjnej z Portalu HR po ich usunięciu w programie. (WU)
 • Rozwiązano problem z przygotowaniem i synchronizacją danych zależności służbowych z portalem. (WU)
 • Usprawniono proces synchronizacji danych z usługą Portal HR. (WU)
 • Rozwiązano problem z brakiem stanowisk w liście pracowników w przypadku przeszeregowania.
 • W oknie konfiguracji ścieżek akceptacji zmieniono opis opcji z „Przełożony” na „Bezpośredni przełożony”.

Data wydania: 17.12.2020
Wersja: 8.60.2

Co nowego w programie w wersji 8.60.2:

 • Zawężono wybór daty przystąpienia firmy do wynikających z ustawy tj: 01.07.2019 , 01.01.2020 , 01.07.2020, 01.01.2021, na liście uczestników zmieniono nazwę kolumny z „Data przystąpienia” na „Data obowiązku. Na liście firm zamiast „Data przystąpienia” jest „Ustawowa data przystąpienia”
 • Wymieniono ikonę aplikacji i ikony pozostałych aplikacji na pasku menu
 • Dodano możliwość usuwania deklaracji zmiany danych uczestników
 • Dostosowano deklarację zmiany danych dla agenta transferowego Finat
 • Włączono obsługę .xml dla agenta transferowego Finteco
 • Zmieniono sposób filtrowania dokumentów w programie na bardziej szczegółowy. Zamiast roku można filtrować według zakresu dat od do.
 • W oknach „Lista uczestników” dodano możliwość eksportu danych uczestników, a w oknie „Lista składek” ich składek do formatu .xls , .xlsx i .pdf
 • Dodano możliwość rozciągnięcia okna listy uczestników wzdłuż i wszerz
 • Zaktualizowano strukturę pliku deklaracji dla agenta transferowego Finteco
 • Rozwiązano problem importu pliku z numerem ewidencji PPK i rachunkiem PPK uczestników otrzymanym od agenta transferowego Pekao
 • Dodano automatyczną zmianę znacznika „Podlega” dla osób niepodlegających w momencie tworzenia deklaracji rejestracji.

Data wydania: 01.10.2021
Wersja: 8.70.0

Co nowego w programie w wersji 8.70.0:

 • Dodano obsługę wymiarów związanych z ofertami
 • Dodano nowy poziom wymiaru data dokumentu dla zamówień

Data wydania: 15.03.2021
Wersja: 3.24.0