IMAG RCP – informacje o produkcie

IMAG-SOFTWARE

IMAG RCP

Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy

Imag RCP to niezbędne narzędzie pracodawcy. Pozwala on na szybki wgląd w harmonogram pracy wielu osób. Jest programem umożliwiającym łatwe zarządzanie zmianami pracowników. Dokumentuje rozpoczęcia i zakończenia zmian na podstawie zeskanowanych kart przez pracowników. Dzięki zebranym danym system automatycznie generuje nadgodziny. Tworzy też raporty w zależności od ustawionych wartości filtrujących. Istnieje też możliwość ręcznego ustawienia parametrów pracy.

Współpraca z WAPRO Mag
Możliwość wykorzystania w pracy stacjonarnej, jak i w pracy zdalnej
Generowanie raportów pracy
Łatwe i szybkie planowanie czasu pracy wielozmianowej
Tworzenie listy wejść / wyjść pracowników
Automatyczne generowanie nadgodzin
 Kontrola nad obecnościami oraz urlopami pracowników

KATEGORIE: IMAG, POLECANE, OPROGRAMOWANIE IMAG

 • Integracja z programem WAPRO Gang
 • Zmiany pracownicze
 • Zatwierdzanie czasu pracy
 • Możliwość edycji rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy
 • Możliwość dodawania nadgodzin
 • Możliwość ręcznego dodawania czasu pracy
 • Zarządzanie urlopami i nieobecnościami
 • Karty
 • Generowanie raportów
 • Podział użytkowników na grupy
 • Dni wolne od pracy
 • Urządzenia RCP
 • Import danych do WAPRO Mag
 • Wyeliminowanie ryzyka popełnienia błędu
  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom moduł eliminuje możliwość pomyłki podczas wypełniania adresu dostaw na listach przewozowych, ponieważ listy przewozowe są bezpośrednio drukowane na podstawie dokumentów

Do prawidłowego działania oprogramowania należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe oraz systemowe:
* Do działania aplikacji niezbędne jest również posiadanie aktualnej wersji oprogramowania WAPRO – starsze wersje programu mogą już nie być wspierane.


STANOWISKO – minimalne wymagania:

SYSTEM:               Windows 10 lub nowszy
PROCESOR:        
1 GHz (kompatybilny z x86 lub x64)

GRAFIKA:             Karta XGA/XVGA (obsługująca 1023×768)
DYSK:                   Co najmniej 2GB wolnego miejsca
PAMIĘĆ RAM:     2GB RAM


SERWER – minimalne wymagania:

SYSTEM:               Windows 2012 R2
PROCESOR:        
2 GHz (kompatybilny z x86 lub x64)
GRAFIKA:             Karta XGA/XVGA (obsługująca 1023×768)
DYSK:                   Co najmniej 2GB wolnego miejsca
PAMIĘĆ RAM:     2GB RAM
SERWER SQL:     2014 lub nowszy


Opis aplikacji

IMAG RCP

Dodawanie pracowników

Pozwala to stworzyć czytelną listę osób zatrudnionych. Podczas dodawania istnieje możliwość połączenia pracownika z pracownikiem bazy WAPRO Gang, przy włączonej integracji z WAPRO Gang.

Dodawanie pracownikówImag rcp
Zmiany pracowniczeimag rcp

Zmiany pracownicze

Ta funkcjonalność pozwala na definiowanie zmian pracowniczych. Określa się tu godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia zmiany.

Przypisywanie zmiany

Jest to szybki i wydajny sposób na przyporządkowanie pracowników do wybranych zmian. Dzięki temu tworzy się lista pozwalająca na weryfikację do jakiej zmiany został przydzielony dany pracownik.

Przypisywanie zmianyimag rcp
Urlopy i nieobecnościimag rcp

Urlopy i nieobecności

Ta funkcjonalność pozwala na przypisywanie urlopów pracownikom wraz z szczegółowymi informacjami: rodzajem urlopu, zakresem dat trwania, własną dodatkową notatką. Istnieje możliwość filtrowania wyszukiwanych danych oraz przełączenie się na sekcję dotyczącą nieobecności pracowników. Lista nieobecności ustalana jest na podstawie przypisanej zmiany, dni wolnych od pracy oraz urlopów.

Zatwierdzanie czasu pracy

Program na podstawie zeskanowanych kart pracowników przypisuje odpowiednio godzinę rozpoczęcia, bądź zakończenia zmiany. Następnie dane te służą do określenia nadgodziny. Istnieje opcja ręcznego ustawienia tych parametrów, co daje wiele możliwości. Tutaj też po wybraniu odpowiednich filtrów można wyświetlić czas pracy konkretnego pracownika. Dane te można wyeksportować do plików .txt oraz .csv, co pozwala na późniejszy ich import do WAPRO Gang.

Zatwierdzanie czasu pracyimag rcp
Karty RFIDimag rcp

Karty RFID

Jest to proste narzędzie do rejestrowania czasu pracy pracowników. Wystarczy ją zeskanować, a zastosowana technologia przekaże dane do Imag RCP. W programie istnieje możliwość dezaktywowania karty pracownika, w każdej możliwej chwili.

 

Raporty

Imag RCP automatycznie tworzy raporty sumujące czas pracy oraz wszystkie nadgodziny, w wybranym przedziale czasowym.

 

Raportyimag rcp
Wapro Gangimag rcp

Współpraca z Wapro Gang

Wygenerowane pliki nadgodzin, wejść / wyjść oraz nieobecności pracowników w Imag RCP można zaimportować do bazy Wapro Gang. To pozwala na późniejsze tworzenie raportów w Wapro Gang. Połączenie z bazą Wapro Gang umożliwia szczegółową edycję statusów pracowników z poziomu Wapro Gang.