WAPRO Fakir – informacje o produkcie


ASSECO WAPRO

WAPRO
Fakir

WAPRO Fakir

Finanse i księgowość

Finanse i księgowość

Wapro fakir jest systemem przeznaczonym do obsługi pełnej księgowości w przedsiębiorstwach. Aplikacja może działać jako samodzielne oprogramowanie albo jako element systemu Wapro ERP. Wapro fakir zawiera wszystkie mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności więc zaraz po zainstalowaniu jest gotowy do pracy. Dzięki programowi Jednolity Plik Kontrolny Wapro JPK oraz wbudowanemu modułowi e-sprawozdań raportowanie jest zgodne z przepisami.

Dla firm handlowych, usługowych i produkcyjnych, biur rachunkowych i jednostek budżetowych
Działa jako niezależny system finansowo–księgowy lub w systemie WAPRO ERP
Automatyzuje operacje księgowe i obliczenia
Łatwy w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb
Współpracuje z programem Jednolity Plik Kontrolny WAPRO JPK

KATEGORIE: WAPRO, POLECANE, OPROGRAMOWANIE WAPRO

Usługi subskrypcyjne 
• WAPRO RODO 
• Obsługa sprawdzenia podatnika w wykazie VAT 
• e-Sprawozdania finansowe 
• Tworzenie e-sprawozdań na podstawie danych pobieranych automatyczne z programu 
• Ręczne wypełnianie e-sprawozdania finansowego 

Ogólne 
• Możliwość pracy w sieci 
• Możliwość prowadzenia wielu firm w programie (w wariancie BIZNES limit do trzech firm) 
• Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami WAPRO ERP 
• Wymiana danych z aplikacjami systemu WAPRO ERP 
• Optymalizacja do pracy terminalowej (wyłączenie grafik) 

Moduł finansowo – księgowy 
• Powiązana dekretacja dokumentów z ewidencją VAT 
• Rozrachunki z kontrahentami 
• Moduł obsługi miejsc powstawania kosztów, Moduł MPK (w wariantach: PRESTIŻ, BUDŻET i BIURO PLUS) 
• Raporty kasowe, wyciągi bankowe, inne 
• Automatyczna kontrola wyceny zaksięgowanych rozchodów walutowych środków pieniężnych wg. metody FIFO 
• Rozliczanie podatku VAT „Małego Podatnika” metodą kasową 
• Zapamiętywane, domyślne ustawienia startowe dokumentu w kontekście kontrahenta 
• Wystawianie i ewidencja dokumentów handlowych (tylko w wersji BUDŻET) 

Moduły i funkcje pomocnicze 
• e-deklaracje (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-26, VAT-27, UPL-1, OPL-1, CIT-8 z załącznikami) 
• e-przelewy
• Obsługa wirtualnych rachunków bankowych(w wariantach: PRESTIŻ, BUDŻET, BIURO PLUS) 
• Moduł analizy wskaźnikowej firmy (we wszystkich wariantach poza BIZNES) 
• Planowanie i kontrola wydatków firmy (we wszystkich wariantach poza BIZNES) 
• Automaty dekretujące – automatyczne dekretowanie dokumentów, przeksięgowania okresowe, zg. z planami 
• Dynamicznie tworzone opisy dokumentu i pozycji dokumentu 

Księgowanie kosztów samochodów 
• Automatyczne księgowanie kosztów samochodów 
• Obsługa kosztów eksploatacji 
• Obsługa rat leasingowych / najmu 
• Obsługa ubezpieczenia 
• Automatyczna kalkulacja KUP i nKUP w automatach dekretujących VAT 
• Automatyczna kalkulacja KUP i nKUP w trakcie ręcznego księgowania dokumentów 
• Automatyczne naliczanie KUP, nKUP oraz VAT dla pozycji faktury 
• Automatyczne rejestrowanie udziału poszczególnych samochodów w rozksięgowywanej kwocie przy użyciu kalkulatora w automacie dekretującym VAT 

E-Archiwum dokumentów 
• Przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: firmy, kontrahentów, pracowników oraz księgowanych dokumentów 
• Podgląd zarchiwizowanych e-Dokumentów w trakcie pracy księgowego, bezpośrednio z interfejsu programu 

E-Korespondencja 
• WAPRO e-Poczta – wewnętrzny klient pocztowy WAPRO ERP umożliwiający prowadzenie korespondencji z kontrahentami firmy bezpośrednio z programu. 
• Powiadomienia SMS – moduł umożliwia wysyłanie spersonalizowanych, seryjnych wiadomości SMS z programu do kontrahentów firmy w oparciu o dynamicznie tworzone szablony. Wiadomości mogą być wysyłane z kartoteki kontrahentów oraz rozrachunków 

Usługi Rachunkowe dla Biur Rachunkowych 
• Biuro Rachunkowe Online – Portal klienta – usługa umożliwiająca klientom biur rachunkowych za pośrednictwem przeglądarki internetowej podgląd podstawowych wskaźników i danych finansowych oraz innych informacji zarejestrowanych w programie WAPRO Fakir w biurze. (tylko w wariantach: PRESTIŻ, BIUTO, BIURO PLUS) 

Analiza budżetowa (tylko w wersji BUDŻET) 
• Tworzenie planu wydatków budżetowych i kontrola jego realizacji 
• Obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji tradycyjnej – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkową, własną analitykę definiowaną przez użytkownika 
• Obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji zadaniowej – w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (opcjonalnie) 
• Sprawozdawczość budżetowa 

System finansowo-księgowy WAPRO Fakir jest dostępny w pięciu wariantach przeznaczonych dla przedsiębiorstw różnej wielkości i o różnym profilu działalności:  BIZNES, PRESTIŻ, BUDŻET, BIURO oraz BIURO PLUS.

Automatyzacja księgowości
Program do księgowości automatyzuje operacje i obliczenia nie wymagające decyzji księgowego. Mechanizmy wparcia przy wprowadzaniu i dekretacji typowych dokumentów poprawiają wydajność pracy, obniża koszt i eliminuje błędy.

Elastyczny program do księgowania
WAPRO Fakir jest elastycznym i nowoczesnym programem do pełnej księgowości, umożliwiającym dostosowanie automatów księgujących, przeksięgowujących, schematów dekretujących importowane dokumenty i innych do potrzeb każdej firmy i każdego planu kont.

Nowoczesne technologie 
Jako nowoczesny program księgowy automatyzuje wiele innych czynności towarzyszących pracy księgowego, m. in. Automatycznie pobiera kursy walut, dane kontrahentów z GUS, weryfikuje numery NIP kontrahentów UE.

Eliminacja błędów
Automatyzacja prac i wbudowane mechanizmy kontrolne programu finansowo księgowego znacznie usprawniają bieżąca pracę księgowych, ułatwiają kontrolę oraz zmniejszają ryzyko popełnienia błędów.

Sprawna wymiana danych i lepsza kontrola
Współpraca z pozostałymi aplikacjami WAPRO ERP ułatwia zarządzanie firmą, a wbudowane mechanizmy analizy i weryfikacji usprawniają kontrolę finansową nawet w rozbudowanej organizacji.

Łatwy rozwój 
Program księgowy WAPRO Fakir umożliwia łatwy rozwój wraz z rozwojem firmy dzięki prostej rozbudowie o nowe stanowiska, oferując bardziej rozbudowane warianty, a także umożliwiając łatwe tworzenia nowych funkcjonalności i automatyzacji.

Do prawidłowego działania oprogramowania należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe oraz systemowe:

Instalacja jednostanowiskowa
Stanowisko:
Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
2 GB RAM,
minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
napęd DVD,
karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
Windows 7/Windows 8/Windows 10,
MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa
Warianty BIZNES, BIURO, BIURO PLUS, BUDŻET PRESTIŻ

Stanowisko:

Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86, 
1024 MB RAM, 
300 MB wolnego miejsca na dysku twardym, 
karta graficzna XGA/XVGA (1024×768), 
Windows 7/Windows 8/Windows 10. 

Serwer:
Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64, 
4 GB RAM, 
minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, 
napęd DVD, 
karta graficzna XGA/XVGA (1024×768), 
Windows 2012 R2 Server, 
MS SQL Server 2014 lub nowszy. 

• Pozostałe wymagania:
Praca w sieciach: Windows 7/Windows 8/Windows 10, 
Inne: Pełne wykorzystanie funkcjonalności wersji PRESTIŻ wymaga posiadania pakietu MS Excel lub MS Office w wersji XP lub późniejszej.

Wapro fakir jest systemem przeznaczonym do obsługi pełnej księgowości w  przedsiębiorstwach. Aplikacja może działać jako samodzielne oprogramowanie albo jako element systemu Wapro ERP. Wapro fakir zawiera wszystkie mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności więc zaraz po zainstalowaniu jest gotowy do pracy. Dzięki programowi Jednolity Plik Kontrolny Wapro JPK oraz wbudowanemu modułowi e-sprawozdań raportowanie jest zgodne z przepisami.  

Opis aplikacji

WAPRO Fakir

Bilans otwarcia

Program umożliwia wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku. Import BO z programu WAPRO Mag sprzedaż i magazyn dużo przyspiesza pracę z programem ponieważ wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku na kontach rozrachunkowych wymaga jednoczesnego rejestrowania zapisów w rozrachunkach odpowiadających kwotowo danym wprowadzonym do BO.
Bilans otwarciaWapro Fakir
RozrachunkiWapro Fakir

Rozrachunki

Moduł rozrachunki dostarcza obszernej informacji na temat stanu należności i zobowiązań, jak również pozwala na analizę wiarygodności finansowej kontrahenta oraz drukowanie wszelkiego rodzaju monitów. WAPRO Fakir Finanse i księgowość potrafi także rozliczać jednocześnie większą liczbę rozrachunków.

Księga główna

Księga Główna jest modułem, który w sposób formalny (zgodnie z ustawą o rachunkowości) umożliwia analizę zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych (w tym również ksiąg walutowych) oraz tworzenie i drukowanie wszelkiego rodzaju analizy i wydruków urzędowych i statystycznych. Program umożliwia przeglądanie zapisów i obrotów na kontach księgi głównej w układzie wg kont, program pozwala na uzyskanie analogicznej informacji w nieco innej  płaszczyźnie, mianowicie wg okresów obrotowych. Oprócz opisanych wyżej możliwości, program pozwala na szczegółowe śledzenie operacji na pojedynczym koncie dzień po dniu, w zadanych przedziałach czasowych.

Księga głównaWapro Fakir
SprzedażWapro Fakir
Deklaracja VAT-7Wapro Fakir

Ewidencja VAT

Ewidencja VAT wprowadzanie danych odbywa się w zasadzie jedynie podczas rejestrowania dokumentów. W module ewidencji mamy możliwość przeglądania informacji dotyczących VAT oraz drukowania rozmaitych zestawień, w tym deklaracji podatkowej VAT-7. Program obsługuje kasową metodę rozliczeń, deklaracja kwartalne oraz obsługuje rejestry VAT zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 oraz obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Finansów. Moduł e-deklaracje umożliwia elektroniczne wysyłanie deklaracji do urzędu skarbowego. Moduł jest dostępny w menu Ewidencja VAT\e-Deklaracje.

Automaty

Poza elementami obowiązkowymi, których rejestracja jest niezbędna do rozpoczęcia pracy z programem, istnieje jeszcze szereg elementów, których zdefiniowanie nie  jest co prawda niezbędne na początku pracy z systemem, niemniej jednak wcześniej czy później muszą zostać dodane, jeśli chcemy prawidłowo korzystać z funkcji programu. Wśród nich znajdują się automaty dekretujące w trakcie księgowania dokumentów, automaty dokonujące samoczynnych księgowań / przeksięgowań dokonywanych okresowo lub na życzenie użytkownika.

AutomatyWapro Fakir