WAPRO RODO – informacje o produkcie


ASSECO WAPRO

WAPRO
RODO

WAPRO RODO

NARZĘDZIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Profesjonalne narzędzie ochrony danych osobowych

WAPRO RODO przeznaczone jest do wspierania działania osób odpowiedzialnych w firmach za bezpieczeństwo danych osobowych. Program ułatwia spełnienie zasad przetwarzania danych osobowych: rozliczalności i ograniczenia celu oraz realizację praw podmiotów danych takich jak: prawo do bycia zapomnianym, prawa dostępu, prawa do przenoszenia danych. 

Obsługa środków trwałych, wartości niematerialnych
Obsługa wartości prawnych oraz wyposażenia
Zestawienia ewidencyjne oraz księgowe
Eksporty do programów finansowo-księgowych
Zautomatyzowana 
inwentaryzacja

KATEGORIE: WAPRO, POLECANE, OPROGRAMOWANIE WAPRO

Rejestry 
• Zbiory przetwarzanych danych 
• Czynności przetwarzania 
• Zgody na przetwarzanie danych 
• Upoważnienia zewnętrzne 
• Naruszenia 
• Żądania wglądu do danych osobowych 

Funkcjonalności RODO 
• Składanie żądań przez podmioty danych (w tym żądań sprostowania i usunięcia danych) 
• Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania 
• Przekazywanie żądań otrzymywanych od podmiotów danych do systemów je przetwarzających 
• Ewidencjonowanie zgód podmiotów na przetwarzanie danych 
• Realizacja otrzymanych żądań w systemach przetwarzających dane 
• Rejestrowanie powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych 
• Przesyłanie informacji zwrotnej do podmiotów danych w odpowiedzi na ich żądania 
• Zachowanie terminów ograniczenia przechowania danych osobowych (tj. zarządzanie retencją) 
• Wyszukiwanie danych osobowych 
• Eksporty danych osobowych 
• Zmiany danych osobowych 
• Zmiany upoważnień 
• Anonimizacja danych osobowych 

Składanie żądań
Składanie żądań przez podmioty danych (w tym żądań sprostowania i usunięcia danych).

Przekazywanie otrzymanych żądań
Przekazywanie żądań otrzymywanych od podmiotów danych do systemów je przetwarzających.

Realizacja otrzymanych żądań
Realizacja otrzymanych żądań w systemach przetwarzających dane.

Przesyłanie informacji zwrotnej
Przesyłanie informacji zwrotnej do podmiotów danych w odpowiedzi na ich żądania.

Prowadzenie rejestrów
Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych.

Ewidencjonowanie zgód
Ewidencjonowanie zgód podmiotów na przetwarzanie danych.

Anonimizacja danych
Przeprowadzenie anonimizacji danych w aplikacjach źródłowych zgodnie z wymaganiami RODO.

Rejestrowanie powiadomień
Rejestrowanie powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Zachowanie terminów
Zachowanie terminów ograniczenia przechowania danych osobowych (tzw. zarządzanie retencją danych).

Do prawidłowego działania oprogramowania należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe oraz systemowe:

Instalacja jednostanowiskowa

• Stanowisko
Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
2GB RAM,
Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
Napęd DVD,
Karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
Windows 7/Windows 8/Windows 10,
MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition 

Instalacja wielostanowiskowa

• Stanowisko
Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
1024 MB RAM,
300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
Karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
Windows 7/Windows 8/Windows 10. 

• Serwer
Komputer z procesem 2GHz kompatybilny z x86 lub x64,
4 GB RAM,
Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
Napęd DVD,
Karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
Windows 2012 Serwer,
MS SQL Serwer 2014 lub nowszy. 

Opis aplikacji

WAPRO RODO

Obsługa programu

Rejestr Zbiory przetwarzanych danych przeznaczony jest do ewidencjonowania zbiorów danych osobowych. Mogą to być zbiory w postaci papierowej lub elektronicznej. Rejestr umożliwia zapisywanie zbiorów wszelkiego typu.

Zbiory przetwarzanych danychWapro RODO
Czynności przetwarzania danychWapro RODO

Czynności przetwarzania danych

Rejestr Czynności przetwarzania może zostać utworzony wyłącznie w kontekście jednego zbioru przetwarzania danych. Jeżeli taki zbiór nie został jeszcze dodany do rejestru zbiorów przetwarzania danych, najpierw należy go dodać.

Upoważnienia zewnętrzne

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych w przedsiębiorstwie powinna prowadzić rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych udzielanych różnym podmiotom. Dane osobowe będą na podstawie takich upoważnień przetwarzane zarówno przez pracowników firmy jak i różne podmioty zewnętrzne. Przetwarzanie przez pracowników firmy będzie odbywać się w poszczególnych aplikacjach systemu Asseco WAPRO. Te upoważnienia do przetwarzania danych osobowych znajdują wyraz w nadawaniu uprawnień do przetwarzania danych w kartotekach kontrahentów i pracowników i jako takie są automatycznie rejestrowane w programach przetwarzających dane osobowe.

Upoważnienia zewnętrzneWapro RODO
Eksport danychWapro RODO

Eksport danych osobowych

W programie istnieje możliwość podglądu informacji na temat eksportu danych z programów przetwarzających dane osobowe. Jako eksport danych, rozumiemy w tym przypadku zarówno wydruki zestawień zawierających dane osobowe jak i eksport danych zawierających dane osobowe do plików wymiany danych.

Naruszenia

W programie dostępny jest rejestr Naruszenia, w którym możliwe jest zapisywanie wszelkich incydentów.

NaruszeniaWapro RODO
Anonimizacja danychWapro RODO

Anonimizacja danych

WAPRO RODO ustala termin obowiązkowego przechowywania danych osób fizycznych w przypadku kontrahentów na pięć lat zakończenia roku obrotowego, w którym wystąpiła ostatnia zarejestrowana w księgach transakcja lub w przypadku pracowników na dziesięć lat od zakończenia roku obrotowego, w którym rozwiązana została umowa o pracę.

Dokumenty

Rejestr o nazwie Dokumenty jest przeznaczony do zapisywania w bazie danych programu kopii elektronicznych dokumentów. W programie można rejestrować kopie elektroniczne umów powierzenia danych osobowych, otrzymanych zgód na przetwarzanie danych od osób fizycznych i temu podobne dokumenty.

DokumentyWapro RODO
Rejestr zmianWapro RODO

Rejestr zmian

Program pozwala na zmiany danych osobowych.

Cele przetwarzanych danychWapro RODO

Cele przetwarzanych danych

Słownik Cele przetwarzania danych przeznaczony jest do zapisywania listy celów, dla których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez administratora danych osobowych. Zawartość tego słownika jest wymagana do tworzenia rejestru czynności przetwarzania przez administratorów danych. Należy pamiętać, że zgodnie z RODO, dane mogą być gromadzone tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Programy przetwarzające dane

W rejestrze Zbiory przetwarzanych danych, dla zbiorów zapisanych w postaci elektronicznej można przypisać nazwy programów, które przetwarzają te dane. Nazwy tych programów zapisywane są w słowniku Programy przetwarzające dane. Słownik jest wypełniony domyślnymi nazwami programów systemu Asseco WAPRO

Programy przetwarzające daneWapro RODO