Imag Generator Artykułów

Generator Artykułów – automatyczne tworzenie artykułów

Program jest rozszerzeniem dla WAPRO Mag, umożliwiającym użytkownikowi tworzenie artykułów na podstawie dodanych słowników i parametrów produktu. Wykorzystywane jest to przy generowaniu artykułów i automatycznym dodawaniu ich do bazy.

Współpraca z WAPRO Mag
Obsługa wielu słowników
Generowanie artykułów
Import kodów EAN
Dostęp do listy artykułów
Możliwość konfiguracji aplikacji

 

Zadaniem programu jest tworzenie artykułów na podstawie stworzonych słowników i parametrów produktu. Funkcja definiowania słowników pozwala na stworzenie kombinacji, na podstawie której generowane są artykuły. Poszczególne parametry artykułów zawarte są w oddzielnych słownikach, które tworzą zakładki. Generowanie artykułów odbywa się na podstawie wybranych zakładek i zaznaczonych przez użytkownika parametrów, skonfigurowanego słownika pojęć. Konfiguracja zestawów. Domyślnie zestawy tworzone są do wszystkich artykułów i nie dopuszcza się do dublowania zestawów. Jednak program umożliwia duplikację  zestawów poprzez wybranie odpowiedniej opcji. Możliwe jest dodawanie zdjęć do artykułów będących na wygenerowanej liście. Pobieranie kodu EAN. Program pozwala na przypisywanie do wygenerowanych artykułów kodów EAN dostępnych na liście w bazie danych. Eksportowanie oraz importowanie artykułów.

Integracja z WAPRO Mag

Eksport i import artykułów między generatorem, a bazą w WAPRO Mag.

Definiowanie słowników

Tworzenie słowników na podstawie których generowane będą  artykuły. Dostępne jest zarządzanie już istniejącymi słownikami.

Zarządzanie programem

Konfiguracja programu pod kątem użytkownika. Zarządzanie zakładkami, parametrami, wzorami.

Generowanie artykułów

Generowanie artykułow odbywa się na podstawie wybranych zakładek i zaznaczonych przez użytkownika parametrów, skonfigurowanego słownika pojęć oraz wypełnionych szczegółów produktu.

Import kodów EAN

Dodawanie nowych, zakupionych kodów EAN do produktów znajdujących się na wygenerowanej przez program liście artykułów.