Automat Faktur – informacje o produkcie

IMAG-SOFTWARE


IMAG Automat FV i WZ

IMAG Automat FV i WZ

Automat FV i zbiorcze FV

Automatyczne fakturowanie

Program służący do obsługi dokumentów handlowych i zamówień.

Oszczędność czasu
Automatyzacja procesu prowadzenia rozliczeń
Automatyczne generowanie dokumentów pdf
Wydajne przetwarzanie danych

KATEGORIE: IMAG, POLECANE, OPROGRAMOWANIE IMAG

  • Realizacja zamówienia na dokument WZ/SU + FV 
  • Przekazanie źródła zamówienia do pola dodatkowego (na zamówieniu i dok. Handlowym) 
  • Przeniesienie kodu kreskowego z dokumentu WZ na FV 
  • Przekazanie zamówienia do systemu WMS 
  • Przypisanie odpowiedniej etykiety do zamówienia 
  • Przekazanie adresu e-mail do pola dodatkowego [Zamówienie – Pole9) 
  • Dla zamówień z poza Allegro w uwagach zostaje przekazany kod paczkomatu (adres dostawy) 

Oszczędność czasu

Automatyzacja procesu prowadzenia rozliczeń

Automatyczne generowanie raportów

Wydajne przetwarzanie danych

Opis aplikacji

IMAG Automat FV i WZ

Program może działać na  2 sposoby, w pełni automatycznie –  całkowicie w tle, zamówienie po zapisie do bazy podlega weryfikacji i jeśli spełnia warunki realizacji przenoszona jest do statusu kompletacji, w przeciwnym razie do statusu błędu. Drugi sposób jest półautomatyczny.

Automat do realizacji zamówień uruchamiany jest z kartoteki Zamówienia poprzez zaznaczenie konkretnego zamówienia i uruchomienie operacji dodatkowej: „Imag – Automat”.

W momencie uruchomienia operacji dodatkowej wykonywana jest procedura weryfikująca zamówienie pod kątem informacji w nim zawartych i występujących warunków – jeśli procedura nie wykryje niezgodności wówczas zamówienie jest realizowane i zmienia się jego status na zrealizowane (Z). 

Wymagane warunki do realizacji zamówienia: 

1 – Czy wartość brutto zamówienia zgadza się z wartością brutto w baselinkerze? 

2 – Czy klient wprowadził notatki do zamówienia? 

3 – Czy są stany na towarach potrzebne do realizacji zamówienia? 

4 – Czy na zamówieniu jest minimum jedna pozycja towarowa? 

5 – Czy na pozycjach zamówienia została osiągnięta minimalna marża? 

1 – Czy wartość brutto zamówienia zgadza się z wartością brutto w baselinkerze? 

Porównywana jest wartość brutto całego zamówienia z wartością brutto zamówienia z baselinkera – wartość brutto baselinkera przekazywana jest to do pola „Uwagi” 

W przypadku, gdy procedura wykryje niezgodność w wartościach brutto, zamówienie nie zostaje zrealizowane i trafia do statusu błąd weryfikacji (B) – w dzienniku historii zmian statusu znajdować się będzie informacja na temat przyczyny błędu: 

2 – Czy klient wprowadził notatki do zamówienia? 

W przypadku gdy procedura wykryje, że na zamówieniu znajdują się notatki klienta – notatki klienta muszą być poprzedzone słowem „Notatka:” – inaczej procedura nie będzie w stanie zweryfikować czy wprowadzony tekst jest notatką klienta, czy też nie. 

Po weryfikacji i stwierdzeniu, że na zamówieniu znajdują się notatki klienta zamówienie trafia do statusu do weryfikacji (D) w celu ręcznej weryfikacji zamówienia:

Ponadto po wykonaniu operacji dodatkowej treść notatek klienta znika z pola uwag i zostaje przekazana do Pola6 na zamówieniu (umożliwia to realizację zamówienia przy ponownym wywołaniu operacji dodatkowej) 

3 – Czy są stany na towarach potrzebne do realizacji zamówienia? 

Zamówienie jest weryfikowane pod katem stanów magazynowych potrzebnych do realizacji zamówienia, jeśli stan będzie niewystarczalny wówczas zamówienie nie zostanie zrealizowane, zaś samo zamówienie zmienia status na błąd weryfikacji (B). 

Dodatkowo w historii zmiany statusu znajdować się będzie informacja na temat wykrytych błędów:

4 – Czy na zamówieniu jest minimum jedna pozycja towarowa? 

W celu realizacji zamówienia musi się na nim znajdować chociaż jedna pozycja asortymentowa umożliwiająca realizację zamówienia. 

5 – Czy na pozycjach zamówienia została osiągnięta minimalna marża? 

Procedura również weryfikuje zamówienie pod kątem minimalnej marży na pozycjach zamówienia, domyślnie wynosi ona 10%, lecz jest również możliwość skonfigurowania własnej minimalnej marży. 

W pierwszej kolejności sprawdzanie jest pole10 na artykule, jeżeli nie została wprowadzona żadna wartość, funkcja pobiera minimalną marżę z pola10 na magazynie. Jeżeli pole także nie zostanie uzupełnione ustawiana jest domyślna wartość (10). Wartości na polach dodatkowych wpisujemy bez znaku % 

Informacje o błędach przy realizacji zamówienia 

Zamówienie jest weryfikowane pod katem występowania poniższych warunków, w przypadku wykrycia niezgodności zamówienie nie zostaje zrealizowane i zmienia status na błąd weryfikacji (B), a na zamówieniu w historii zmiany statusu pojawia się informacja jakie warunki nie zostały spełnione, np.

Po przygotowaniu materiału na magazynie poprzez system i przekazaniu informacji przygotowania paczki system przechodzi do realizacji i przygotowuje wz i generuje list poprzez  program Imag Scheduler dostępne są również opcje wysłania kopii dokumentu oraz wydruk.