Imag Windykator

Imag WINDYKATOR

Aplikacja do wysyłania windykacji

Aplikacja WINDYKATOR jest rozszerzeniem dla programu WAPRO Mag i działa na wspólnej bazie danych. Główną funkcją oprogramowania jest windykacja w postaci wiadomości e-mail do klientów, którzy posiadają niezapłacone dokumenty handlowe. Aplikacja umożliwia podgląd aktualnego stanu dokumentów handlowych dla wszystkich kontrahentów.

Windykacja w postaci wiadomości e-mail
Automatyczne uruchamianie windykacji
Monitorowanie kontrahentów pod kątem niezapłaconych dokumentów handlowych
Współpraca z WAPRO Mag
Prowadzenie historii wysyłanych wiadomości

Monity. Umożliwiają konfigurację czasu wysyłania maili do kontrahentów. Mechanizm pozwala na dodanie konkretnego czasu w którym wiadomość zostanie wysłana. Szablony zaś służą do konfiguracji wysłanego maila. Istnieje możliwość dopasowania różnych szablonów dla różnych grup klientów oraz dla różnych form płatności. Dostępny jest edytor szablonów, który pozwala na indywidualne dostosowanie wyglądu wysyłanych wiadomości. Automatyczne uruchamianie windykacji. Pozwala na codzienne wysyłanie maili o określonej przez użytkownika godzinie. Jest to bardzo przydatna i ułatwiająca funkcja. Monitor. Odpowiada za wyświetlanie listy kontrahentów, którzy posiadają niezapłacone dokumenty handlowe. Możliwe są do zastosowania filtry wpływające na wyświetlaną zawartość. Istnieje też opcja wyświetlania wielu numerów przesyłek jeśli z dokumentem handlowym powiązane jest więcej niż jedno zamówienie. Wykluczenia. Ta zakładka pozwala na wgląd w listę kontrahentów wykluczonych z windykacji. Historia. Kolejna z zakładek, zawiera log wysłanych wiadomości, co umożliwia sprawowanie kontroli przez użytkownika nad wysłanymi windykacjami.

Automatyczne uruchamianie windykacji

Możliwość zarządzania automatycznym wysyłaniem windykacji do kontrahentów. Jest to funkcja, która w zależności od ustawień wysyła raz dziennie mail na podane adresy.

Konfiguracja monitów

Umożliwia wybranie konkretnego czasu w którym wiadomość zostanie wysłana.

Konfiguracja szablonów

Szablony umożliwiają konfigurację wysyłanego maila. Pozwala to na dopasowanie wiadomości do potrzeb użytkownika. Istnieje możliwość dodania różnych szablonów do różnych grup klientów oraz form płatności.

Monitorowanie kontrahentów

Łatwy dostęp do listy kontrahentów posiadających niezapłacone dokumenty handlowe.

Dostęp do historii wiadomości

Zakładka historia zawiera informacje odnośnie wysłanych wiadomości windykacyjnych.

⦁  Komputer z procesorem >1 GHz kompatybilny z x86;
⦁  >512 MB RAM (>1024 MB RAM dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10);
⦁  Łącze internetowe o prędkości > 2 Mb/s.
⦁  SQL SERVER w wersji co najmniej 2012
⦁  Wersja Wapro Mag 8.x
⦁  Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
⦁  .NET Framework 4.5
⦁  Serwer SMTP poczty

Zrzuty ekranu programu:

Łączenie z bazą WAPRO Mag

Ustawienia poczty SMTP

Lista monitów

Szablony

Ustawienia

Automatyczne uruchamianie windykacji

Monitor zawierający dłużnych kontrahentów