IMAG Saldeosmart – informacje o produkcie

IMAG-E-BUSINESS


IMAG SaldeoSMART

IMAG SaldeoSMART

Odczytywanie dokumentów

Integrator SaldeoSMART

Program zapewnia integrację platformy do odczytywania danych z dokumentów oraz sprawnej komunikacji między biurem rachunkowym i jego klientami z programem księgowym WAPRO Fakir. Dla potrzeb indywidualnych klientów możemy zintegrować platformę z programem WAPRO Kaper.

Współpraca z WAPRO Fakir
Zgodność z obowiązującym prawem
Różnorodne pakiety do zarządzania całą firmą
Eliminacja ręcznego wprowadzania faktur
Optyczne odczytywanie dokumentów

KATEGORIE: IMAG, POLECANE, OPROGRAMOWANIE IMAG

 • Odczytywanie danych z faktur z eksportem do programu księgowego
 • Automatyzacja działań
 • Tworzenie indywidualnych obiegów dokumentów firmowych
 • Wystawianie faktur z eksportem do programu księgowego
 • Generowanie przelewów do bankowości elektronicznej
 • Przesyłanie miesięcznych rozliczeń
 • Zarządzanie zadaniami 
 • Automatyczne powiadomienia z systemu
 • Elektroniczne teczki dokumentów kadrowych
 • Zaawansowana wyszukiwarka dokumentów
 • Dokumenty firmy zawsze pod ręką
 • Rozliczanie zaliczek pracowniczych w firmie

Oszczędność czasu
Oszczędność czasu w zakresie wprowadzania i obsługi dokumentów.

Automatyzacja 
Automatyzacja czynności powtarzanych każdego miesiąca.

Większa efektywność
Zwiększa efektywność pracy księgowych w biurze rachunkowym.

Sprawna komunikacja
Usprawnienie komunikacji między księgowymi i klientami.

Archiwa
Elektroniczne archiwum dokumentów dostępne 24/7

Łatwe wyszukiwanie dokumentów
Zaawansowana i funkcjonalna wyszukiwarka dokumentów i faktur

Do prawidłowego działania oprogramowania należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe oraz systemowe:
* Do działania aplikacji niezbędne jest również posiadanie aktualnej wersji oprogramowania WAPRO – starsze wersje programu mogą już nie być wspierane.


STANOWISKO – minimalne wymagania:

SYSTEM:               Windows 10 lub nowszy
PROCESOR:        
1 GHz (kompatybilny z x86 lub x64)

GRAFIKA:             Karta XGA/XVGA (obsługująca 1023×768)
DYSK:                   Co najmniej 2GB wolnego miejsca
PAMIĘĆ RAM:     2GB RAM


SERWER – minimalne wymagania:

SYSTEM:               Windows 2012 R2
PROCESOR:        
2 GHz (kompatybilny z x86 lub x64)
GRAFIKA:             Karta XGA/XVGA (obsługująca 1023×768)
DYSK:                   Co najmniej 2GB wolnego miejsca
PAMIĘĆ RAM:     2GB RAM
SERWER SQL:     2014 lub nowszy


Opis aplikacji

IMAG SaldeoSMART

Integrator IMAG SaldeoSMART to rozwiązanie umożliwiające integrację programu WAPRO Fakir z platformą odczytywania skanowanych dokumentów klienta SaldeoSMART – umożliwia to spójną wymianę danych pomiędzy programem księgowym, a papierowymi dokumentami klientów np. faktury sprzedażowe i kosztowe. SaldeoSMART automatycznie sczytuje dane z dokumentów papierowych takie jak numer dokumentu, daty, kwoty netto i VAT według stawek, dane kontrahenta i numer konta bankowego. Program umożliwia też eksport dokumentów do programu księgowego. 

Program jest przejrzysty i prosty w obsłudze dzięki podziale na główne zakładki. Przy imporcie dokumentów do programu księgowego, brane są pod uwagę 4  parametry:  Typ,  Kategoria,  Opis zdarzenia,  Rejestr. Każdy typ dokumentu eksportowany jest oddzielnie  (tzn. w pliku ZIP osobno są pliki dla dokumentów sprzedażowych, zakupowych i towarowych), oddzielnie eksportowane są także rejestry. 

 

Aby móc zaimportować faktury lub dokumenty z SaldeoSMART do programu WAPRO Fakir należy w pierwszej kolejności wyeksportować dokumenty sprzedaży (faktury lub rachunki) lub dokumenty (sprzedaży – faktury lub rachunki, kosztowe lub towar/materiał).