WAPRO iBusiness – informacje o produkcie


ASSECO WAPRO


WAPRO iBusiness

MOBILNE ANALIZY

Mobilna aplikacja menedżerska pozwalająca zachować kontrolę nad biznesem

Jeżeli często przebywasz poza biurem, to WAPRO iBusiness jest właśnie dla Ciebie!

Dostęp on-line do danych
Analizy oparte o aktualne dane
Dostępne wszystkie podstawowe informacje
Prezentacja trendów i porównanie z danymi historycznymi

KATEGORIE: WAPRO, POLECANE, OPROGRAMOWANIE WAPRO

Ogólne 
• działanie w trybie Software as Service 

Prezentacja kluczowych wskaźników z rozbiciem na  
• Finanse 
• Rozrachunki 
• Sprzedaż 
• Zamówienia od odbiorców 

Prezentacja danych sprzedaży z rozbiciem na  
• Sprzedaż wg kontrahentów 
• Sprzedaż wg magazynów i firm 

Prezentacja dokumentów sprzedaży i wszystkich dokumentów handlowych (wraz z pozycjami dokumentów) 
• Obroty handlowców 
• Zysk wg artykułów 
• Zysk wg kontrahentów 

Prezentacja danych zakupów z rozbiciem na  
• Zakupy kontrahentów 
• Zakupy wg magazynów i firm 
• Lista dokumentów zakupu (wraz z pozycjami dokumentów) 

Prezentacja dokumentów finansowych z rozbiciem na  
• Ostatnie saldo kasowe 
• Ostatnie saldo bankowe 
• Bieżący stan kasy wg dok. Finansowych 
• Lista dokumentów finansowych 

Pozostałe 
• Prezentacja rozrachunków oraz saldo rozrachunków z kontrahentami 
• Prezentacja Zamówień do dostawców oraz od odbiorców (wraz z pozycjami dokumentów) oraz Stanów zamówień i rezerwacji towarów 
• Prezentacja karotek kontrahentów i towarów z podglądem szczegółów pozycji kartoteki 
• Lista zadań CRM 
• Możliwości filtrowania i sortowania poszczególnych list 
• Możliwość nadawania uprawnień do wybranych słowników w konsoli zarządzającej 

Dostęp on-line do danych
Dostęp w czasie rzeczywistym do danych biznesowych przechowywanych w systemach klasy ERP.

Krótszy czas operacji
Dostęp on-line umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na realizację procesów biznesowych.

Dokładniejsza kontrola
Dostęp on-line do aktualnych danych biznesowych umożliwia kontrolę nad tym co aktualnie dzieje się w firmie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Trafniejsze decyzje
Dostęp do aktualnych danych biznesowych pozwala na podejmowanie trafniejszych decyzji.

Kluczowe wskaźniki
Szybki dostęp do wszystkich kluczowych wskaźników pozwala łatwo ocenić aktualną kondycję firmy.

Pełne dane finansowe
Lepsze zarządzanie bezpieczeństwem i płynnością finansową zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych danych finansowych.

Opis aplikacji

WAPRO iBusiness

Główne menu aplikacji

Przykładowe rozrachunki firmy