Imag API Wapro

Imag API

Interfejs programistyczny aplikacji

 

Integracja z WAPRO Mag
Wiele dostępnych metod
Automatyzacja procesów
Wielofunkcyjność

Jest to interfejs programistyczny aplikacji oferujący szereg reguł. Pozwala na szybkie wyszukiwanie i wyświetlanie: artykułów; cen dla artykułów; cen dla kontrahentów; cenników indywidualnych; listy dokumentów; konkretnych dokumentów; listy jednostek; listy lub konkretnych kontrahentów; kontakty, grupy, kwalifikacje kontrahentów; listy magazynów; listy miejsc dostaw; listy form dostaw; dostępne stawki VAT; dostępne kraje; dane z wybranych tabel dodatkowych; listy form płatności; kursy walut; zamówienia. Metody umożliwiają: dodawanie nowych artykułów; wyszukiwanie artykułu według wybranego schematu; wyszukiwanie dokumentów handlowych lub magazynowych według wskazanych parametrów; dodawanie do bazy nowych kontrahentów; dodawanie miejsc dostawy do danego kontrahenta; pobieranie listy kursów walut z dnia poprzedniego; dodawanie nowych zamówień. Dostępny jest podgląd modeli wprowadzanych, wyszukiwanych danych.

Funkcje programu:

Ekran startowy programu

Sekcja „Artykul”

Metoda pobierająca listę artykułów z bazy

Metoda dodająca nowy artykuł

Metoda wyszukująca artykuły według wybranego schematu

Sekcja „Cena”

Metoda zwracająca ceny dla artykułu

Metoda zwracająca wszystkie ceny dla wskazanego kontrahenta

Metoda zwracająca cenniki indywidualne dla określonej grupy kontrahentów

Sekcje „Dokument Handlowy” i „Dokument Magazynowy”

Metoda pobierająca listę dokumentów handlowych

Metoda wyszukująca dokument handlowy według parametrów

Metoda pobierająca listę dokumentów magazynowych

Metoda wyszukująca dokument magazynowy według wskazanych wytycznych

Sekcja „Jednostka”

Sekcja „Kontrahent”

Metoda pobierająca listę kontrahentów

Metoda dodająca do bazy nowego kontrahenta

Metoda dodająca miejsce dostawy do danego kontrahenta

Metoda dodająca kontakt do danego kontrahenta

Sekcje „Magazyn” i „Miejsce Dostawy”

Metoda pobierająca listę magazynów

Metoda pobierająca listę miejsc dostaw

Sekcja „Pozostałe”

Metoda pobierająca listę form dostaw

Metoda pobierająca dane z wybranej tabeli dodatkowej

Metoda pobierająca listę kursów walut z dnia poprzedniego

Sekcje „Setup” i „Zamówienie”

Metoda testująca działanie logów

Metoda dodająca nowe zamówienie

Metoda wyszukująca zamówienie według wskazanych wytycznych

Metoda zmieniająca status zamówienia

Metoda pobierająca wszystkie pozycje wybranego zamówienia

Sekcja „Models”