WAPRO Analizy – informacje o produkcie

Oprogramowanie dla firm


ASSECO WAPRO

WAPRO
Analizy

WAPRO Analizy

Analizy wielowymiarowe

Funkcje analityczne

Program WAPRO Analizy jest uzupełnieniem funkcjonalnym pozostałych aplikacji systemu WAPRO ERP o zaawansowane funkcje analityczne. Pozwala na analizowanie danych zgromadzonych w bazach poszczególnych aplikacji, umożliwiając tworzenie szybkich, wszechstronnych i dynamicznych analiz w postaci zestawień tabelarycznych oraz czytelnych wykresów.

Analizy zaprojektowane przez specjalistów
Większa skuteczność działania firmy
Wszystkie dane w jednej aplikacji
Zawsze aktualne informacje

KATEGORIE: WAPRO, POLECANE, OPROGRAMOWANIE WAPRO

Podstawowe funkcjonalności 
• Analizy predefiniowane
• Możliwość tworzenia własnych analiz użytkownika
• Wewnętrzna przeglądarka analiz
• Pasek szybkich podsumowań dla zaznaczonych komórek
• Możliwość określania wartości TOP dla wyświetlanych komórek
• Możliwość równoczesnej prezentacji danych w tabeli przestawnej i na wykresie
• Zaawansowany kreator wykresów
• Publikowanie analiz jako raporty w programach WAPRO Mag oraz WAPRO Fakir
• Eksport wyników do formatów PDF, XLS, XLSX, HTML, RTF, TXT
• Konfiguracja uprawnień do wybranych analiz
• Widoki analityczne (tylko w wersji PRESTIŻ)
• Współpraca z programami: WAPRO Mag, WAPRO Fakir
• Współpraca z programami WAPRO Kaper, WAPRO Gang, WAPRO Best (tylko w wersji PRESTIŻ)

Analizy 
• WAPRO Mag Analizy sprzedaży (wg różnych podziałów)
• WAPRO Mag Analizy sprzedaży ze wskaźnikami KPI
• WAPRO Mag Analizy obrotów magazynowych (wg różnych podziałów)
• WAPRO Mag Analizy obrotów magazynowych ze wskaźnikami KPI
• WAPRO Mag Analizy zamówień (wg różnych podziałów)
• WAPRO Mag Analiza zakupów
• WAPRO Mag Analiza rozrachunków
• WAPRO Fakir Analiza rozrachunków
• WAPRO Fakir Analiza zapisów na kontach (tylko w wersji PRESTIŻ)
• WAPRO Fakir Analiza MPK (tylko w wersji PRESTIŻ)
• WAPRO Kaper – Analiza ryczałtu (tylko w wersji PRESTIŻ)
• WAPRO Kaper – Roczne rozliczenie księgi (tylko w wersji PRESTIŻ)
• WAPRO Kaper – Raty amortyzacji (tylko w wersji PRESTIŻ)
• WAPRO Kaper – Planowane raty amortyzacji (tylko w wersji PRESTIŻ)
• WAPRO Gang – Wykaz umów o pracę w okresach (tylko w wersji PRESTIŻ)
• WAPRO Gang – Wykaz umów zlecenia (tylko w wersji PRESTIŻ)
• WAPRO Gang – Wykaz umów o dzieło (tylko w wersji PRESTIŻ)
• WAPRO Gang – Analiza rozpoczętych angaży w okresach (tylko w wersji PRESTIŻ)
• WAPRO Gang – Analiza dokumentów pracowników (tylko w wersji PRESTIŻ)
• Obsługa pól dodatkowych (tylko w wersji PRESTIŻ)
• Definiowanie analiz jako ulubione
• Możliwość określanie ważności danych Analiz OLAP wyrażonej w ilości dni
• Możliwość dynamicznej zmiany rodzaju wykresu
• Definiowanie danych wykresu na podstawie zaznaczonego obszaru danych
• Zaawansowany kreator filtrów
• Zapisywanie konfiguracji analizy w bazie danych
• Możliwość zmiany rodzaju sekcji pól i obszarów
• Powielanie definicji analizy predefiniowane

System Analizy wielowymiarowe WAPRO Analizy jest dostępny w dwóch wariantach przeznaczonych dla przedsiębiorstw różnej wielkości:  BIZNES oraz PRESTIŻ.

Zawsze aktualne informacje analityczne
Analizy wykonywane bezpośrednio w bazach źródłowych, bez konieczności czasochłonnego importowania danych.

Szybki dostęp do wiedzy
Bogaty zestaw narzędzi analitycznych pozwalających na analizę danych według dowolnych kryteriów z możliwością grupowania, sortowania, filtrowania i porównywania oraz prezentację w różnych przekrojach.

Dynamiczna zmiana zakresu i układu analizy
Możliwość dynamicznej zmiany zakresu, układu i szczegółowości prezentowanych informacji oraz możliwość agregacji danych – obserwacja trendów, zmian sezonowych i porównywanie danych w okresach.

Analizy zaprojektowane przez specjalistów
Od razu wykorzystaj dostarczany, zaprojektowany przez specjalistów zestaw szablonów analiz lub modyfikuj i twórz własne analizy.

Do prawidłowego działania oprogramowania należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe oraz systemowe:

• Stanowisko
System: Windows 10 lub nowszy

Procesor: 1 GHz kompatybilny z x86 lub x64
Karta graficzna: XGA/XVGA (1024×768)
Dysk twardy: 2 GB wolnego miejsca
Pamięć RAM: 2 GB RAM

• Serwer
Serwer SQL: 2014 lub nowszy
Procesor: 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64
Karta graficzna: XGA/XVGA (1024×768),
Dysk twardy: 2 GB wolnego miejsca
System: Windows 2012 R2
Pamięć RAM: 4 GB RAM

Opis aplikacji

WAPRO Analizy

Obsługa programu

Program WAPRO Analizy dedykowany jest dla menadżerów oraz osób zajmujących się zarządzaniem firmą. Jest uzupełnieniem funkcjonalnym pozostałych aplikacji systemu WAPRO ERP o zaawansowane funkcje analityczne. Pozwala na analizowanie danych zgromadzonych w bazach poszczególnych aplikacji, umożliwiając tworzenie szybkich, wszechstronnych i dynamicznych analiz w postaci zestawień tabelarycznych oraz czytelnych wykresów. 

FunckjonalnośćWapro analizy
Analiza obrotów magazynowychWapro analizy

Analiza obrotów magazynowych

Należności wynikające z wystawionych dokumentów.

Analiza rozrachunków

Analiza rozrachunków (stan rozrachunków w wybranym okresie).

Analizy rozrachunkówWapro Analizy