WAPRO Mag – informacje o produkcie


ASSECO WAPRO

WAPRO
Mag

WAPRO Mag

SPRZEDAŻ I MAGAZYN

Sprzedaż i magazyn

Wapro Mag to system przeznaczony do obsługi procesów sprzedaży oraz zarządzania magazynem w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych; od małych firm jednoosobowych do przedsiębiorstw średniej wielkości. Jest to program łączący obsługę magazynu z zarządzaniem całością procesu zamówień i sprzedaży. W każdym wariancie program posiada wbudowany moduł CRM oraz wspomagający pozostałe aspekty działalności handlowej firmy.

Zgodny z aktualnymi przepisami
Obsługa wielu magazynów i oddziałów
Zarządzanie relacjami z klientem CRM
Wygoda i szybkość sprzedaży
Współpraca z programem WAPRO JPK

KATEGORIE: WAPRO, POLECANE, OPROGRAMOWANIE WAPRO

Usługi subskrypcyjne 
• Obsługa sprawdzenia podatnika w wykazie VAT 
• Wysyłka wiadomości SMS z wykorzystaniem integracji z SMSApi 
• Obsługa paczek kurierskich 
• Integracja z płatnościami online Przelewy 24 
• WAPRO RODO 
Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu. Ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji. 

WAPRO JPK 
• Możliwość generowania deklaracji JPK z danych WAPRO Mag poprzez bezpłatny moduł WAPRO JPK 

Integracja z Coface 
• Możliwość weryfikacji wiarygodności kontrahenta za pośrednictwem firmy Coface 

Sklep internetowy 
• Integracja z platformą e-commerce 
• Ilość sklepów (w wariancie START 1 sklep, w pozostałych wariantach bez limitu) 

IBusiness WAPRO 
• Integracja z platformą iBusiness WAPRO 

Usługa SMS 
• Integracja z SMSAPI 
• Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów 
• Wysyłanie SMS dla zaznaczonych rozrachunków 
• Wysyłanie SMS dla zaznaczonych zamówień 
• Automatyczne wysyłanie SMS przy zmianie statusu zamówienia 
• Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów przypisanych do zadania CRM 
• Wysyłanie SMS ze śledzeniem adresu URL oraz sprawdzeniem konwersji kliknięć 

E-Poczta 
• Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości email za pomocą wbudowanego klienta poczty 

E-Dokumenty 
• Możliwość automatycznego zapisywania załączników w wersji elektronicznej we wbudowanym module e-Dokumenty 

Ogólne 
• Możliwość pracy w sieci (wariant START możliwy jest tylko na lokalnym serwerze, jedna danych) 
• Elektroniczna wymiana danych w programie Biuro Rachunkowe Online 
• Optymalizacja pracy terminalowej poprzez wyłączanie grafik w programie 
• Możliwość zapisywania filtrów użytkownika 
• Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP 
• Automatyczne pobieranie kursów walut z ECB 
• Listy szczegółów na oknach dokumentów i kartotekach 
• Możliwość blokowania kolumn na listach pozycji podczas przewijania 
• Zapisywanie logo do wydruków w bazie programu 

Magazyny 
• Liczba magazynów i oddziałów (w wariancie START ograniczenie do 1, w pozostałych wariantach bez limitów) 
• Możliwość prowadzenia wielu firm w programie (każda firma musi nabyć odrębną licencję, nie dotyczy wariantu START) 
• Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do magazynu (nie dotyczy wariantu START) 
• Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do waluty 
• Sprawdzenie stanów magazynowych w innych magazynach indywidualnie dla asortymentu (nie dotyczy wariantu START) 
• Możliwość przeglądania całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu (nie dotyczy wariantu START) 
• Przesunięcie międzymagazynowe (nie dotyczy wariantu START) 
• Dokumenty przesunięć międzymagazynowych odłożone w czasie (nie dotyczy wariantu START) 
• Możliwość wzajemnego kasowania i modyfikacji dokumentów MM w magazynach (nie dotyczy wariantu START) 
• Możliwość definiowania nagłówków tekstowych do wydruku na dokumentach 

Dokumenty handlowe 
• Wsparcie dla różnego rodzaju dokumentów handlowych (faktury, paragony rachunki itp.) 
• Moduł szybkiej sprzedaży detalicznej 
• Generator dokumentów seryjnych (faktury abonamentowe, tylko w wariantach: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów 
• Możliwość blokowania dokumentów przed edycją 
• Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy (tylko w wariantach: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów (nie dotyczy wariantu START) 
• Faktury uproszczone 
• Faktury RR 
• Faktury zaliczkowe 
• Faktura zaliczkowa krajowa w walucie 
• Faktura zaliczkowa nie krajowa w walucie (tylko w wariantach: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Możliwość modyfikacji specyfikacji faktury końcowej do faktury zaliczkowej 
• Faktury krajowe w walucie 
• Naliczanie kosztów dodatkowych dla faktur krajowych zakupu w walucie 
• Obsługa zagranicznych stawek VAT (UE) (tylko w wariant PRESTIŻ I PRESTIŻ PLUS w wariancie 365) 
• Obsługa transakcji transgranicznych OSS/IOSS (tylko w wariant PRESTIŻ I PRESTIŻ PLUS w wariancie 365) 
• Faktury marża 
• Faktura nieobrotowa 
• Faktura ProForma 
• Faktury MP – Metoda kasowa 
• Faktura – MP 
• Obsługa wielu momentów podatkowych VAT 
• Eksport/import faktur w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD (tylko w wariantach: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Automatyczne/ręczne generowanie deklaracji Intrastat (tylko w wariantach: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Eksport deklaracji Intrastat do pliku XML (tylko w wariantach: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 

Oferty (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Możliwość dodawania dokumentów ofert dla kontrahentów 
• Możliwość tworzenie wielu wersji tej samej oferty z zachowaniem poprzedniej 
• Możliwość realizacji wielu ofert na jedno zamówienie 
• Możliwość tworzenia grupowo jednego zamówienia do jednej oferty dla zaznaczonych ofert 
• Możliwość konfiguracji statusów i numeracji dokumentów dla ofert 
• Możliwość automatycznej wysyłki powiadomień 

Dokumenty 
• Moduł obsługi akcyzy od wyrobów węglowych (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Dokumenty dostawy na wyroby węglowe (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Automatyczne przygotowanie i drukowanie deklaracji AKC-WW (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Zestawienie dokumentów dostaw wyrobów węglowych (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Automatyczne tworzenie dokumentów dostaw wyrobów węglowych na podstawie dokumentów magazynowych / handlowych (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Zestawienie zużytych wyrobów węglowych (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość akcyzy (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość marży (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Tworzenie własnych typów dokumentów magazynowych 
• Dokumenty SAD i praca w innych walutach (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Dokumenty SAD z opcją Przychód odłożony w czasie (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Dokumenty PZ odłożone w czasie 
• Eksport/ import dokumentów między oddziałami (nie dotyczy wariantu START) 
• Definiowalne klasyfikacje dokumentów (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Transakcje wewnątrzwspólnotowe (UE, tylko warianty BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Możliwość automatycznego rozchodowania dostępnej ilości dla zaznaczonych towarów 
• Alokowanie dostawy w momencie zatwierdzania pozycji, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników w jednym systemie 
• Tworzenie remanentu oraz bilansu otwarcia 
• Remanent cząstkowy (możliwość sprzedawania towarów nie uwzględnionych w remanencie podczas prowadzenia remanentu w magazynie) 
• Konfiguracja numeracji wszelkiego rodzaju dokumentów (handlowe, magazynowe itp.) z możliwością rozbicia numeracji dla poszczególnych magazynów oraz możliwością zmiany w dowolnym momencie w roku 
• Możliwość wyboru numeracji ręcznej lub automatycznej 
• Powielanie wystawionych dokumentów 
• Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów 
• Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania 

Asortyment 
• Tworzenie kartotek z wykorzystaniem kategorii towarowych oraz kategorii wielopoziomowych 
• Powielanie asortymentu 
• Obsługa numerów serii i dat ważności 
• Obsługa metod rozchodu FIFO, LIFO, FEFO 
• Obsługa metody rozchodu wg nr serii, daty ważności, FIFO oraz wg nr serii, daty ważności, LIFO (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Obsługa kodów egzemplarzowych 
• Import artykułów z pliku CSV 
• Eksport / import kartoteki asortymentu w wewnętrznym formacie TXT (nie dotyczy wariantu START) 
• Możliwość wykorzystania wbudowanych operacji dodatkowych dla towarów (np. grupowa zmiana cena dla zaznaczonych pozycji) 
• Zaawansowane grupowe operacje zmiany cen oraz danych handlowych dla zaznaczonych towarów 
• Nieograniczona ilość rubryk cenowych dla towarów 
• Eksport / import cen sprzedaży z pliku Excel 
• Zależność cen: procentowa, kwotowa, walutowa 
• Definiowanie cen promocyjnych 
• Definiowanie minimalnego narzutu dla towaru 
• Możliwość blokowania rabatowania pozycji 
• Możliwość podpinania zdjęć pod asortyment 
• Eksport do MS Excel 
• Możliwość konfiguracji kolumn w kartotekach 
• Definiowanie atrybutów dla towaru do automatycznego generowania deklaracji Intrastat (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Możliwość tworzenia i drukowania etykiet towarowych (nie dotyczy wariantu START) 
• Protokoły przecen 
• Analiza historii przychodów i rozchodów towarów 
• Prezentowanie szczegółów asortymentu na listach szczegółów 
• Analiza płynności towarów 
• Analiza dostaw i pozostałych ilości z danej dostawy 
• Definiowanie zamienników (nie dotyczy wariantu START) 
• Definiowanie sprzedaży wiązanej 
• Obrót opakowań zwrotnych 
• Okno szybkiego podglądu szczegółów 
• Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności 
• Personalizacja konfiguracji kolumn 
• Personalizacja kolorów na liście artykułów dla stanów min/max lub ceny promocyjnej 
• Opcja planowane dostawy i planowane odbiory (nie dotyczy wariantu START) 
• Wydruk etykiet towarowych (nie dotyczy wariantu START) 

Kontrahenci 
• Sprawdzanie zaznaczonych w kartotece kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT 
• Automatyczne sprawdzanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT podczas wystawiania dokumentu handlowego 
• Pobieranie danych o kontrahencie z GUS 
• Sprawdzanie poprawności nipu UE kontrahenta w systemie EU Vies 
• Możliwość tworzenia kartoteki kontrahentów z podziałem na różne klasyfikacje 
• Możliwość stosowania wirtualnych schematów rachunków bankowych dla kontrahentów (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Specjalny typ kontrahenta „Operator płatności” ułatwiający rozliczenia z operatorami płatności np. Poczta Polska czy operatorzy płatności elektronicznych 
• Wbudowane operacje grupowe dla kontrahentów 
• Możliwość stosowania cenników indywidualnych 
• Eksport / import kartoteki kontrahentów w wewnętrznym formacie TXT 
• Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów 
• Cenniki indywidualne dla wybranych kontrahentów 
• Możliwość kopiowania cenników indywidualnych pomiędzy kontrahentami 
• Cenniki indywidualne w walucie dla wybranych kontrahentów oraz dla grup kontrahentów (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Możliwość blokowania sprzedaży dla założonych kryteriów np. przeterminowane rozrachunki lub przekroczone limity kupieckie 
• Tworzenie i drukowanie etykiet adresowych (nie dotyczy wariantu START) 
• Program lojalnościowy 
• Okno szybkiego podglądu szczegółów 
• Prezentowanie szczegółów kontrahentów na listach szczegółów 
• Personalizacja konfiguracji kolumn 
• Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta na dokument np. o specjalnych warunkach sprzedaży 
• Wydruk etykiet adresowych (nie dotyczy wariantu START) 

CRM 
• CRM (moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem) 
• Wykorzystanie wbudowanego programu pocztowego – e-Poczta 
• Funkcja kalendarza prezentująca zadania 
• Kalendarze zadań w stylu Outlook Office 
• Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu 
• Powielanie zadań 
• Tabele dodatkowe dla zadań CRM (tylko wariant PRESTIŻ PLUS) 
• Pola dodatkowe do zadań CRM (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 

Moduł serwisu (nie dotyczy wariantu START) 
• Moduł Serwisu pozwalający realizować obsługę serwisową towarów 
• Tworzenie grup urządzeń 
• Tworzenie urządzeń serwisowanych – mogą one pobierać dane z wybranej kartoteki towarowej lub być Tworzenie rozrachunków oraz ich analiza wprowadzone ręcznie 
• Możliwość definiowania typów zleceń serwisowych 
• Dodawanie zleceń serwisowych 
• Obsługa pól dodatkowych na zleceniach serwisowych 
• Pola dodatkowe Urządzeń serwisowych 
• Pola dodatkowe Kosztorysu zlecenia 
• Pola dodatkowe zlecenia serwisowego 
• Tabele dodatkowe pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego (tylko wariant PRESTIŻ PLUS) 
• Tabele dodatkowe urządzenia serwisowego (tylko wariant PRESTIŻ PLUS) 
• Tabele dodatkowe zlecenia serwisowego (tylko wariant PRESTIŻ PLUS) 
• Obsługę kosztorysu zlecenia 
• Możliwość generowania faktur 
• Obsługa e-Dokumentów dla zleceń serwisowych 
• Generowania zadań CrM dla pracowników realizujących zlecenie wraz z opcją automatycznej synchronizacji stanu realizacji zlecenia 
• Automatyczne wysyłanie SMS do klienta po zmianie statusu zlecenia 

Rozrachunki 
• Tworzenie rozrachunków oraz ich analiza 

Dokumenty finansowe 
• Tworzenie dokumentów kasowych oraz bankowych wraz z możliwością tworzenia raportów kasowych i bankowych 
• Definiowanie własnych form płatności 
• Elektroniczne polecenie przelewu dla zaznaczonych dokumentów 
• Możliwość tworzenia/modyfikowania schematów elektronicznego polecenia przelewu 

Paczki kurierskie 
• Integracja z DHL 
• Integracja z Pocztą Polską 
• Integracja z Paczkomaty Inpost 
• Integracja z Paczka w RUCHu 
• Integracja z aPaczka.pl 
• Integracja z DPD 
• Integracja z GLS 
• Integracja z FEDEX 
• Integracja z UPS 
• Nadawanie paczek 
• Pobieranie etykiet (pojedyncze/grupowe) 
• Anulowanie paczek 
• Pobieranie statusu paczki 
• Zamawianie kuriera 

Współpraca z innymi programami WAPRO ERP 
• Współpraca z systemem WAPRO Aukcje 
• Współpraca z systemami finansowo-księgowymi 
• Współpraca z systemem WAPRO Analizy (nie dotyczy wariantu START) 
• Możliwość publikacji analiz jako natywne raporty programów w WAPRO Mag oraz WAPRO Fakir 

Zamówienia 
• Zamówienia 
• Możliwość zmiany statusów zamówień 
• Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania 
• Możliwość definiowania własnych statusów zamówień 
• Historia zmian statusów zamówienia 
• Analiza zamówień i rezerwacji (nie dotyczy wariantu START) 
• Zaawansowana analiza zamówień oraz automatyczny generator zamówień do dostawców (nie dotyczy wariantu START) 
• Automatyczna realizacja zamówień na dokument magazynowy lub handlowy 
• Zamówienia walutowe 
• Możliwość realizacji zamówień z różnych magazynów na jeden dokument handlowy (nie dotyczy wariantu START) 
• Oferta imienna 
• Realizacja wielu zamówień na wybrany dokument handlowy (fakturę) lub magazynowy 
• Grupowe realizowanie zaznaczonych zamówień na dokumenty handlowe w modelu jedno zamówienie = jeden dokument handlowy lub wiele zamówień na jeden dokument handlowy z grupowaniem zamówień względem kontrahenta. (nie dotyczy wariantu START) 
• Zestawienie sumaryczne stany zamówień i rezerwacji (nie dotyczy wariantu START) 
• Zaawansowane operacje grupowe na zamówieniach (np. grupowe rezerwowanie towarów lub zdjęcie rezerwacji, nie dotyczy wariantu START) 
• Automatyczne generowanie zlecenia montażu na zamówione produkty (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Eksport/import zamówień w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Eksport/import zamówień do pliku TXT (nie dotyczy wariantu START) 
• Eksport/import pozycji zamówienia do pliki TXT (nie dotyczy wariantu START) 
• Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów 
• Moduł przenoszenia rezerwacji pomiędzy zamówieniami 
• Schowek pozycji zamówień. 

Kompletacja produktów (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Moduł kompletacji produktów  
• Możliwość automatycznego generowania zamówień na brakujące składniki 
• Możliwość automatycznego przeliczania cen produktu względem cen zakupu 
• Zlecenia produkcyjne odłożone w czasie 
• Możliwość zakładania wielu wariantów produktów dla tego samego towaru z różnymi definicjami 
• Generowanie zleceń produkcyjnych z wybranych dostaw 
• Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych 
• Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych z wykorzystaniem zamienników 
• Zestawienie zapotrzebowanie na składniki (zbiorcze/indywidualne) 
• Zestawienie występowanie składnika w produktach 

Transport i logistyka (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Trasówki 
• Elementy obsługi spedycji 
• Intrastat 
• Dokumenty cykliczne. 

Raporty i zestawienia 
• Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Crystal Reports (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Reporting Services (tylko wariant PRESTIŻ PLUS) 
• Kreator zestawień (nie dotyczy wariantu START) 
• Elastyczne metody filtrowania do generowania zestawień 
• Automatyczny transfer zestawień do formatu PDF i RTF 
• Automatyczny transfer zestawień do Excela, Worda, HTML, TXT i wielu innych formatów (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Zestawienia wspierające rozliczanie handlowców / pracowników i monitorujące pracę użytkowników (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Możliwość oznaczania zestawień jako ulubione 
• Dodatkowa konfiguracja raportów wbudowanych 
• Możliwość wskazania pliku z logo firmy do umieszczenia na wydrukach 

Użytkownicy i uprawnienia 
• Liczba użytkowników (w wariancie START ograniczenie do 1, w pozostałych wariantach dowolna liczba) 
• Możliwość nadawania uprawnień dla grup (nie dotyczy wariantu START) 
• Definiowanie uprawnień warunkowych dla poszczególnych magazynów lub operacji (nie dotyczy wariantu START) 
• Blokowanie oglądania cen zakupu (nie dotyczy wariantu START) 
• Moduł zarządzania aplikacjami klienckimi (nie dotyczy wariantu START) 
• Analiza aktywności użytkowników (nie dotyczy wariantu START) 

Urządzenia zewnętrzne 
• Współpraca z terminalami płatniczymi 
• Współpraca z centralą telefoniczną VOIP SLICAN (protokół XML) 
• Współpraca z kolektorami danych (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Współpraca z wagami elektronicznymi (nie dotyczy wariantu START) 
• Współpraca z kasami fiskalnymi (nie dotyczy wariantu START) 
• Współpraca z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych 
• Współpraca z drukarkami etykietującymi (nie dotyczy wariantu START) 

Dodatkowe rozszerzenia 
• Dodawanie własnych opcji modułów powiększających możliwości programu (operacje dodatkowe, nie dotyczy wariantu START) 
• Tabele dodatkowe – tworzenie własnych tabel do rejestracji informacji dodatkowych w programie, które można wykorzystać potem np. w zestawieniach w Crystal Reports (tylko w wariancie PRESTIŻ PLUS) 
• Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów (tylko w wariancie PRESTIŻ PLUS) 
• Gniazda rozszerzeń – możliwość łatwego dostosowania do potrzeb indywidualnych użytkownika poprzez modyfikację działania programu i/lub dodawanie nowych funkcjonalności (również wykorzystujących tabele dodatkowe, tylko w wariancie PRESTIŻ PLUS) 
• Definiowanie pól dodatkowych (10) w różnych miejscach w programie (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Definiowanie słowników dodatkowych dla pól dodatkowych (tylko warianty: BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS) 
• Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów (tylko w wariancie PRESTIŻ PLUS) 

Inne 
• Dostępny administrator baz danych do zarządzania bazami programu 
• Dostępny archiwizator baz danych z możliwością kompresji ZIP oraz automatycznego tworzenia backupów, w połączeniu z harmonogramem systemowym 
• Dostępny konfigurator SQL – pozwala automatycznie skonfigurować serwer do pracy z programem 
• Dostępne mechanizmy kontroli poprawności danych 

Program magazynowy WAPRO Mag jest dostępny w pięciu liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw: 

  • START – przeznaczony dla jednoosobowych mikroprzedsiębiorstw, firm rodzinnych, gdzie podstawową funkcja programu jest fakturowanie prostej sprzedaży towarów, produktów w małym sklepie czy kiosku, 
  • BIZNES – przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają już obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie czy punkty sprzedaży detalicznej, 
  • BIURO – posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla biur rachunkowych, które fakturują klientów w ramach posiadanej własnej licencji w wariancie BIURO, 
  • PRESTIŻ – przeznaczony dla kilkudziesięcioosobowych, średnich firm posiadających wiele oddziałów, filii, sklepów na terenie kraju, 
  • PRESTIŻ PLUS – posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla użytkowników o specyficznych wymaganiach i umożliwia praktycznie dowolną rozbudowę struktur bazy danych. 

Obsługa JPK
Program do obsługi magazynu WAPRO Mag współpracuje z bezpłatnym modułem WAPRO JPK, umożliwiając składanie deklaracji w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Efektywniejsza sprzedaż
Program umożliwia szybkie i wygodne prowadzenie sprzedaży i fakturowania oraz obsługę transakcji handlowych zarówno w walucie krajowej jak i w walutach obcych.

Eliminacja błędów
Automatyzacja prac i wbudowane mechanizmy kontrolne aplikacji znacznie zmniejszają ryzyko popełnienia błędów zarówno w ewidencji magazynu jak i w sferze handlowej.

Sprawniejsza wymiana danych
Współpraca z pozostałymi aplikacjami WAPRO ERP ułatwia kontrolę i zarządzanie firmą, a wielofirmowość usprawnia zarządzanie nawet rozbudowaną siecią sprzedaży.

Większe zyski
Automatyzacja pracy w dziale handlowym pozwala pracownikom skupić się na prowadzeniu sprzedaży, pozyskiwaniu nowych klientów i ich wygodnej obsłudze.

Łatwiejszy rozwój
WAPRO Mag Sprzedaż i Magazyn umożliwia łatwy rozwój firmy pozwalając na prostą rozbudowę o nowe stanowiska, oferując bardziej rozbudowane warianty, a także umożliwiając łatwe tworzenia nowych funkcjonalności.

Do prawidłowego działania oprogramowania należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe oraz systemowe:

Instalacja jednostanowiskowa

• Stanowisko
System: Windows 10 lub nowszy
Procesor: 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64
Karta graficzna: XGA/XVGA (1024×768)
Dysk twardy: 2 GB wolnego miejsca
Pamięć RAM: 2 GB RAM
Serwer SQL: 2014 lub nowszy

Instalacja wielostanowiskowa

• Stanowisko
System: Windows 10 lub nowszy
Procesor: 1 GHz kompatybilny z x86 
Karta graficzna: XGA/XVGA (1024×768)
Dysk twardy: 300 MB wolnego miejsca
Pamięć RAM: 1024 MB RAM

• Serwer
Serwer SQL: 2014 lub nowszy
Procesor: 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64
Karta graficzna: XGA/XVGA (1024×768),
Dysk twardy: 2 GB wolnego miejsca
System: Windows 2012 R2
Pamięć RAM: 4 GB RAM

Opis aplikacji

WAPRO Mag

Program składa się z trzech podstawowych modułów:

– modułu zarządzania magazynowego (moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej oraz zarządzania gospodarką magazynową firmy)

– modułu zarządzania sprzedażą (moduł przeznaczony jest do wspierania i automatyzowania wszystkich procesów związanych z transakcjami sprzedaży przeprowadzanymi przez firmy począwszy od ustalenia i kontroli właściwej polityki cenowej poprzez wystawianie i kontrolę stanu realizacji zamówień, wystawianie dokumentów handlowych kończąc na raportach osiągniętych przychodów, zysków czy rentowności firmy)

– moduł finansowy (Jest uzupełnieniem wyżej wymienionych modułów, umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami. W skład tego modułu wchodzą rejestry operacji bankowych, kasowych, rozrachunków z kontrahentami)

Dokumenty magazynoweWapro Mag

Magazyn i dokumenty magazynowe

Magazyn umożliwia zarządzanie i obsługę dokumentów magazynowych przyjęcia zewnętrznego, wydania zewnętrznego oraz przesunięcia międzymagazynowego.

Dokumenty handlowe

Dodatkowo Wapro Mag korzysta z dwóch rodzajów dokumentów zakupu usług oraz sprzedaży usług. Program sam umożliwia tworzenie własnych sygnatur dokumentów Na wszystkich dokumentach oprócz zakupu usług i sprzedaży usług można zrobić korektę.

Dokumenty handloweWapro Mag
Dodawanie dokumentów SADWapro MAG

Dokumenty SAD

Program w wariancie Prestiż oraz Prestiż Plus pozwala na tworzenie dokumentów SAD, a także na przyjęcie towaru i kalkulację cen zakupu na podstawie wartości towaru pochodzącej z faktury importowej oraz poniesionych dodatkowych opłat. Zapisanie dokumentu SAD w rejestrze WAPRO MAG powoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu przychodowego PZ i tym samym przyjęcie towaru na stan magazynowy.

Zamówienia

Do kolejnych funkcji należy obsługa zamówień zarówno przyjmowanie zamówień od odbiorców, jak i składanie zamówień do dostawców. W obu przypadkach użytkownik określa oczekiwany termin realizacji oraz priorytet ważności zamówienia jak również rezerwację towarów albo z danej dostawy lub jeśli jest taka potrzeba na kolejną dostawę.

ZamówieniaWapro Mag
RemanentWapro Mag

Bilans otwarcia i remanent

Do kontrolowania stanów magazynowych służą na magazynie dwie funkcje:

Bilans otwarcia – oprócz możliwości wpisania stanu magazynowego z natury i uzupełnienia kartoteki towarów rozpoczyna nowy okres rozliczeniowy, tzn. usuwa wszystkie dotychczas wystawione dokumenty magazynowe oraz handlowe i zeruje ich liczniki.

Remanent – przeznaczona do okresowego sporządzania spisu kontrolnego towarów bez przerywania ciągłości okresu rozliczeniowego.

Operacje handlowe

Operacje handlowe umożliwia obsługę związane bezpośrednio z prowadzeniem obrotu towarowego: zakupów i sprzedaży, rejestry dokumentów handlowych, dokumentów finansowych, oraz funkcje umożliwiające prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, czyli rozrachunków. WAPRO MAG umożliwia wystawianie faktur zaliczkowych, VAT Marża, Faktura uproszczona, generowanie dokumentów seryjnych oraz korekt dokumentów.

Lista operacji dodatkowychWapro Mag
Sprzedaż detalicznaWapro Mag

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna jest sprawna i szybka, program wspiera ekrany dotykowe i czytniki kodów kreskowych. Wszystkie dokumenty handlowe znajdują się w kartotece, umożliwia to drukowanie, poprawianie, usuwanie dokumentów. Korekty dokumentów handlowych dotyczące np. zmiany ceny, zmiany upustu lub rabatu w programie przewidziano osobną kartotekę; dzięki temu dokumenty w programie są dostępne w przejrzysty sposób.

Kartoteka rozrachunków

Kolejną funkcją są rozrachunki umożliwiające śledzenie stanu zobowiązań i należności firmy oraz obsługę procesu rozliczeń i anulowanie rozrachunków.

Wydruki i raporty

Raporty umożliwia drukowanie stanów i obrotów magazynowych, stanów zamówień i rezerwacji, drukowanie zestawień i analizę płynności. Funkcja – Stany i obroty magazynowe służy do przeglądania i drukowania danych zapisanych w WAPRO Mag. Dane te są dostępne zarówno w postaci dokumentów wystawionych w czasie pracy, jak i sporządzonych na ich podstawie zestawień. Funkcja – Stany zamówień i rezerwacji podaje dla każdego asortymentu aktualny stan magazynowy, ilość dostępną, oraz ilość towarów zamówionych u dostawców oraz zamówionych i zarezerwowanych przez odbiorów. Wydruki zestawień stanowią rodzaj centrum zarządzania drukowaniem raportów i analiz wygenerowanych przez program. Analiza płynności umożliwia odfiltrowanie z całości asortymentu, artykułów o najgorszej lub najlepszej chodliwości.

Wydruki i raportyWapro Mag