Imag WMS

Imag WMS
Program do zarządzania magazynem

 

Odczyt informacji o artykułach bez potrzeby dostępu do programu magazynowego
Wyszukiwanie artykułów po: kodzie EAN, nazwie, indeksach handlowych oraz katalogowych
Inwentaryzacja magazynu
Sprawdzanie stanu artykułu/lokalizacji
Obsługa zamówień/kompletacja zamówień od odbiorcy
Obsługa dokumentów magazynowych
Relokacja artykułów
Tworzenie zamówień od odbiorców / do dostawców
Meldowanie etapu zamówienia przez magazyn
Integracja z Imag Scheduler/Modułem automatyzacji
Integracja z modułami spedytorów Imag

 

Imag WMS to autorski system zarządzania magazynem firmy Imag-Software, którego głównym zadaniem jest kompleksowa obsługa magazynu oraz ułatwienie komunikacji między nim a centralą. Uruchomienie oprogramowania możliwe jest na dowolnym urządzeniu zdolnym do kontaktu z siecią web. W celu usprawnienia wyszukiwania danych, zaleca się korzystanie na magazynach z kolektorów/terminali danych, potrafiących szczytować kody EAN (ewentualnie inne rekordy stosowane na magazynie), Dane zawarte w bazie chronione są za pomocą autoryzacji. Przed rozpoczęciem pracy z systemem, należy zalogować się do aplikacji. W zależności od potrzeb firmy, w systemie zostaną uruchomione tylko wybrane funkcje.

Sprawdź Artykuł –
Jedną z podstawowych funkcji systemu jest sprawdzanie artykułu co umożliwia na wyszukanie artykułu oraz przeprowadzenie na nim kilku podstawowych operacji. Domyślnie program skonfigurowany jest pod wyszukiwanie po kodzie kreskowym produktu, gdyż to najszybszy i najdokładniejszy sposób identyfikowania artykułu, jednak użytkownik ma możliwość zdecydowania o zmianie tego kryterium. Zakres wyświetlanych danych jest możliwy do skonfigurowania ręcznie przez użytkownika systemu. Istnieje też opcja wydruku etykiety towaru.

– Edycja Artykułu –
Funkcja edycji artykułu pozwala na szybką edycję danych związanych z artykułem – między innymi na dodanie kodu kreskowego generowanego automatycznie przez system, zmianę parametrów artykułu czy operację  „powiel artykuł” umożliwiając stworzenie nowego artykułu o identycznej nazwie jak artykuł wyjściowy z parametrami, które ustala użytkownik.

– Inwentaryzacja –
System WMS pozwala również przeprowadzenie remanentu magazynowego, całościowego lub częściowego. Każdy użytkownik systemu może utworzyć osobny dokument – po zakończeniu inwertery przez magazyniera system umożliwi pobranie raportu inwentaryzacji wraz z informacją który pracownik go przeprowadzał. Zakończenie inwentaryzacji w systemie Imag WMS nie wpływa natychmiastowo na remanent w programie magazynowym.

– Kompletacja Zamówień –
W systemie WMS użytkownik ma możliwość zlecania zadań magazynierom na podstawie dwóch typów dokumentów: Zamówień od odbiorców/dostawców oraz dokumentów magazynowych. Sposób zlecania zadań jest w dużej mierze zależny od profilu działania przedsiębiorstwa i jest ustalany przed wdrożeniem oprogramowania podczas analizy.

– Dokumenty Magazynowe/Zamówienia –
System zarządzania magazynem jest również wyposażony w obsługę dokumentów – magazynier ma możliwość utworzenia zamówienia bądź dokumentu magazynowego samodzielnie z poziomu kolektora, pozwala to na obsłużenie dokumentu przyjęcia/wydania towaru, lub pracować na dokumencie pochodzącym z systemu klasy ERP lub innym źródle. Użytkownik ma również możliwość obsłużenia korekty oraz wglądu w listę niezatwierdzonych dokumentów.

 • Komputer z procesorem 1GHz kompatybilny z x86 lub x64
 • System operacyjny: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
 • Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy
 • WAPRO Mag w wersji co najmniej 8.60.0

Zrzuty ekranu programu:

Widok funkcji „sprawdź artykuł”

Funkcja umożliwia wyszukanie artykułu oraz przeprowadzenie na nim kilku podstawowych operacji. Wyszukiwanie może odbywać się po:

 • Kodzie kreskowym artykułu;
 • Nazwie artykułu ;
 • Indeksie handlowym;
 • Indeksie katalogowym;
 • Lokalizacji WMS.

Okno informacji o artykule

Okno szczegółów wyświetla informacje o artykule oraz listę operacji dodatkowych. Możliwy jest też wydruk etykiety, wyświetlenie zdjęcia oraz odczyt rozlokowania towaru na magazynie.

 

Operacje dodatkowe

Umożliwia edycję, powielanie, nadanie lokalizacji domyślnej artykułu.

Edycja artykułu

Pozwala na zmianę:

 • Nazwy artykułu;
 • Nazwy artykułu ciąg dalszy (cd);
 • Indeksu katalogowego;
 • Indeksu handlowego;
 • Domyślnego kodukreskowego.

Inwentaryzacja

W celu dodania pozycji do inwentaryzacji należy zeskanować kolektorem kod kreskowy lub wybrać artykuł z listy i kliknąć Szukaj (po zatwierdzeniu wyboru nastąpi przekierowanie do uzupełniania danych). Użytkownik decyduje, które dane mają zostać wyświetlone. Następie magazynier uzupełnia pola lokalizacji, ilości oraz jednostki sprawdzanego towaru i zatwierdza klikając Dodaj pozycje.

Kompletacja zamówień

W systemie Imag WMS użytkownik ma możliwość zlecania zadań magazynierom na podstawie dwóch typów dokumentów: Zamówień od odbiorców/dostawców oraz Dokumentów magazynowych. Sposób zlecania zadań jest zależny od profilu działania firmy/magazynu i jest on ustalany jeszcze przed wdrożeniem oprogramowania, podczas analizy.

Dokumenty magazynowe

Główne funkcje dokumentów magazynowych umożliwiają użytkownikowi:

 • Tworzenie nowego dokumentu z poziomu kolektora;
 • Obsłużenie przyjęcia oraz wydanie towaru;
 • Obsłużenie korekty dokumentu;
 • Przejrzenie listy niezatwierdzonych dokumentów.

Przyjęcia bezpośrednie

Przyjęcia bezpośrednie służą do korygowania stanów artykułów w systemie WMS. Jest to funkcja nie mająca wpływu w Wapro Mag zatem dokument jest tylko tworzony w systemie WMS i służy on administrowaniu systemem niż jego obsłudze. Funkcja pozwala dla testów dodać artykuł na stan lub korygować jego stan w wyniku błędów systemu. Funkcja ta powinna być używana tylko przez odpowiednio wcześniej przeszkolony personel.

Dokumenty buforu

Dokumenty buforu to uniwersalne narzędzie do tworzenia dokumentów w Wapro Magu. Zameldowane w ten sposób artykuły oraz ich ilości możemy przesłać na dowolny dokument w Wapro Magu.

Tworzenie zamówień

Ta funkcja pozwala na utworzenie zamówienia na wybranego kontrahenta (znajdującego się już w WaproMagu). Znajduje się ona pod przyciskiem: „Zamówienia”. W menu zamówień dostajemy do wyboru możliwość tworzenia nowych zamówień które trafiają do statusu: „Zamówienia WMS (R)” oraz przeglądania zamówień z tego samego statusu (status do którego trafiają zamówienia można zmienić w ustawieniach).

Administracja systemem WMS

Aby wejść w panel administratora należy po wcześniejszym zalogowaniu się,na konto administratora kliknąć w link wyświetlany jako nazwa użytkownika oraz nazwa aktywnego magazynu.