WAPRO Businesslink – informacje o produkcie


ASSECO WAPRO

WAPRO
Businesslink

WAPRO Businesslink

NARZĘDZIE WYMIANY DANYCH

Platforma wymiany dokumentów z kontrahentami

Platforma wymiany dokumentów z kontrahentami Businesslink zapewnia wsparcie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem oraz jego kontrahentami poprzez stworzenie możliwości udostępniania dokumentów na dedykowanej platformie. 

Dostępność w chmurze
Mniej papieru
Mniejsza liczba błędów i pomyłek
Automatyzacja współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur
Pewność i bezpieczeństwo przekazywania dokumentów

Elastyczny abonament

KATEGORIE: WAPRO, POLECANE, OPROGRAMOWANIE WAPRO

• Komunikacja z KSeF
• Zaproszenie do elektronicznej wymiany dokumentów
• Zgoda na elektroniczną wymianę dokumentów
• Skrzynka odbiorcza
• Mapowanie pozycji
• Przesyłanie i rejestracja załączników
• Skrzynka nadawcza
• Powiadomienie o odbiorze dokumentu
• Automatyczna konwersja formatów
• Parametry pracy
• Użytkownicy portalu
• Statystyki dokumentów
• Rejestr zdarzeń 

Dostępność w chmurze
Usługa Businesslink jest dostępna w chmurze Asseco ERP, dzięki czemu można udostępniać jej funkcje w prosty i bezpieczny sposób, bez dodatkowych inwestycji.

Paperless – mniej papieru
Businesslink to narzędzie pozwalające na wdrożenie idei paperless – biura bez papieru, czyli środowiska pracy, w którym zużycie papieru jest ograniczone do minimum poprzez digitalizację eliminacja tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów na rzecz ich cyfrowej wersji.

Mniejsza liczba błędów i pomyłek
Raz definiujesz dla dostawcy sposób mapowania indeksów asortymentowych, a Businesslink zapamięta podane mapowanie i wykorzysta je dla każdych kolejnych dokumentów.

Pewność i bezpieczeństwo przekazywanych dokumentów
Bezpieczeństwo oraz pewność dostarczenia i odbioru – Businesslink akceptuje tylko dokumenty przekazane z autoryzowanych adresów mailowych. Potwierdzenie dostarczenia i odbioru dokumentu automatycznie trafia do Twojego systemu ERP.

Automatyzacja współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur*
Pracuj tak jak do tej pory a Businesslink, działając w tle zapewni komunikację z KSeF .
Businesslink przekaże Twoje faktury sprzedaży do CRF oraz odbierze faktury zakupu od Twoich dostawców i przekaże je do systemu ERP.
*Opcja usługi planowana do uruchomienia po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów Krajowego Systemu e-faktur.

Elastyczny abonament
Dzięki przewidywalnej, niskiej cenie usługi w elastycznym abonamencie każda firma jest w stanie dobrać pakiet odpowiedni dla swoich potrzeb.

Opis aplikacji

WAPRO Businesslink

Opis

Businesslink to platforma automatyzująca proces wymiany dokumentów księgowych z kontrahentami. Zapewnia bezpieczeństwo nadania i odbioru dokumentów, platforma akceptuje tylko dokumenty przekazane z autoryzowanych adresów mailowych. Zapewnia również mniejszą liczbę pomyłek, raz podany sposób mapowania indeksów asortymentowych dla dostawców zostaje zapamiętany i wykorzystany dla każdego kolejnego dokumentu.

BusinesslinkWapro Businesslink
Skrzynka odbiorczaWapro Businesslink

Skrzynka odbiorcza

Otrzymane dokumenty od dostawców trafiają do skrzynki odbiorczej portalu Businesslink, skąd zostaną przekazane do bufora dokumentów przychodzących w systemie ERP. Przesłane zdjęcie, skan lub PDF faktury trzeba zarejestrować w systemie. Jeśli Twój pracownik otrzyma fakturę może przesłać jej obraz na specjalny adres email, np. za pośrednictwem telefonu, urządzenia skanującego lub wielofunkcyjnej kserokopiarki. Usługa Businesslink odbierze taką wiadomość i przekaże ją wraz z załącznikiem do bufora Twojego systemu ERP. 

Mapowanie pozycji

Businesslink umożliwia łączenie pozycji asortymentowych na fakturze dostawcy z Twoimi indeksami. W tym celu należy wskazać poszczególne pozycje asortymentowe oraz jednostki, które w naszej kartotece odpowiadają tym, które znalazły się na dokumencie. Businesslink uczy się jednak cały czas i raz wykonane mapowanie umożliwi nam automatyczne wypełnianie potrzebnych informacji Przesyłanie przy kolejnym dokumencie od naszego dostawcy.

Mapowanie pozycjiWapro Businesslink
Automatyczna konwersja formatówWapro Businesslink

Automatyczna konwersja formatów

W przypadku, gdy kontrahent przekazuje fakturę w formacie ECOD usługa automatycznie przeprowadzi konwersję na format systemu ERP.

Powiadomienie o dokumencie przychodzącym

Administratorzy portalu Businesslink otrzymują powiadomienia o nowym dokumencie wysłanym do Ciebie przez dostawcę. Niezależnie od powiadomienia usługa Businesslink przekaże ten dokument do bufora Twojego systemu ERP.

PowiadomieniaWapro businesslink