Automatyczny import MT940

Automatyczny import MT940

Program do automatycznego rozliczania dokumentów.

 

Oszczędność czasu
Automatyzacja procesu prowadzenia rozliczeń
Automatyczne generowanie raportów
Wydajne przetwarzanie danych

 

Automatyczne rozliczanie dokumentów odbywa się za pośrednictwem programu ImagScheduler we współpracy z modułem do Importu Wyciągów Bankowych MT940 – program ImagScheduler pobiera wyciągi bankowe wysłane za pomocą elektronicznego systemu banku, następnie rozpakowuje pliki w wybranym miejscu po czym za pomocą harmonogramu zadań w systemie Windows uruchamiany jest automatycznie program do importu wyciągów bankowych o konkretnej godzinie, który przeprowadza operację importu i rozlicza dokumenty handlowe – raport o rozliczonych pozycjach następnie zostaje wysłany na wskazany adres e-mail w programie ImagScheduler.

Automatyczny import danych
Generowanie raportów wysyłanych na adres mailowy
Automatyzacja przeprowadzanych rozliczeń
Możliwość konfiguracji programu

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0.

Zrzuty ekranu programu:

W programie ImagScheduler konfigurujemy niezbędne dane do wysyłki (adres mailowy, ścieżka zapisu, ścieżka do aplikacji)

Program pobiera załączniki, a następnie rozpakowuje je we wskazanym folderze

W Harmonogramie zadań ustawiamy uruchamianie się aplikacji o konkretnej godzinie

Aplikacja uruchamia się automatycznie i przeprowadza import – raport wysyłany jest na adres mailowy podany w konfiguracji programu ImagScheduler, przykład takiego raportu poniżej

W razie jakichkolwiek błędów importu wszelkie informacje o błędzie są zapisywane w osobnym katalogu podanym w konfiguracji MT940