Imag Automaty

Asseco Wapro

Oprogramowanie dla firm

IMAG Automaty
Generowanie listów przewozowych

• Obsługa listów przewozowych.
IMAG Automaty to rozbudowana aplikacja zewnętrzna zintegrowana z oprogramowaniem WAPRO umożliwiająca automatyzację procesów w zakresie obsługi listów przewozowych, dokumentów handlowych czy zamówień.

 Obsługa dokumentów magazynowych jak i zamówień
Integracja ze stanowiskami systemu WMS
Automatyczna wysyłka z terminem realizacji
Refakturing pomiędzy firmami i wysyłka faktur
Możliwość rozbudowy aplikacji o nowe funkcjonalności

Placeholder content for this accordion, which is intended to demonstrate the .accordion-flush class. This is the first item's accordion body.
Placeholder content for this accordion, which is intended to demonstrate the .accordion-flush class. This is the second item's accordion body. Let's imagine this being filled with some actual content.
Placeholder content for this accordion, which is intended to demonstrate the .accordion-flush class. This is the third item's accordion body. Nothing more exciting happening here in terms of content, but just filling up the space to make it look, at least at first glance, a bit more representative of how this would look in a real-world application.