WAPRO iBusiness

WAPRO iBusiness

Mobilna aplikacja menedżerska pozwalająca zachować kontrolę nad biznesem

Jeżeli często przebywasz poza biurem, to WAPRO iBusiness jest właśnie dla Ciebie!

Dostęp on-line do danych
Dostępne wszystkie podstawowe informacje
Analizy oparte o aktualne dane
Prezentacja trendów i porównanie z danymi historycznymi

Dostęp on-line do danych. Dostęp w czasie rzeczywistym do danych biznesowych przechowywanych w systemach klasy ERP. Krótszy czas operacji. Dostęp on-line umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na realizację procesów biznesowych. Dokładniejsza kontrola. Dostęp on-line do aktualnych danych biznesowych umożliwia kontrolę nad tym co aktualnie dzieje się w firmie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Trafniejsze decyzje. Dostęp do aktualnych danych biznesowych pozwala na podejmowanie trafniejszych decyzji. Kluczowe wskaźniki. Szybki dostęp do wszystkich kluczowych wskaźników pozwala łatwo ocenić aktualną kondycję firmy. Pełne dane finansowe. Lepsze zarządzanie bezpieczeństwem i płynnością finansową zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych danych finansowych.

Aplikacja na urządzenia z systemem iOS lub Android

Aplikacja mobilna WAPRO iBusiness dedykowana na personalne urządzenia z systemem iOS (iPad, iPhone) lub z systemem Android pozwala na ciągły dostęp do danych w trybie do odczytu.

Lepsza kontrola nad biznesem

Wszędzie gdzie istnieje połączenie z siecią Internet można w swoim personalnym urządzeniu podejrzeć aktualne dane handlowe i finansowe a zatem efektywniej i skuteczniej podejmować decyzje kluczowe firmy.

Dostępność wszystkich podstawowych informacji

Dostępność wszystkich podstawowych informacji umożliwia wydajny monitoring sprzedaży i zamówień, zakupów, marży i zysków oraz danych finansowych i rozrachunków i na lepszy nadzór nad biznesem.

Analizy i prezentacja trendów

Analizy oparte o aktualne dane ułatwiają kontrolowanie bieżącego działania i kondycji firmy. Możliwość prezentacji trendów i porównanie z danymi historycznymi pozwala na szersze spojrzenie na działanie firmy w aspekcie danych z poprzednich okresów.

Zrzuty ekranu programu:

Główne menu aplikacji

Przykładowe rozrachunki firmy