WAPRO Best – informacje o produkcie


ASSECO WAPRO

WAPRO
Best

WAPRO Best

ŚRODKI TRWAŁE

Środki trwałe

System do zarządzania majątkiem trwałym dla małych i średnich firm. System Środki trwałe WAPRO Best jest dostępny w dwóch wariantach przeznaczonych dla przedsiębiorstw oraz dla biur rachunkowych: BIZNES oraz BIURO.

Obsługa środków trwałych, wartości niematerialnych
Obsługa wartości prawnych oraz wyposażenia
Zestawienia ewidencyjne oraz księgowe
Eksporty do programów finansowo-księgowych
Zautomatyzowana 
inwentaryzacja

KATEGORIE: WAPRO, POLECANE, OPROGRAMOWANIE WAPRO

Usługi subskrypcyjne
 WAPRO RODO

Ogólne
 Możliwość prowadzenia wielu firm (w wersji BIZNES tylko 3 firmy, w wersji BIURO nieograniczona liczba firm)

Kartoteki i słowniki
 Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych
 Kartoteka miejsca użytkowania (układ wielopoziomowy)
 Ewidencja stanowisk kosztowych
 Kartoteka dostawców (kontrahentów)
 Kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych)
 Własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia
 Kartoteka danych firm obsługiwanych w systemie

Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne
 Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce używania, stanowisko kosztowe, osoba odpowiedzialna, charakterystyka, składniki środka trwałego, wartość początkowa, wartość aktualna, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, data pierwszej amortyzacji, historia przydziałów do miejsc użytkowania i stanowisk kosztowych oraz historia osób odpowiedzialnych
 Możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych, która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania
 Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
 Ewidencja operacji wykonanych na danym środku
 Spis dokumentów danego środka trwałego
 Możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii
 Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych

Wyposażenie
 Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka
 Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
 Możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii
 Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych

Amortyzacja
 Możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej
 Dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika)
 Częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie
 Dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób)
 Możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo

Dostępne operacje systemowe
 Likwidacja
 Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik)
 Sprzedaż
 Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik)
 Ulepszenie środka
 Przeszacowanie środka
 Przekazanie nieodpłatne środka
 Zmiana osoby odpowiedzialnej
 Zmiana miejsca użytkowania środka
 Korekta amortyzacji wykonanej
 Korekta planu amortyzacji
 Prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych

Dokumenty systemu
 Operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT)
 Możliwość filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach
 Możliwość nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu

Dokumenty zakupu
 Każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpić na dokumencie zakupu
 Dowolny środek trwały i element wyposażenia może być wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu
 Możliwość filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy

Dekrety/Rejestry not księgowych
 Dostępne dwie możliwe polityki generowania dekretów:
 – w oparciu o wzorce księgowania – można zdefiniować dowolną liczbę wzorców księgowania, z których każdy jest zbiorem standardowych operacji (np. przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, likwidacja itp..) powiązanych z kontami Wn/Ma, na które to konta przydzielane są procentowo wartości operacji; wówczas dany środek trwały wiążemy na stałe z wybranym wzorcem księgowania
 – w oparciu o metajęzyk dekretów – definiujemy parametry (np. numery kont), funkcje (zwracają wyliczone numery kont dla wprowadzonych warunków) i sposoby księgowania (które wiążą funkcje z operacjami standardowymi) ; sposób ten pozwala na wygenerowanie dowolnych numerów kont (np. zgodnymi z kontami w programie księgowym) wraz z wartościami jakie powinny być na nich zaksięgowane
 Ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów
 Możliwość wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może być WAPRO Fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów

Pozostałe funkcje
 Moduł uprawnień definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu
 Mechanizm pól dodatkowych
 Moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeń i filtrów SQL
 Export do programu Excel z głównych ekranów programu


System Środki trwałe WAPRO Best jest dostępny w dwóch wariantach przeznaczonych dla przedsiębiorstw oraz dla biur rachunkowych:  BIZNES oraz BIURO.

Pełna obsługa środków trwałych
Dostępne w jednym programie wszystkie dokumenty i operacje na środkach trwałych (w tym niskocenowych), inwestycji, wartościach niematerialnych i prawnych oraz ewidencja wyposażenia.

Bieżące informacje w księgowości
Automatyczna wymiana danych z programem Finanse i księgowość WAPRO Fakir zapewnia zgodność, aktualność i pewność danych księgowych dotyczących środków trwałych.

Eliminacja błędów
Automatyzacja prac i przenoszenia danych oraz wbudowane mechanizmy kontrolne zmniejszają ryzyko popełnienia błędów podczas zarządzania środkami trwałymi, naliczeń czy przeszacowań.

Lepsza analiza informacji
Program Środki trwale WAPRO Best współpracuje z wydajnym mechanizmem analitycznym – programem WAPRO Analizy.

Sprawniejsza wymiana danych
Współpraca z aplikacjami finansowo–księgowymi i analitycznymi WAPRO ERP oraz automatyczna wymiana danych pozwalają na lepszą kontrolę i zarządzanie środkami trwałymi i wyposażeniem w firmie.

Łatwiejszy rozwój
Program Środki trwałe WAPRO Best umożliwia łatwy rozwój firmy pozwalając na prostą rozbudowę o nowe stanowiska, oferując bardziej rozbudowane warianty, a także umożliwiając łatwe tworzenia nowych funkcjonalności.

Do prawidłowego działania oprogramowania należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe oraz systemowe:

• Stanowisko
System: Windows 10 lub nowszy
Procesor: 1 GHz kompatybilny z x86 lub x64
Karta graficzna: XGA/XVGA (1024×768)
Dysk twardy: 2 GB wolnego miejsca
Pamięć RAM: 2 GB RAM

• Serwer
Serwer SQL: 2014 lub nowszy
Procesor: 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64
Karta graficzna: XGA/XVGA (1024×768),
Dysk twardy: 2 GB wolnego miejsca
System: Windows 2012 R2
Pamięć RAM: 4 GB RAM

Opis aplikacji

WAPRO Best

Obsługa programu

Środki trwałe WAPRO Best to nowoczesny system ułatwiający ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych składników majątku. Program WAPRO Best ułatwia zarządzanie majątkiem firmy zarówno przedsiębiorstwom, jak i biurom rachunkowym prowadzącym dla klientów ewidencję środków trwałych. Program dostępny jest również na platformie WAPRO online i rozliczany jest jako usługa (w modelu SaaS).

Okno wyboru firmyWapro Best
Okno składników majątku trwałegoWapro Best
Szczegółowe informacje dot. środka trwałegpWapro best

Ewidencja środków trwałych:

Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne. – Możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych, która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania:

– Możliwość zdefiniowania wielu informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
– Możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii 

– Ewidencja operacji wykonanych na danym środku
– Spis dokumentów danego środka trwałego
– Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie

Amortyzacja:

 Możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej.
Dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna
 Częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie
 Dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób)
 Możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo

Raport amortyzacjiWapro Best

 

Okno poczty:

Moduł poczty pozwala na obsługę korespondencji z klientami dokonującymi zakupu na naszych aukcjach. Program umożliwia wysyłanie wiadomości.