WAPRO PPK – informacje o produkcie

WAPRO ERP - Oprogramowanie dla firmwapro erp to oprogramowanie dla biznesu, które będzie rozwijać się i rosnąć wraz z Twoją firmą.
WAPRO PPKPRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

WAPRO PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe

WAPRO PPK to samodzielny program do obsługi i zarządzania PPK, przygotowania plików oraz automatycznej wymiany danych z instytucjami finansowymiJest dedykowany do współpracy z systemami kadrowopłacowymi. Program występuje w dwóch wariantach: PRO i BIURO 

Rejestracja deklaracji uczestników o wysokości wpłat na PPK
Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową
Przygotowania plików dla instytucji finansowych
Integracja modułu z programem WAPRO Gang

Rejestracja pracodawców i ich danych
Rejestracja uczestników programu PPK

KATEGORIE: WAPRO, POLECANE, OPROGRAMOWANIE WAPRO

Ogólne: 
• Możliwość obsługi wielu firm w programie (w wersji PRO tylko 1) 

Funkcjonalności: 
• Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową 
• Deklarowanie zróżnicowanej składki dodatkowej pracodawcy 
• Rejestracja uczestników programu 
• Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących wysokości składki dobrowolnej  
• Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących obniżenia wysokości składki podstawowej 
• Rejestracja deklaracji uczestników o rezygnacji z dokonywania wpłat 
• Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących wznowienia dokonywania wpłat 
• Rejestracja zwolnienia uczestnika przez pracodawcę 
• Operacja zmiany daty obowiązku przystąpienia do programu 
• Operacja zmiany daty pierwszej składki 
• Operacja powiązania uczestników z grupą o danej stopie procentowej składki dodatkowej pracodawcy 
• Operacja zmiany stawki podstawowej i dodatkowej uczestników 

Import danych z programów źródłowych: 
• Import danych pracowników, uczestników PPK 
• Import okresowo naliczanych składek PPK uczestników PPK 
• Import danych z ustrukturyzowanego pliku wymiany danych w formacie CSV 
• Możliwość bezpośredniego importu z bazy danych programu źródłowego procedurą SQL 

Komunikacja z instytucją finansową: 
• Przygotowania plików rejestracji uczestników 
• Przygotowanie plików deklaracji uczestników 
• Przygotowanie plików z kwotami składek na PPK 
Przygotowanie plików z kwotami składek na PPK: 
• Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 
• PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
• ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
• Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
• Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
• Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group 
Wymiana danych za pomocą plików z instytucjami finansowymi: 
•Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. 
• AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
• Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
• Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
• NN Investment Partners TFI S.A. 
• Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
• Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
• Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
• Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
• BNP Paribas TFI S.A. 
• BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Program WAPRO PPK jest dostępny w dwóch wariantach:

  • PRO – przeznaczony do obsługi jednej firmy
  • BIURO – przeznaczony do obsługi wielu firm

Rejestracja umowy o zarządzanie
Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową łącznie z elementami opisanymi w art. 10 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Składka dobrowolna pracodawcy
Możliwość deklarowania zróżnicowanej składki dodatkowej pracodawcy ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym (Art. 23 ust 3 ustawy) za pomocą mechanizmu przypisywania uczestników do grup o różnej stopie procentowej składki.

Rejestracja uczestników
Rejestracja uczestników programu PPK wraz z danymi o zatrudnieniu, datach przystąpienia do programu i naliczenie pierwszej składki, danymi adresowymi, deklaracjami dotyczących wysokości dobrowolnych składek lub rezygnacji z dokonywania wpłat.

Rejestracja deklaracji uczestników
Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących zmiany wysokości dobrowolnych składek, obniżenia składek obowiązkowych (Atr 27 ust 2 ustawy) rezygnacji z dokonywania wpłat i wznowienia dokonywania wpłat, deklarację wypłaty transferowej.

Operacje na danych uczestników
Zmiana daty obowiązku przystąpienia do programu, zmiana daty pierwszej składki, powiązanie uczestników z grupą o danej stopie procentowej składki dodatkowej pracodawcy, zmiana stawki podstawowej i dodatkowej uczestników, rejestracja zwolnienia uczestnika przez pracodawcę.

Import danych z WAPRO Gang
Import danych identyfikacyjnych pracodawców oraz uczestników wraz z danymi o zatrudnieniu i danymi adresowymi. Klasyfikacja uczestników na podlegających i nie podlegających programowi ze względu na wiek, ubezpieczenia społeczne, staż. Import kwot składek na PPK z danego miesiąca dla wszystkich uczestników programu.

Komunikacja z Instytucją finansową
Przygotowanie plików rejestracji uczestników i ich deklaracji oraz kwot składek dla instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie.

Do prawidłowego działania oprogramowania należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe oraz systemowe:

Instalacja jednostkowa

• Stanowisko
Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,  
2GB RAM  
Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, 
Napęd DVD, 
Karta graficzna XGA/XVGA (1024×768), 
Windows 7/Windows 8/Windows 10, 
MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition

Instalacja wielostanowiskowa

• Stanowisko
Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
1024 MB RAM 
300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
Karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
Windows 7/Windows 8/Windows 10.
 

• Serwer
Komputer z procesem 2GHz kompatybilny z x86 lub x64, 
4 GB RAM, 
Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, 
Napęd DVD, 
Karta graficzna XGA/XVGA (1024×768), 
Windows 2012 Serwer, 
MS SQL Serwer 2014 lub nowszy. 

Opis aplikacji

WAPRO PPK

Informacje ogólne o aplikacji

WAPRO PPK jest dostarczane jako samodzielny program, który może być użytkowany zgodnie z dołączoną do niego umową licencyjną. Program zarządza danymi uczestników PPK, przygotowuje pliki wymiany danych z instytucją finansową, z niektórymi automatycznie wymienia dane, rejestruje naliczane okresowo składki PPK zarówno finansowane przez pracowników jak i finansowane przez pracodawcę, ale sam ich nie nalicza. Dane muszą być naliczone w innym programie, a następnie importowane do WAPRO PPK 365 lub wprowadzone ręcznie. 

Główne okno programuWapro PPK
Kreator importu/eksportu danychWapro PPK

Import danych

Import danych odbywa się poprzez specjalnie przygotowany kreator importu, dzięki czemu proces przesyłania danych z pliku, bądź programu kadrowo-płacowego jest przyjazny nawet dla najmniej doświadczonych użytkowników systemów WAPRO ERP.

 


Eksport danych

Eksport danych podobnie jak import wykonywany jest przez wbudowany kreator umożliwiający szybką i sprawną wymianę danych pomiędzy programem, a instytucją finansową z którą podpisaliśmy umowę.

Lista firm

Kartoteka firm przeznaczona jest do przechowywania danych firm zarejestrowanych w WAPRO PPK. W zależności od tego czy program przeznaczony jest do obsługi jednej firmy czy też dla wielu firm, w kartotece widocznych będzie jedna lub wiele pozycji. Zakres danych przechowywanych w programie wynika z wymagań obsługi programu PPK.

Lista firmWapro PPK
Umowy o zarządzanieWaproPPK

Umowy o zarządzanie

Każda firma zatrudniająca pracowników, z których chociaż jeden chce uczestniczyć w programie PPK, musi podpisać umowę o zarządzanie z wybraną instytucją finansową. Z czasem może się zdarzyć, że tych umów będzie więcej. Do rejestrowania tych umów przeznaczona jest kartoteka Umowy.

Składki podstawowe

Kartoteka składek podstawowych zawiera informacje na temat aktualnie obowiązujących składek podstawowych finansowanych przez pracodawcę oraz uczestnika PPK.

Składki podstawoweWapro PPK
Deklaracje uczestników PPKWapro PPK

Deklaracje uczestników PPK

W WAPRO PPK deklaracje uczestników powstają automatycznie. Wystarczy w kartotece uczestnicy PPK wykonać odpowiednią operację.

Zwroty naliczonych składek

Dane z kartoteki zwroty są tylko do odczytu.

Zwroty naliczonych składekWapro PPK
Wypłata środkówWapro PPK

Wypłata środków

Kartoteka Wypłaty środków uzupełniana jest danymi pochodzącymi z plików dostarczanych przez instytucje finansowe, dlatego podobnie jak w pozostałych przypadkach, wyświetlane dane są tylko do odczytu.

Rejestracja uczestników PPK

Kartoteka Rejestracja uczestników zawiera informacje na temat rejestracji uczestników PPK w instytucji finansowej. Dane w kartotece uzupełniane są automatycznie po zarejestrowaniu pracownika w kartotece uczestnicy PPK.

Rejestracja uczestników PPKWapro PPK
Zmiana danych uczestników PPKWapro PPK

Zmiana danych uczestników PPK

Kartoteka Zmiany danych uczestników PPK zawiera informacje na temat zmian podstawowych danych uczestnika, które muszą zostać wysłane do instytucji finansowej. Program automatycznie rejestruje takie zmiany i podobnie jak w przypadku innych kartotek, również w tym przypadku, dane są tylko do odczytu, nie podlegają edycji.

Zwolnienia pracowników

Kartoteka Zwolnienia pracowników zawiera informacje na temat zwolnień pracowników, które muszą zostać wysłane do instytucji finansowej. Podobnie jak w pozostałych kartotekach i w tym przypadku dane są tylko do odczytu, nie podlegają edycji.

Zwolnienia pracownikówWapro PPK