IMAG CRM ESYS

IMAG CRM ESYS – System zarządzania obiegiem dokumentów i współpracy biznesowej.

Obsługa i zarządzanie klientami online, archiwizacja informacji o podejmowanych kontaktach z klientem, wysyłanych ofertach, elektroniczna obsługa obiegu dokumentów, usprawnianie procesów biznesowych związanych z obsługą sprzedaży hurtowej i detalicznej, automatyzacja realizacji zamówień na magazynie, obsługa serwisu i reklamacji, analizy wielowymiarowe i raportowanie, kontrola należności i windykacja.

 

IMAG ESYS to innowacyjny rozbudowany multisystem CRM do zarządzania obiegiem dokumentów z interfejsem web łączący wiele funkcji w jedną aplikacje pozwalającą na wielowymiarową komunikacje z klientem. CRM ESYS umożliwia nawiązanie współpracy biznesowej i realizacje procesów handlowych bez potrzeby bezpośredniego kontaktu personalnego z klientami, czyli z wyeliminowaniem standardowych interakcji międzyludzkich w procesach biznesowych.

Wszystkie procesy niezbędne do działania przedsiębiorstwa możliwe są do realizacji za pomocą naszej aplikacji, zaczynając od nawiązania kontaktu z nowym potencjalnym klientem, poprzez przedstawienie oferty, udostępnienie zamówień online, udostępnienie dokumentów handlowych, aż po końcowe procesy windykacyjne i archiwizację wszystkich danych.

Całość funkcji działa w pełnej integracji z systemem Wapro ERP. Wymiana danych pozwala na udostępniane wszystkich dokumentów jakie powstają w systemie ERP oraz w drugą stronę zasilanie go nowymi danymi o klientach. Integracja zapewnia dwukierunkową wymianę danych z systemem Imag ESYS i w ten sposób dostęp do danych powstających na różnych etapach współpracy z klientami we wszystkich aplikacjach.

W skład multisystemu wchodzą moduły odpowiedzialne  za rożne płaszczyzny obsługi procesów w naszej firmie. Każdy moduł posiada wydzielony interfejs web w postaci panelu dostępu do określonego zakresu danych i dokumentów.

Celem aplikacji CRM jest pełne skomunikowanie pracowników we wszystkich procesach biznesowych jakie łącza naszą firmę z klientami. Budowane przez lata relacje z klientami hurtowymi oparte o bezpośredni kontakt przenoszone są jako zadania do różnych modułów. Zgromadzone dane udostępniane są w interfejsie webowym w taki sposób aby nasi klienci mieli do nich samodzielny dostęp.

 

Najważniejsze funkcje systemu

System ma za zadanie usprawnić obieg dokumentów poprzez możliwość rejestracji korespondencji, przekazywanie obrazów pism w postaci plików PDF i ich elektroniczna segregację. Poprzez wbudowana bazę klientów zapewnia realizację najwyższych wymagań aplikacji CRM.

 

CRM [Panel klienta] – Obsługa procesów biznesowych  

– zarządzanie relacjami z klientami

– gromadzenie informacji o klientach

– lista interakcji i podejmowanych czynności

(maile, rozmowy, spotkania)

– informacje handlowe

– obsługa limitów kupieckich

– edokumenty PDF

Możliwość pobierania plików

– dostęp do podglądu faktur i rozrachunków

– zarządzanie własnymi kontami pracowniczymi

– elektroniczny obieg dokumentów

– panel powiadomień i informacji bieżących

 

CRM [Edokumenty Archiwum]

– archiwum edokumentów

– historia kontaktów

– historia ofert

– historia zamówień

 

CRM [Panel sprzedaży] – Obsługa procesów sprzedażowych

– tworzenie leadów sprzedażowych

– tworzenie i udostępnianie ofert

– udostępnianie kartotek towarowych

– funkcje składania zamówień

 

CRM [Panel należności]

– monitoring płatności klientów

-kontrola pozyskiwania należności

 

CRM [Panel płatności]

– zarządzanie płatnościami klientów

 

CRM [Windykator]

– wysyłanie przypomnień o zbliżającym się terminie płatności

– wysyłanie ponagleń płatności

– wysyłanie wezwań płatności

 

CRM [Panel zadań]

– system przypomnień

– przypomnienia o aktualnych zadaniach

– powiadomienia o zdarzeniach

– rejestracja nowego przypomnienia

– panel kalendarza w formie graficznej

– obsługa terminarza

– rejestracja terminu

– rejestracja zadania

– rejestracja spotkania

– rejestracja nowego dokumentu

– rejestracja rozmowy telefonicznej

 

CRM [Panel zarzadzania magazynem]

– obsługa procesów magazynowych

– obsługa serwisu

– reklamacje i zwroty

 

CRM [Analizy BI]

– analizy i raporty

– analiza terminowości płatności

– raporty oparte kwerendy SQL

– szablony i dowolne formatowanie w języku HTML

– możliwość podłączenia do różnych baz danych

 

CRM [Komunikator]

– centrum wiadomości

– wymiana bezpośrednich wiadomości

– konta komunikatora

 

CRM [Panel Obsługi Targów]

– rejestracja klientów na targi

 

CRM [Panel HR&RCP]

– funkcje zarządcze nad pracownikami

– ewidencja i kontrola czasu pracy

– kontrola zdarzeń

– kalendarze pracy

 

CRM [Administrator]

– administracja uprawnieniami i dostępami

– zarządzanie bazą klientów biznesowych oraz kontrola ich dostępu do systemu,

– cechy kartotek

– blokowanie i odblokowywanie kont

– statusy dokumentów

– dane podmiotu, licencja

– konta systemowe i pocztowe

 

CRM [Integracja]

– integracja z systemami zewnętrznymi

– funkcja importu danych z plików

– integracja z Wapro ERP

– obsługa zdublowanych kartotek

 

 

Cechy wyróżniające

Pracuje miedzy innymi w przeglądarkach Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer.

Posiada łatwo dostępny interfejs użytkownika podzielony na funkcjonalne panele.

Realizuje w prosty sposób organizację obiegu dokumentów opartą o logikę systemu ERP.

Dostarcza wysokie wsparcie do pracy grupowej dla pracowników zajmujących się obsługą klientów hurtowych poprzez integracje kalendarza, zadania, komunikator i komentarze.

Wydajnie wspiera zarządzanie biurem dzięki wielu funkcjom dla sekretariatu działającego w integracji z systemem ERP jak umawianie spotkań, rozmów telefonicznych i udostępnianie ich w miejscach wprowadzenia i w kartotece klienta.

Możliwość korzystania z zintegrowanego z ERP konta pocztowego i synchronizacje email do dowolnego systemu klienta pocztowego. Bezpośrednia integracja z wszelkimi płaszczyznami systemu ERP.

Udostępnia bardzo duże możliwości dostosowania do wymagań klienta poprzez wybór opcji w systemie i ich wdrożenie.

 

Cechy ułatwiające i usprawniające prace

Zasada równości. Aplikacja dostępna jest poprzez przeglądarkę z dowolnego miejsca i na dowolnych urządzeniach. Użytkowanie systemu nie ogranicza sprawność fizyczna.

Prostota, intuicyjność i elastyczność w użytkowaniu. System mogą obsługiwać osoby w dowolnym wieku.

Czytelna informacja. Wbudowane rozwiązania pozwalające na powiększanie tekstu. Czytelna czcionka, tekst dzielony na akapity, zastosowany kontrast czarna czcionka na białym tle. Kontrast 4,5;1. Powiększanie tekstu do 200%. Informacja przekazywana jest głównie w formie teksu, a nie grafiki, możliwość obsługi za pomocą klawiatury lub interfejsu klawiatury, widoczność fokusa klawiatury wskazujący na aktywny element strony internetowej.

Tolerancja na błędy. Uzupełnienie błędne pola lub formularza jest sygnalizowane ze wskazaniem błędnego elementu wraz z informacją o jego przyczynie.

Eksport do PDF. Możliwość eksportowania treści strony z informacją do pliku pdf umożliwiającego przeszukiwanie tekstu.

System logowania. Każdy pracownik dysponuje indywidualnym kontem.

Mechanizm Captcha 3.0 Komunikat tylko w sytuacji błędnych logowań.

 

Warianty systemu

Aplikacja posiada kilka wariantów cenowych w zależności od oferowanych pakietów funkcjonalnych

 

CRM – IMAG CRM ESYS

CRM – IMAG CRM ESYS Lite