WAPRO Mobile – informacje o produkcie


ASSECO WAPRO

WAPRO
Mobile

WAPRO Mobile

MOBILNY HANDLOWIEC

Mobilny handlowiec

WAPRO Mobile to oferta dla firm z segmentu MSP, które dostrzegają korzyści z zastosowania technologii mobilnej – ułatwia sprzedaż i zapewnia szybki, zdalny dostęp do informacji niezależnie od miejsca pobytu użytkownika. Dostęp online handlowców mobilnych do informacji o rozrachunkach i zaległościach finansowych klientów pozwala na sprawniejszą windykację należności.

Redukcja kosztów
Oszczędność czasu i pieniędzy
Eliminacja błędów w zamówieniach
Wygoda i szybkość sprzedaży

KATEGORIE: WAPRO, POLECANE, OPROGRAMOWANIE WAPRO

Ogólne 
• Synchronizacja z WAPRO Mag 
• Obsługa wielu magazynów 
• Liczba kas 
• Możliwość prowadzenia wielu firm w programie (obsługa w konsoli zarządzającej, przypisanie firmy do konkretnego urządzenia) 
• Pełna oferta – szczegółowe informacje 
• Cenniki indywidualne dla kontrahentów 
• Możliwość pobieranie pełnej listy cenników i siatek rabatowych z systemu WAPRO Mag 
• Telefon bezpośrednio z aplikacji 
• E-Mail bezpośrednio z aplikacji lub przekazany do programu pocztowego 
• Narzędzia merchandisingu 
• Raporty na urządzeniu 
• Raporty w konsoli zarządzającej 
• Archiwizacja bazy danych na urządzeniu 
• Archiwizacja bazy danych replikacyjna – zabezpieczenie danych przed utratą urządzenia 
• Logowanie użytkownika unikalnym hasłem 
• Aplikacja objęta systemem zabezpieczeń licencyjnych 
• Obsługa zdjęć produktu 
• Zdjęcia w ankiecie 

Magazyny 
• Kontrola stanów magazynowych 
• Weryfikacja stanów magazynowych w innych magazynach 
• Podgląd całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu 
• Przesunięcie międzymagazynowe 

Dokumenty 
• Faktury VAT 
• Faktury ProForma 
• Paragony 
• Możliwość fiskalizacji paragonów 
• Dokumenty magazynowe WZ 
• Dokumenty magazynowe SU 
• Remanenty 
• Dokumenty kasowe KP/KW – prowadzenie kasy 
• Zamówienia od odbiorców 
• Zamówienia do dostawców 
• Oferty OF 
• Realizacja wielu dokumentów magazynowych poprzez jeden dokument handlowy 
• Wysyłanie dokumentów e-mail  
• Możliwość dostępu do ceny zakupu i automatyczne wyliczanie zysku na zamówieniach 
• Kopiowanie dokumentów  
• Statusy dokumentów (poprawny, błędny, oczekujący, nowy)  
• Numeracja automatyczna 
• Numeracja ręczna 
• Zmiana maski numeracji 
• Konfiguracja numeracji dokumentów z możliwością rozbicia dla poszczególnych magazynów oraz zmiany w dowolnym momencie w roku 
• Miejsce wystawienia pobierane z kontrahenta 
• Statusy dokumentów   
• Pełna informacja o dokumentach błędnych 
• Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów 
• Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy 
• Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów 
• Realizacja zamówień na fakturę  
• Ilości statusów realizacji zamówień (nieograniczona) 
• Stany zamówień i rezerwacji 
• Wydruk oferty na podstawie zamówienia 

Usprawnienia pracy na urządzeniu 
• Pełne dane o kontrahentach wraz z kontaktami 
• Tryb zaznaczania w liście dokumentów 
• Tryb zaznaczania w liście pozycji 
• Powielanie dokumentów 
• Powielanie pozycji 
• Wysyłka dokumentu e-mail 
• Wyszukiwanie intuicyjne 
• Filtry dokumentów 
• Filtry pozycji 
• Mechanizm sortowania na listach pozycji oraz dokumentów 
• Usuwanie dokumentów zatwierdzonych (serwerowych) 
• Wiadomości do pracowników 
• Skanowanie kodów kreskowych z wykorzystaniem aparatu fotograficznego 
• Skanowanie kodów kreskowych za pomocą wbudowanego czytnika klawiaturowego (wybrane modele) 
• Skanowanie kodów kreskowych za pomocą zewnętrznych urządzeń bluetooth (wybrane modele) 

Kontrahenci  
• Pełne dane o kontrahentach wraz z kontaktami 
• Podział na klasyfikacje 
• Podział na grupy cenowe 
• Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów i wybranych kontrahentów 
• Możliwość blokowania sprzedaży dla założonych kryteriów np. przeterminowane rozrachunki lub przekroczone limity kupieckie 
• Teksty ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta  

Produkty 
• Kategorie płaskie 
• Kategorie wielopoziomowe 
• Kontrola stanów magazynowych 
• Ilość cen dla produktu 
• Wykorzystanie list zaznaczonych artykułów do dokładnego określenia asortymentów dostępnych w systemie mobilnym 
• Możliwość linkowania zdjęć do asortymentu 
• Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności 
• Kolorowanie artykułów w zakresie dostępności stanów magazynowych min/max 
• Zdjęcia produktów 

Rozrachunki 
• Kontrola zaległości kontrahentów wraz ze szczegółami zaległych, nierozliczonych dokumentów 
• Rozliczanie wielu rozrachunków jednym dokumentem finansowym 
• Windykacja należności 
• Proste filtrowanie rozrachunków przeterminowanych 
• Informacja o przeterminowanych lub nierozliczonych rozrachunkach w liście kontrahentów 
• Blokady przeterminowanych rozrachunków 

Organizacja pracy 
• Pełna kontrola pracy handlowca, trasówki, kilometrówki, przegląd wizyt 
• Odczyt pozycji GPS cykliczny lub podczas wizyty 
• Zapis pozycji GPS kontrahenta do geolokalizacji 
• Analiza realnego czasu wykonania wizyty 
• Rejestracja licznika pojazdu i analiza rozbieżności podczas wykorzystania po zamknięciu dnia pracy 
• Rejestracja replikacji, aktualizacji danych, usunięcia bazy 
• Zaawansowane planowanie trasówki za pośrednictwem konsoli zarządzającej 
• Samodzielne planowanie tras przez użytkownika i kierowanie do akceptacji 
• Szczegółowa analiza tras wg ilości i wartości wystawionych dokumentów, pozycji dokumentów, rozliczeń finansowych, wyników ankiet itp. 
• Planowanie zastępstw w przypadku nieobecności 
• Panowanie tras za pośrednictwem mapy 
• Analiza przebytych tras na mapie 

Kalendarz  
• Planowanie zadań 
• Prezentacja zaplanowanych zadań w zakresach listy do wykonania, dziennym i miesięcznym 
• Własne typy zadań 
• Kopiowanie zadań, dni i zakresów 
• Realizacja wizyt – oznaczanie wykonanych i pominiętych 
• Zapisanie realnego czasu wykonania wizyty 
• Zapisanie wykonanych zadań na liście CRM 

Targetowanie 
• Targety ilościowe dla produktów 
• Targety wartościowe (netto lub brutto) 
• Targety ilościowe dokumentów 
• Targety ilości wizyt 
• Targety ilości ankiet 
• Dowolne zakresy dat dla targetów 
• Wyliczanie postępów w trakcie replikacji 
• Współdzielenie targetów przez użytkowników 
• Powielanie definicji 
• Targety do wcześniejszych zakresów 
• Realizacja w czasie – szacowanie realizacji na koniec okresu 

Narzędzia merchandisingu 
• Obsługa ankiet klienckich 
• Obsługa ankiet pracowniczych 

Wydruki 
• Drukowanie dokumentów zamówień, faktur, dokumentów magazynowych i kasowych 
• Drukowanie dokumentów magazynowych 
• Drukowanie zamówień (ZO i ZD) 
• Drukowanie ofert i faktur ProForma 
• Interfejsem WIFI 
• Interfejsem Bluetooth 
• Zewnętrzną aplikacją 
• W chmurze 
• Graficzne 
• Tekstowe 
• Do PDF 
• Nagłówek i stopka dokumentów na wydrukach mobilnych 

Raporty 
• Analiza sprzedaży 
• Marża – artykuł 
• Marża – kontrahent 
• Najlepsi odbiorcy  
• Najlepsze artykuły 

Dodatkowe narzędzia 
• Konsola zarządzająca, pozwalająca na kontrolę pracy przedstawicieli handlowych 
• Parametryzacja użytkownika 
• Uprawnienia użytkownika 
• Monitowanie przepływu dokumentów 
• Ręczne lub automatyczne przypisanie kontrahentów 
• Kreator konfiguracji 
• Konfigurator integracji 
• Konfigurator synchronizacji 
• Dystrybucja za pośrednictwem play.google.com 

Zwiększenie sprzedaży
Większa efektywność pracy handlowców jest możliwa dzięki automatycznemu dostarczaniu zamówień do centrali. Sprzedawca może poświęcić swój czas na zbieranie zamówień i realizację wizyt u klientów.

Oszczędność czasu
Przeglądanie oferty i cenników wraz z klientem w jego biurze pozwala na szybsze skompletowanie zamówienia, a automatyczna synchronizacja danych przyspiesza jego realizację.

Stały dostęp do danych
Pracownik otrzymuje natychmiastowy dostęp do aktualnych, kompletnych i bieżących informacji, takich jak aktualne cenniki, stany magazynowe, informacje handlowe, itp. bez potrzeby dodatkowego komunikowania się z firmą.

Więcej czasu dla klientów
Większa ilość zrealizowanych wizyt i obsłużonych klientów jest możliwa dzięki warsztatowi pracy w kieszeni. Daje to handlowcom niezależność od centrali i zwalnia z obowiązku odbywania częstych wizyt w biurze.

Mniej błędów w dokumentach
Wyeliminowanie dokumentów papierowych pozwala uniknąć problemów z zagubionymi lub nieczytelnymi materiałami, pomyłkami w przepisywaniu, czy przeoczeniami przy fakturowaniu.

Lepsza obsługa klienta
Profesjonalna obsługa klientów w terenie, szybkość i niezawodność działania – dzięki temu firma będzie lepiej postrzegana przez kontrahentów.

Do prawidłowego działania oprogramowania należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe oraz systemowe:

Urządzenia mobilne z systemem Android

• Parametry sprzętowe dla aplikacji
Smartfon lub tablet GSM/UMTS z systemem Android

Procesor: min. 1.4GHz (min. dwurdzeniowy)
Pamięć RAM: 1 GB
Pamięć wbudowana: 500MB dostępne dla aplikacji
Parametr systemu: minimalna pamięć dla aplikacji: 256MB
Wyposażenie: BT 2.0 lub nowszy, GPS, aparat tylny 5.0 MP
Ekran min 4,0 cala, rozdzielczość 480×800 lub proporcjonalnie większa
System Android 4.1 lub wyższy

Wymagania sprzętowe dla PC

• Serwer
komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x64

4 GB RAM
minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
napęd DVD
karta sieciowa
karta graficzna XGA/XVGA (1024×768)
Windows 7 / Windows 8 / Windows 10, Windows 2012 R2 Server lub nowszy
MS SQL Server 2014 lub nowszy

Ponadto program wymaga zainstalowanego programu WAPRO Mag BIZNES, PRESTIŻ lub PRESTIŻ Plus w aktualnej wersji . Użytkownicy wcześniejszych wersji WAPRO Mag powinni zaktualizować posiadane oprogramowanie do najnowszej wersji.

Opis aplikacji

WAPRO Mobile

Obsługa programu

Program WAPRO Mobile to oferta dla firm z segmentu MSP, które dostrzegają korzyści z zastosowania technologii mobilnej. Aplikacja ułatwia sprzedaż i zapewnia szybki dostęp do informacji, niezależnie od miejsca pobytu użytkownika. Wykorzystując szeroko dostępne możliwości komunikacji takie jak GPS, internet, nowoczesne tablety i smartfony oraz najnowocześniejszą technologię zarówno bazodanową jak i programistyczną, WAPRO Mobile pozwala małym i średnim przedsiębiorcom wyposażyć swoich pracowników terenowych w zaawansowane rozwiązania w adekwatnej dla sektora MSP cenie.

mobile4
mobile5
phonetemplate1911-2
phonetemplate1918-2

System WAPRO Mobile posiada funkcje, których zadaniem jest wsparcie przedstawicieli w planowaniu działań sprzedażowych, prowadzących do pozyskiwania klientów oraz finalizowania transakcji sprzedaży.