IMAG Generator artykułów – informacje o produkcie

IMAG-software

IMAG Generator Artykułów

Automatyczne tworzenie artykułów

Automatyczne tworzenie artykułów

Program jest rozszerzeniem dla WAPRO Mag, umożliwiającym użytkownikowi tworzenie artykułów na podstawie dodanych słowników i parametrów produktu. Wykorzystywane jest to przy generowaniu artykułów i automatycznym dodawaniu ich do bazy.

Współpraca z WAPRO Mag
Obsługa wielu słowników
Generowanie artykułów
Import kodów EAN
Dostęp do listy artykułów
Możliwość konfiguracji aplikacji

KATEGORIE: IMAG, POLECANE, OPROGRAMOWANIE IMAG

  • Integracja z programem WAPRO Mag
  • Definiowanie słowników
  • Zarządzanie programem
  • Generowanie artykułów
  • Import kodów EAN

Obsługa wielu słowników
Tworzenie słowników na podstawie których generowane będą artykuły. Dostępne jest zarządzanie już istniejącymi słownikami.

Możliwa konfiguracja aplikacji
Konfiguracja programu pod kątem użytkownika. Zarządzanie zakładkami, parametrami, wzorami.

Integracja z WAPRO Mag
Eksport i import artykułów między generatorem, a bazą w WAPRO Mag.

Import kodów EAN
Możliwość dodawania nowych, zakupionych kodów EAN do produktów znajdujących się na wygenerowanej przez program liście artykułów.

Do prawidłowego działania oprogramowania należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe oraz systemowe:
* Do działania aplikacji niezbędne jest również posiadanie aktualnej wersji oprogramowania WAPRO – starsze wersje programu mogą już nie być wspierane.


STANOWISKO – minimalne wymagania:

SYSTEM:               Windows 10 lub nowszy
PROCESOR:        
1 GHz (kompatybilny z x86 lub x64)

GRAFIKA:             Karta XGA/XVGA (obsługująca 1023×768)
DYSK:                   Co najmniej 2GB wolnego miejsca
PAMIĘĆ RAM:     2GB RAM


SERWER – minimalne wymagania:

SYSTEM:               Windows 2012 R2
PROCESOR:        
2 GHz (kompatybilny z x86 lub x64)
GRAFIKA:             Karta XGA/XVGA (obsługująca 1023×768)
DYSK:                   Co najmniej 2GB wolnego miejsca
PAMIĘĆ RAM:     2GB RAM
SERWER SQL:     2014 lub nowszy


Opis aplikacji

IMAG Generator Artykułów

Tworzenie artykułów

Zadaniem programu jest tworzenie artykułów na podstawie stworzonych słowników i parametrów produktu.
Wybór parametrówImag Generator Artykułów
Konfiguracja parametrówimag generator artykułów

Słowniki

Funkcja definiowania słowników pozwala na stworzenie kombinacji, na podstawie której generowane są artykuły. Poszczególne parametry artykułów zawarte są w oddzielnych słownikach, które tworzą zakładki. Generowanie artykułów odbywa się na podstawie wybranych zakładek i zaznaczonych przez użytkownika parametrów, skonfigurowanego słownika pojęć.

Konfiguracja zestawów

Domyślnie zestawy tworzone są do wszystkich artykułów i nie dopuszcza się do dublowania zestawów. Jednak program umożliwia duplikację zestawów poprzez wybranie odpowiedniej opcji. Możliwe jest dodawanie zdjęć do artykułów będących na wygenerowanej liście.
Ustawienia zestawówimag generator artykułów
Dodawanie kodu EANimag generator artykułów

Pobieranie kodu EAN

Program pozwala na przypisywanie do wygenerowanych artykułów kodów EAN dostępnych na liście w bazie danych. Eksportowanie oraz importowanie artykułów.