IMAG WAPRO BaseLinker – informacje o produkcie

IMAG-E-BUSINESS


IMAG WAPRO BASELINKER

IMAG WAPRO BASELINKER

Sklepy internetowe

Integrator WAPRO BaseLinker

Integrator WAPRO BaseLinker umożliwia w prosty sposób przesyłanie danych ze sklepu internetowego do WAPRO Mag.

Współpraca z WAPRO Mag
Możliwość zarządzania procesem handlowym z jednego miejsca
Znacząca oszczędność czasu
Au
tomatyzacja procesów
 Zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędy przy wystawianiu dokumentów

KATEGORIE: IMAG, POLECANE, OPROGRAMOWANIE IMAG

  • Współpraca z WAPRO Mag
  • Zarządzanie wysyłką
  • Automatyzacja procesów
  • Zarządzanie zamówieniami
  • Obsługa dużej ilości zamówień
  • Synchronizacja stanu magazynowego, statusów zamówień

Integracja z programem WAPRO Mag
Automatycznie przesyłanie danych pomiędzy sklepem, a programem magazynowym. 

Oszczędność czasu
Duża oszczędność czasu dzięki automatyzacji wielu czynności.

Minimalizacja kosztów

 

Do prawidłowego działania oprogramowania należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe oraz systemowe:
* Do działania aplikacji niezbędne jest również posiadanie aktualnej wersji oprogramowania WAPRO – starsze wersje programu mogą już nie być wspierane.


STANOWISKO – minimalne wymagania:

SYSTEM:               Windows 10 lub nowszy
PROCESOR:        
1 GHz (kompatybilny z x86 lub x64)

GRAFIKA:             Karta XGA/XVGA (obsługująca 1023×768)
DYSK:                   Co najmniej 2GB wolnego miejsca
PAMIĘĆ RAM:     2GB RAM


SERWER – minimalne wymagania:

SYSTEM:               Windows 2012 R2
PROCESOR:        
2 GHz (kompatybilny z x86 lub x64)
GRAFIKA:             Karta XGA/XVGA (obsługująca 1023×768)
DYSK:                   Co najmniej 2GB wolnego miejsca
PAMIĘĆ RAM:     2GB RAM
SERWER SQL:     2014 lub nowszy


Opis aplikacji

IMAG WAPRO BASELINKER

O programie

Integrator IMAG WAPRO BaseLinker to rozwiązanie umożliwiająca integrację programu WAPRO Mag z platformą e-commerce. Integrator podzielony jest na dwie główne zakładki: Integracja oraz Ustawienia.
W zakładce Ustawienia łączymy się z bazą danych Wf-Mag oraz konfigurujemy najważniejsze dane takie jak domyślny magazyn.

UstawieniaIntegrator Baselinker
MagazynyIntegrator Baselinker

Zakładka integracja

W tej zakładce znajdują się funkcjonalności integracji podzielone na osiem kategorii. Pierwszą z nich jest zakładka Magazyny. Polega na połączeniu magazynów między serwisem Baselinker a programem WAPRO Mag.

Kolejną jest zakładka Kontrahenci, która służy do pobierania danych kontrahentów z serwisu Baselinker oraz bazy danych WAPRO Mag. Program porównuje pobrane informacje ze sobą na podstawie adresu e-mail oraz numeru NIP.

Kategorie są przedstawione w formie drzew. W zakładce istnieje możliwość do połączenia jak i usunięcia połączenia  między kategoriami WAPRO Mag i Baselinker.

Zakładka Artykuły pozwala na łączenie artykułów między serwisem Baselinker a programem WAPRO Mag. Umożliwia to aktualizacje cen, stanów oraz import zamówień. Kolejną z funkcjonalności programu jest pobieranie artykułów znajdujących się w WAPRO Mag, a następnie tworzenie ich odpowiedników w serwisie Baselinker. Integrator umożliwia aktualizacje stanów i cen artykułów powiązanych w serwisie Baselinker.

Zakładka statusów służy do łączenia statusów WAPRO Mag i statusów serwisu Baselinker.

KategorieIntegrator Baselinker
ZamówieniaIntegrator Baselinker

Głównymi funkcjami zakładki Zamówienia są: import zamówień oraz aktualizacja statusów zamówień.

Zakładka Operatorzy działa identycznie jak łączenie magazynów czy też statusów.

Ostatnią zakładką są przesyłki, w której można przekazać numery przesyłki do Baselinker. Pod uwagę są brane tylko i wyłącznie zamówienia zaimportowane z Baselinker.

PrzesyłkiIntegrator Baselinker