IMAG formularze B2B – informacje o produkcie

IMAG-E-BUSINESS

IMAG B2B

e-commerce

Formularze B2B

Prosty formularz rejestracji użytkownika w systemie B2B.

Szybka i prosta rejestracja
Możliwość zarządzania transportem
Znacząca oszczędność czasu
Au
tomatyzacja procesów

KATEGORIE: IMAG, POLECANE, OPROGRAMOWANIE IMAG

  • Logowanie/rejestracja
  • Dołączanie dokumentów
  • Podgląd dokumentów
  • Uzupełnianie cenników
  • Podgląd cenników
  • Giełda transportowa
  • Zarządzanie transportem

Prosta rejestracja

Oszczędność czasu

Minimalizacja kosztów

 

Opis aplikacji

IMAG FORMULARZE B2B

Logowanie/rejestracja

Logowanie oraz rejestracja konta odbywają się poprzez stronę główną H&S. Formularz rejestracyjny wymaga aby pola zaznaczone na czerwono obowiązkowo zostały wypełnione podczas rejestracji. Niektóre pola znajdujące się w formularzu przyjmują wartość tylko unikatową, to znaczy, że niemożliwe będzie założenie konta w przypadku, gdy podana wartość znajduje się już w systemie.
Okno rejestracjiimag b2b
Aktywacja kontaimag b2b

Aktywacja konta

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego zostaniemy automatycznie zalogowani na swoje konto – a na adres podany podczas rejestracji przyjdzie link aktywacyjny umożliwiający aktywację konta – dopiero po tym etapie użytkownik będzie widoczny dla administratora systemu i będzie mieć możliwość zdecydowania czy danego użytkownika wpuścić czy też nie. Po kliknięciu w link aktywacyjny nasze konto zostanie aktywowane i widoczne dla administratora systemu B2B z możliwością akceptacji lub odrzucenia dostępu do systemu.

Akceptacja użytkownika

Po aktywacji konta przez użytkownika w panelu Administracja > Kontrahenci do akceptacji pojawią się użytkownicy, którzy przeszli cały proces rejestracji i aktywowali konto poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, system przewiduje dopuszczenie do systemu B2B na dwa sposoby:

  • Akceptacja – dla nowych klientów. Po akceptacji klienta nastąpi utworzenie nowej pozycji w kartotece „Kontrahenci” WAPRO Mag.
  • Powiązanie – dla istniejących klientów W przypadku powiązania użytkownika wymagane jest, aby w kartotece „Kontrahenci” WAPRO Mag występował numer NIP taki sam jak podany podczas rejestracji, wówczas system sam wykryje, że numer pojawił się w systemie i umożliwi powiązanie.
Akceptacja użytkownikaimag b2b
Podgląd dokumentówimag b2b

Dołączanie dokumentów i ich podgląd.

Po przejściu procesu rejestracji, aktywowania konta i decyzji administratora o wpuszczeniu użytkownika do systemu ten po ponownym zalogowaniu się będzie miał możliwość dołączenia dokumentów do systemu. Administrator po wejściu w Administracja > Lista zaakceptowanych kontrahentów będzie miał możliwość podglądu dokumentów danego użytkownika.

Lista tras i dodawanie nowej

Wchodząc w zakładkę Trasy program wyświetli wszystkie trasy w systemie. Istnieje możliwość dodania nowej trasy w bardzo prosty sposób. Po dodaniu nowej trasy każdy użytkownik systemu zostanie poinformowany o pojawieniu się nowej trasy i o możliwości uzupełnienia cenników poprzez e-mail.
Lista trasimag b2b
Giełda transportówimag b2b

Giełda transportowa

Na stronie wyświetlone są wszystkie transporty dodane przez administratora do systemu.