Import płatności ŚWIAT PRASY

Import Wyciągów Bankowych MT940 ŚWIAT PRASY

Program służący do rozliczania dokumentów handlowych poprzez import z pliku

  Skrócenie czasu wprowadzania dokumentów bankowych do niezbędnego minimum
Ograniczenie błędów wynikających z ręcznego wpisywania dokumentów
Zautomatyzowanie procesu dodawania numerów rachunków bankowych
Grupowe rozliczanie rozrachunków klientów

Zrzuty ekranu programu:

Tak wygląda ekran główny modułu, przed importem należy wejść w zakładkę „Konfiguracja”:

Konfiguracja – zakładka z konfiguracją modułu (opis poniżej).
Ścieżka do pliku – należy tutaj wskazać lokalizację pliku.
Numer wyciągu – to numer wyciągu bankowego.
Data wyciągu – ta data będzie widnieć na dokumentach.
Nr wyciągu MT940 – w tym miejscu będą pobierane dane z modułu MT940.

W miejscu „Kontrahent Domyślny” należy wpisać pełną nazwę płatnika.
W miejscu „Domyślny katalog z plikami” należy wskazać lokalizację plików.

PRZED IMPORTEM

IMPORT

PO IMPORCIE

FORMAT PLIKU