Imag Spedytorzy DHL

Imag SPEDYTORZY DHL

Programy służące do generowania listów przewozowych i organizacją przewozem towaru

Program DHL WF-Mag dla Windows został zintegrowany z systemem nadawania przesyłek w firmie kurierskiej DHL. Moduł w dużym stopniu automatyzuje proces nadawania przesyłek, ponadto umożliwia generowanie i drukowanie etykiet co znacznie skraca czas wykonywanych zadań.

 

Możliwość drukowania wypełnionych listów przewozowych
Możliwość wysyłki wszystkimi środkami bez podpisywania umowy
Wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przy ręcznym przepisywaniu
Możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb klienta

DHL WF-Mag

Moduł listów przewozowych to aplikacja umożliwiająca wystawianie listów przewozowych z poziomu aplikacji WF-Mag. Aplikacja skraca czas potrzebny na wystawienie listu oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów przy ich wystawianiu. Umożliwia to pobranie adresu do wysyłki z bazy WF-Mag, co eliminuje możliwość pomyłki przy wpisywaniu adresu przez pracownika.

Szybkie wystawianie przesyłek
Automatyczne pobieranie aktualnej oferty
Definiowanie dodatkowych usług spedytora
Drukowanie etykiet
Aktualne informacje o statusie przesyłki dostępne bezpośrednio w programie WF-Mag

  • Komputer z procesorem 1GHz kompatybilny z x86 lub x64
  • System operacyjny: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
  • Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy
  • WAPRO Mag w wersji co najmniej 8.60.0

Zrzuty ekranu programu:

Moduł listów przewozowych DHL WF-Mag
Integracja WF-Mag z systemem DHL

Obsługa aplikacji ogranicza się jedynie do wyboru rodzaju usługi oraz podania parametrów przygotowanych paczek. Po wybraniu opcji „Generuj list” następuje wysłanie danych do systemu DHL.

Wynik działania modułu zostanie również zapisany w WF-Magu. W zakładce „ustawienia” użytkownik posiada możliwość wyboru miejsca zapisania numeru listu przewozowego, w zależności od jego wyboru może to być zero, jedna lub kilka pozycji.

Kolejną informacją przekazywaną przez moduł do WF-Maga jest ustawienie wartości statusu zamówienia na „wysłane (S)”. Zmiana statusu skutkuje również zmianami na sklepach, które są z nim połączone (np. Abstore lub Mistral).

Wynikiem zwrotnym wykonania modułu jest list przewozowy.