Imag Spedytorzy UPS

Imag SPEDYTORZY UPS

Integracja WAPRO Mag z systemem UPS

Program WF-Mag dla Windows został zintegrowany z systemem nadawania przesyłek w firmie kurierskiej UPS. Moduł w dużym stopniu automatyzuje proces nadawania przesyłek, ponadto umożliwia generowanie i drukowanie etykiet co znacznie skraca czas wykonywanych zadań.

Szybkie wystawianie przesyłek
Wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przy przepisywaniu adresów
Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta
Drukowanie etykiet

Moduł listów przewozowych to aplikacja umożliwiająca wystawianie listów przewozowych z poziomu aplikacji WF-Mag. Aplikacja skraca czas potrzebny na wystawienie listu oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów przy ich wystawianiu. Umożliwia to pobranie adresu do wysyłki z bazy WF-Mag, co eliminuje możliwość pomyłki przy wpisywaniu adresu przez pracownika. Kolejną funkcją jest możliwość utworzenia etykiety dla danego listu, zapisanie jej w wybranym miejscu na dysku oraz wydrukowanie.

Możliwość drukowania wypełnionych listów przewozowych
Możliwość wysyłki wszystkimi środkami bez podpisywania umowy
Wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przy ręcznym przepisywaniu
Możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb klienta

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0.

Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji na potrzeby danej firmy.

  • .NET Framework 4.0
  • WF-MAG dla Windows od wersji 7.80.x
  • Windows XP SP 3/ Vista/ Windows 7/ Windows 8

Zrzuty ekranu programu:

Obsługa aplikacji ogranicza się jedynie do wyboru rodzaju usługi oraz podania parametrów przygotowanych paczek. Po wybraniu opcji „Generuj list” następuje wysłanie danych do systemu UPS – rezultat jesteśmy w stanie sprawdzić na stronie:

Wynik działania modułu zostanie również zapisany w WF-Magu. W zakładce „ustawienia” użytkownik posiada możliwość wyboru miejsca zapisania numeru listu przewozowego, w zależności od jego wyboru może to być zero, jedna lub kilka pozycji. W poniższym przypadku będą to dwa pola: komentarz do zmiany statusu oraz informacje dodatkowe.

Kolejną informacją przekazywaną przez moduł do WF-Maga jest ustawienie wartości statusu zamówienia na „wysłane (S)”. Zmiana statusu skutkuje również zmianami na sklepach, które są z nim połączone (np. Abstore lub Mistral).

Wynikiem zwrotnym wykonania modułu jest etykieta inteligentna UPS, która zapewnia większą niezawodność oraz skrócony czas transportu.