produkcja – planowanie

Produkcja – planowanie

W zakładce Planowanie mamy dostęp do ekranu zarządzania Listą zadań, kalendarzem pracy, Wykresem Gantta, Obniżeniem linii produkcyjnych, Obniżeniem gniazd produkcyjnych, Zapotrzebowaniem, podsumowaniem oraz wydarzeniami.

 Instrukcja pracy programu

Lista zadań

Kalendarz pracy – Lista tygodni zawierająca liczbę roboczominut na dany dzień. Z poziomu tego okna jest możliwość edycji roboczominut.

Wykres Gantta – Program obrazuje harmonogram projektu przez tabelę, w której w pionie znajdują się zadania, natomiast w poziomie uwzględniona jest linia czasu. Diagram pełni funkcje specjalistycznego narzędzia do zarządzania projektami.

Istnieje możliwość zmiany jednostki czasu. Są 2 sposoby wyświetlania:

  • Ciągły – wyświetlanie godzin od godziny rozpoczynającej I zmianę do końca ostatniej zmiany
  • Zmianowy – wybór zmiany do której wykres ma dostosować wyświetlanie zaplanowanych zleceń prod.

Pozwala również wybrać tydzień w roku oraz ręczny wybór zakresu dat wyświetlania zaplanowanych zleceń.

Zaznaczenie wielu – PPM zaznaczy wiele zleceń i przesuwamy po siatce równocześnie.

Pojedyncze zlecenie – przesuwanie pojedynczego zlecenia po siatce.

Brudnopis – możliwość dowolnego przesuwania zleceń po siatce

Czystopis – z każdą zmianą pozycji zlecenia, aktualizuje zakres zlecenia

Obniżenie linii produkcyjnej 

Obniżenie gniazd produkcyjnych – Zawiera listę używanych procesów z przypisanymi do nich zleceniami produkcyjnymi wskazując na dzień i godzinę rozpoczęcia zlecenia.

Zapotrzebowanie produkcyjne na materiały

Zapotrzebowanie produkcyjne na produkty

Podsumowanie

Wydarzenia