produkcja – technologie

Produkcja – technologie

W zakładce Technologie definiujemy nowe technologie dla wybranych artykułów. Definicje te zawierają informacje o etapach produkcji, liniach produkcyjnych.

 Instrukcja pracy programu

Technologia 

Linie produkcyjne – W zakładce linie produkcyjne możemy zdefiniować linie produkcyjne wykorzystywane przy procesach produkcyjnych.

Gniazda 

Etapy produkcyjne

Maszyny

Akcje maszyn