produkcja – zlecenia

Produkcja – zlecenia

W zakładce Zlecenia mamy dostęp do ekranu zarządzania zamówieniami, zleceniami, zleceniami ZL, pozycjami zleceń, zleceniami wydań, przyjęć, podzleceniami oraz dokumentów MM.

 Instrukcja pracy programu

Zamówienia – Główne okno zamówień pozwala na podgląd wszystkich zamówień od odbiorców. Zamówienia pobierane są w czasie rzeczywistym z Wapro Mag’a. Możemy w jednym oknie wyświetlić zamówienia z różnych magazynów. Informacje, które chcemy wyświetlać na głównym ekranie zamówień możemy całkowicie spersonalizować.

W oknie zamówienia mamy do dyspozycji narzędzia ułatwiające wyszukiwanie zamówień oraz opcję szybkiego resetowania wyszukiwania.

Po kliknięciu na zamówienie w dolnej części ekranu program wyświetla pozycje wybranego zamówienia

Po kliknięciu na prawy przycisk myszy na oknie gdzie znajduje się tabela z zamówieniami pojawi się nam menu związane z tabelą. Dostępne opcje:

  • Podgląd
  • Utwórz ZLM
  • Pokaż powiązania (wykres)
  • Zmień status
  • Wyślij zamówienie na kolektor
  • Konfiguracja kol.

Podgląd – Umożliwia podgląd pełnego zamówienia wraz z numerem, datą utworzenia zamówienia, terminem realizacji, uwagami i aktualnym statusem.

Utwórz ZLM – Tworzenie nowego zlecenia produkcyjnego na podstawie istniejącego zamówienia.

Przejmowanie zlecenia – Nr serii oraz datę ważności możemy nadać podczas przyjmowania gotowego produktu – mamy możliwość rozbicia wskazanej ilości na więcej pozycji oraz wprowadzenie odpowiedniej ilości, nr serii oraz daty ważności.

Klikamy na polu Ilość, wpisujemy ilość do przyjęcia, a następnie prawym przyciskiem myszy wybieramy Rozbij (lub rozbij i powiel nr serii jeżeli chcemy utworzyć nową pozycję z takim samym nr serii) po czym dodana zostaje nowa pozycja z ilością równą sumie ilości utworzonych pozycji minus ogólnej ilości do przyjęcia w polu Wprowadź ilość.

Pokaż powiązane ZLM – Lista wszystkich zleceń produkcyjnych powiązanych z obecnie wybranym zamówieniem.

Pokaż powiązania (wykres) – Wykres zleceń powiązanych z zamówieniami.

Zmień status – Opcja zmiany obecnego stanu na zamówieniu.

Konfiguracja kolumn

Widoczność – czy kolumna ma być widoczna w głównym oknie

Kolejność – określona kolejność danej kolumny

Nazwa własna kolumny – definiujemy własną nazwę dla kolumny

Zaznaczając pozycję, przesuwamy ją przyciskiem góra-dół

Wyślij zamówienie na kolektor – Jak sama nazwa wskazuje, wysyła wybrane zamówienie wraz z jego parametrami na kolektor

Stany magazynowe – Przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pozycję w tabeli „Pozycje” pojawia się opcja sprawdzenia stanu magazynowego wybranej pozycji na zamówieniu.

Zlecenie ZLM – Umożliwia tworzenie nowych zleceń oraz podgląd już istniejących.

Dodaj zlec. – Po kliknięciu w przycisk „Dodaj zlec.” pojawi się pierwsze okno tworzenia zlecenia ZLM. Wypełniamy wszystkie dane. W przypadku braku wypełnienia istotnego dla programu pola zostanie wyświetlony komunikat o braku w polu. Wszystko zatwierdzamy przyciskiem „Dalej”.

Opcje dodatkowe pod prawym przyciskiem myszy – Jeśli posiadamy zlecenia możemy przy pomocy prawego przycisku myszy przeglądać ich zawartość lub je modyfikować.

Materiały – Po wybraniu opcji „Materiały” na podglądzie ZLM znajduje się lista wszystkich składników potrzebnych do wytworzenia produktu.

Receptury – Zawiera listę wszystkich składników potrzebnych dla danego wariantu.

Edycja:

Zmień datę wymaganą – Możliwość zmiany daty wykonania zlecenia ZLM

Edytuj uwagi – Możliwość edycji uwag na zlecenie ZLM

Zakończ zlecenie – opcja zakończenia zlecenia produkcyjnego

 

Podgląd – Umożliwia podgląd informacji na temat utworzonego zlecenia ZLM oraz zawartych na nim pozycji do realizowania.

PPM na dokumencie magazynowym:

Drukuj etykietęUmożliwia wydruk etykiet z kodem GS1

Plan produkcji:

Rezerwacje – Pokaż rezerwacje Lista wszystkich zarezerwowanych materiałów dla wybranego zlecenia produkcyjnego.

Rezerwacje – Utwórz rezerwacje Tworzy listę zarezerwowanych materiałów potrzebnych do realizacji wybranego zlecenia ZLM.

Rezerwacje – Usuń rezerwacje (zlecenie) Usuwa zamówienie rezerwacyjne oraz zwalnia zarezerwowane towary.

 

Zaplanowanie zlecenia

Plan => Zaplanuj

Plan => Pokaż na planie

Plan => CofnijUsuwa zaplanowane zlecenie z planu

Pozycje zleceńPokazują wszystkie pozycje zleceń produkcyjnych. Można założyć filtry na numerze zamówienia, numerze ZLM, indeksie handlowym, wybrać zakres dat dla ZLM, status ZLM i pokazać wszystkie niezaplanowane pozycje.

Zlecenie wydań Zawiera listę dokumentów ZLW wraz z informacjami mówiącymi o statusie danego zlecenia.

Utwórz wydanie Tworzy dokument RW lub ZLW.

Utwórz przyjęcie Tworzy dokument PW lub ZLP.

Dodaj do planowania Dodaje zlecenie do harmonogramu prac.

Usuń Usuwa zlecenie z listy.

Zlecenie przyjęć Zawiera listę dokumentów ZLP wraz z informacjami mówiącymi o statusie danego zlecenia.

Podzlecenia

Dokumenty MM