produkcja – kartoteki

Produkcja – kartoteki

W zakładce Kartoteki mamy dostęp do ekranu Artykułu, Kontrahenci oraz Pracownicy.

 Instrukcja pracy programu

Artykuły 

Kontrahenci

Usuń Usuwa zlecenie z listy.