cennik wms

Porównaj warianty naszych programów

Nasze systemy software i e-commerce dostępne są w szablonach przeznaczonych dla różnych branży. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę na wersji LIGHT można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BUSINESS, PREMIUM czy najbardziej rozbudowanej linii MAX wyposażonej w dodatkowe funkcjonalności tworzone indywidualnie pod potrzeby klienta. Linie produktowe pozwalają na wybór najodpowiedniejszego pakietu do zarządzania, zgodnie z wielkością i potrzebami firmy.

 LICENCJE ABONAMENTOWE

Kolektor Android

300 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesięcy

 Liczba użytkowników www: 1

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości systemu

Liczba obsługiwanych kolektorów: 1

Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
1 – 5 szt. – 10%
6 – 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Pomoc przy uruchomieniu od 500 zł lub samodzielnie

Wersja Kolektor Android to oprogramowanie do obsługi kolektorów z systemem operacyjnym Android dla WAPRO, przeznaczona dla początkującej, małej firmy.

Wersja Kolektor Android wspiera zarządzanie magazynem za pomocą urządzeń z systemem Android. Głównym zadaniem programu jest tworzenie dokumentu buforu i przekazywanie go automatycznie do programu WAPRO Mag, co eliminuje ryzyko popełnienia błędu przy ręcznym przepisywaniu danych.

Funkcje:

Możliwość ustawienia wielu lokalizacji domyślnych dla towarów

Wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przy ręcznym przepisywaniu

Tworzenie dokumentów buforu

Możliwość podejrzenia wyglądu listy dokumentów buforu

Przekazywanie utworzonego dokumentu do WAPRO Mag

Możliwość przekazania transmisji danych na każdy dokument WAPRO

Możliwość inwentaryzacji

Mini LIGHT 1

600 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesięcy

 Liczba użytkowników www: 1

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości systemu

Liczba obsługiwanych kolektorów: 1

Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
1 – 5 szt. – 10%
6 – 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Koszt wdrożenia: od 3000 zł

Wersja Mini LIGHT 1 to zestaw prostych aplikacji wspierających WAPRO przeznaczona dla początkującej, małej firmy.

Każda z aplikacji posiada scenariusze zbiórki odpowiednie do różnych rodzajów branż.

Wersja Mini LIGHT 1 obsługuje wiele lokalizacji domyślnych dla towarów, zamówienia do dostawców i odbiorców oraz kompletacje do tych zamówień. Nie posiada obsługi dokumentów magazynowych.

Funkcje:

Możliwość ustawienia wielu lokalizacji domyślnych dla towarów

 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu

 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego

 Realizacja dokumentów rozchodu oraz przychodu utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS

 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników

 Inwentaryzacja

Mini LIGHT 2

700 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesięcy

 Liczba użytkowników www: 1

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości systemu

Liczba obsługiwanych kolektorów: 2

Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
1 – 5 szt. – 10%
6 – 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Koszt wdrożenia: od 3000 zł

Wersja Mini LIGHT 2 to zestaw prostych aplikacji wspierających WAPRO przeznaczona dla początkującej, małej firmy.

Każda z aplikacji posiada scenariusze zbiórki odpowiednie do różnych rodzajów branż.

Wersja Mini LIGHT 2 obsługuje wiele lokalizacji domyślnych dla towarów, zamówienia do dostawców i odbiorców oraz kompletacje do tych zamówień. Nie posiada obsługi dokumentów magazynowych.

Funkcje:

Możliwość ustawienia wielu lokalizacji domyślnych dla towarów

 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu

 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego

Realizacja dokumentów rozchodu oraz przychodu utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS

Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników

 Inwentaryzacja

LIGHT

1000 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesięcy

 Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości systemu

Liczba obsługiwanych kolektorów: 3

Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
1 – 5 szt. – 10%
6 – 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Koszt wdrożenia: od 3000 zł

Wersja LIGHT to zestaw prostych aplikacji wspierających WAPRO przeznaczona dla początkującej, małej firmy.

Każda z aplikacji posiada scenariusze zbiórki odpowiednie do różnych rodzajów branż.

Wersja LIGHT obsługuje wiele lokalizacji domyślnych dla towarów, zamówienia do dostawców i odbiorców oraz kompletacje do tych zamówień. Nie posiada obsługi dokumentów magazynowych.

Funkcje:

Możliwość ustawienia wielu lokalizacji domyślnych dla towarów

Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu

 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Realizacja dokumentów rozchodu oraz przychodu utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Inwentaryzacja

Mini BUSINESS

1200 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesiące

Liczba użytkowników www: 1

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości systemu

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 3

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Koszt zalecanej analizy przedwdrożeniowej: od 3000 zł

Koszt wdrożenia: od 5000 zł

Wersja Mini BUSINESS to linia produktów przeznaczona dla rozwijających się firm, zatrudniających kilku i więcej pracowników. Programy wspierają dzianie systemów WAPRO ERP i cechują się większą funkcjonalnością niż w wersji LIGHT.

W swoim zakresie funkcjonalności zawiera wszystko to co wersja LIGHT oraz dodatkowo:
Wersja Mini BUSINESS posiada funkcje kompletacji zamówień i dostaw, posiada możliwość obsługi wielu lokalizacji  dla towarów. Nie posiada dedykowanych ścieżek kompletacji.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Funkcja informacyjna – sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Moduł etykiet w wersji podstawowej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS

BUSINESS

1500 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesiące

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości systemu

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Koszt zalecanej analizy przedwdrożeniowej: od 3000 zł

Koszt wdrożenia: od 5000 zł

Wersja BUSINESS to linia produktów przeznaczona dla rozwijających się firm, zatrudniających kilku i więcej pracowników. Programy wspierają dzianie systemów WAPRO ERP i cechują się większą funkcjonalnością niż w wersji LIGHT.

W swoim zakresie funkcjonalności zawiera wszystko to co wersja LIGHT oraz dodatkowo:
Wersja BUSINESS posiada funkcje kompletacji zamówień i dostaw, posiada możliwość obsługi wielu lokalizacji  dla towarów. Nie posiada dedykowanych ścieżek kompletacji.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Funkcja informacyjna – sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Moduł etykiet w wersji podstawowej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS

PREMIUM

2100 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesiące

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Wersja PREMIUM to zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów. Wsparcie systemów WAPRO ERP przez nasze programy znakomicie automatyzuje codzienną pracę nawet w złożonej organizacji.

W swoim zakresie funkcjonalności zawiera wszystko to co wersja BUSINESS oraz dodatkowo:
Wersja PREMIUM posiada obsługę zamówień do dostawców, odbiorców i kompletacji personalizowanej ścieżce. Posiada też obsługę wielu lokalizacji.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji podstawowej
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji podstawowej
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
Możliwość zmiany magazynu

MAX

3000 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesiące

Wymagana analiza przed wprowadzeniem oprogramowania

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Wersja MAX to najbogatszy wariant. Wersja MAX zawiera wszystko to co wersja PREMIUM plus dodatkowe funkcje. W ramach wersji MAX system może zostać rozbudowany o moduły pozwalające na zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów. Poprzez wersję MAX konfigurujemy i rozbudujemy program pod indywidualne wymagania klienta.

Wersja MAX ma możliwość wyboru ścieżek kompletacji wraz z funkcją pakowania. Ma dedykowane ścieżki kompletacji, ma obsługę dokumentów magazynowych, ma też obsługę zamówień czyli składanie zamówień przez WMS, dopisywanie nowych zamówień w funkcjonalności WMS’a.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Obsługa numerów serii
 Obsługa dat ważności
 Obsługa palet
 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji rozszerzonej
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS + zapis informacji na bufor kolektora w WAPRO Mag
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji rozszerzonej o automatyzację tworzenia korekt.
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
 Możliwość zmiany magazynu

PERSONAL

Od 5000 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesiące

Wymagana analiza przed wprowadzeniem oprogramowania

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

10 godzin wsparcia serwisowego od 2000 zł miesięcznie

Wersja PERSONAL to najbogatszy wariant z nieograniczonymi możliwościami. Wersja PERSONAL zawiera wszystko to co wersja MAX, dodatkowo ten wariant pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klientów. Poprzez wersję PERSONAL konfigurujemy i rozbudujemy program pod indywidualne wymagania klienta.

Wersja PERSONAL – ścieżka indywidualna tworzona specjalnie pod wymagania Klienta. W takim wypadku cena za licencję wieczystą zaczyna się od 100 000 zł i jest ona ustalana indywidualnie z Klientem w zależności od poziomu rozbudowania programu.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Obsługa numerów serii
 Obsługa dat ważności
 Obsługa palet
 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji rozszerzonej
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS + zapis informacji na bufor kolektora w WAPRO Mag
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji rozszerzonej o automatyzację tworzenia korekt.
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
 Możliwość zmiany magazynu

 LICENCJE WIECZYSTE

Kolektor Android

5000 zł

 Liczba użytkowników www: 1

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości systemu

Liczba obsługiwanych kolektorów: 1

Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
1- 5 szt. – 10%
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Pomoc przy uruchomieniu od 500 zł lub samodzielnie

Wersja Kolektor Android to oprogramowanie do obsługi kolektorów Android dla WAPRO, przeznaczona dla początkującej, małej firmy.

Wersja Kolektor Android wspiera zarządzanie magazynem za pomocą urządzeń z systemem Android. Głównym zadaniem programu jest tworzenie dokumentu buforu i przekazywanie go automatycznie do programu WAPRO Mag, co eliminuje ryzyko popełnienia błędu przy ręcznym przepisywaniu danych.

Funkcje:

Możliwość ustawienia wielu lokalizacji domyślnych dla towarów

Wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przy ręcznym przepisywaniu

Tworzenie dokumentów buforu

Możliwość podejrzenia wyglądu listy dokumentów buforu

Przekazywanie utworzonego dokumentu do WAPRO Mag

Możliwość przekazania transmisji danych na każdy dokument WAPRO

Możliwość inwentaryzacji

Mini LIGHT 1

9000 zł

 Liczba użytkowników www: 1

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości systemu

Liczba obsługiwanych kolektorów: 1

Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
1- 5 szt. – 10%
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Koszt wdrożenia: od 3000 zł

Wersja Mini LIGHT 1 to zestaw prostych aplikacji wspierających WAPRO przeznaczona dla początkującej, małej firmy.

Każda z aplikacji posiada scenariusze zbiórki odpowiednie do różnych rodzajów branż.

Wersja Mini LIGHT 1 obsługuje wiele lokalizacji domyślnych dla towarów, zamówienia do dostawców i odbiorców oraz kompletacje do tych zamówień. Nie posiada obsługi dokumentów magazynowych.

Funkcje:

Możliwość ustawienia wielu lokalizacji domyślnych dla towarów

 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu

 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego

 Realizacja dokumentów rozchodu oraz przychodu utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS

 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników

 Inwentaryzacja

Mini LIGHT 2

11000 zł

 Liczba użytkowników www: 1

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

Liczba obsługiwanych kolektorów: 2

Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
1- 5 szt. – 10%
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Koszt wdrożenia: od 3000 zł

Wersja Mini LIGHT 2 to zestaw prostych aplikacji wspierających WAPRO przeznaczona dla początkującej, małej firmy.

Każda z aplikacji posiada scenariusze zbiórki odpowiednie do różnych rodzajów branż.

Wersja Mini LIGHT 2 obsługuje wiele lokalizacji dla towarów, zamówienia do dostawców i odbiorców oraz kompletacje do tych zamówień. Nie posiada obsługi dokumentów magazynowych i nie posiada obsługi wielu lokalizacji dla towarów.

Funkcje:

Możliwość ustawienia wielu lokalizacji domyślnych dla towarów

 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu

 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego

Realizacja dokumentów rozchodu oraz przychodu utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS

Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników

 Inwentaryzacja

LIGHT

15000 zł

 Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości systemu

Liczba obsługiwanych kolektorów: 3

Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
1- 5 szt. – 10%
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Koszt wdrożenia: od 3000 zł

Wersja LIGHT to zestaw prostych aplikacji wspierających WAPRO przeznaczona dla początkującej, małej firmy.

Każda z aplikacji posiada scenariusze zbiórki odpowiednie do różnych rodzajów branż.

Wersja LIGHT

obsługuje wiele lokalizacji domyślnych dla towarów, zamówienia do dostawców i odbiorców oraz kompletacje do tych zamówień. Nie posiada obsługi dokumentów magazynowych.

Funkcje:

Możliwość ustawienia wielu lokalizacji domyślnych dla towarów

Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu

 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Realizacja dokumentów rozchodu oraz przychodu utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Inwentaryzacja

Mini BUSINESS

19000 zł

Liczba użytkowników www: 1

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości systemu

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 3

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

 Koszt zalecanej analizy przedwdrożeniowej: 3000 zł

 Koszt wdrożenia: od 5000 zł

Wersja Mini BUSINESS to linia produktów przeznaczona dla rozwijających się firm, zatrudniających kilku i więcej pracowników. Programy wspierają dzianie systemów WAPRO ERP i cechują się większą funkcjonalnością niż w wersji LIGHT.

W swoim zakresie funkcjonalności zawiera wszystko to co wersja LIGHT oraz dodatkowo:
Wersja Mini BUSINESS posiada funkcje kompletacji zamówień i dostaw, posiada możliwość obsługi wielu lokalizacji  dla towarów. Nie posiada dedykowanych ścieżek kompletacji.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Funkcja informacyjna – sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Moduł etykiet w wersji podstawowej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS

BUSINESS

25000 zł

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

 Koszt zalecanej analizy przedwdrożeniowej: 3000 zł

 Koszt wdrożenia: 5000 zł

Wersja BUSINESS to linia produktów przeznaczona dla rozwijających się firm, zatrudniających kilku i więcej pracowników. Programy wspierają dzianie systemów WAPRO ERP i cechują się większą funkcjonalnością niż w wersji LIGHT.

W swoim zakresie funkcjonalności zawiera wszystko to co wersja LIGHT oraz dodatkowo:
Wersja BUSINESS posiada funkcje kompletacji zamówień i dostaw, posiada możliwość obsługi wielu lokalizacji  dla towarów. Nie posiada dedykowanych ścieżek kompletacji.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Funkcja informacyjna – sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Moduł etykiet w wersji podstawowej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS

35000 zł

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Wersja PREMIUM to zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów. Wsparcie systemów WAPRO ERP przez nasze programy znakomicie automatyzuje codzienną pracę nawet w złożonej organizacji.

W swoim zakresie funkcjonalności zawiera wszystko to co wersja BUSINESS oraz dodatkowo:
Wersja PREMIUM posiada obsługę zamówień do dostawców, odbiorców i kompletacji personalizowanej ścieżce. Posiada też obsługę wielu lokalizacji.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji podstawowej
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji podstawowej
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
Możliwość zmiany magazynu

50000 zł

Wymagana analiza przed wprowadzeniem oprogramowania

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Wersja MAX to najbogatszy wariant. Wersja MAX zawiera wszystko to co wersja PREMIUM plus dodatkowe funkcje. W ramach wersji MAX system może zostać rozbudowany o moduły pozwalające na zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów. Poprzez wersję MAX konfigurujemy i rozbudujemy program pod indywidualne wymagania klienta.

Wersja MAX ma możliwość wyboru ścieżek kompletacji wraz z funkcją pakowania. Ma dedykowane ścieżki kompletacji, ma obsługę dokumentów magazynowych, ma też obsługę zamówień czyli składanie zamówień przez WMS, dopisywanie nowych zamówień w funkcjonalności WMS’a.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Obsługa numerów serii
 Obsługa dat ważności
 Obsługa palet
 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji rozszerzonej
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS + zapis informacji na bufor kolektora w WAPRO Mag
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji rozszerzonej o automatyzację tworzenia korekt.
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
 Możliwość zmiany magazynu

Od 100000 zł

Wymagana analiza przed wprowadzeniem oprogramowania

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

10 godzin wsparcia serwisowego od 2000 zł miesięcznie

Wersja PERSONAL to najbogatszy wariant z nieograniczonymi możliwościami. Wersja PERSONAL zawiera wszystko to co wersja MAX, dodatkowo ten wariant pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klientów. Poprzez wersję PERSONAL konfigurujemy i rozbudujemy program pod indywidualne wymagania klienta.

Wersja PERSONAL – ścieżka indywidualna tworzona specjalnie pod wymagania Klienta. W takim wypadku cena za licencję wieczystą zaczyna się od 100 000 zł i jest ona ustalana indywidualnie z Klientem w zależności od poziomu rozbudowania programu.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Obsługa numerów serii
 Obsługa dat ważności
 Obsługa palet
 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji rozszerzonej
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS + zapis informacji na bufor kolektora w WAPRO Mag
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji rozszerzonej o automatyzację tworzenia korekt.
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
 Możliwość zmiany magazynu

 FUNKCJE I PŁATNOŚCI DODATKOWE

POS stanowisko z obsługą drukarek fiskalnych – abonament 100 zł na urządzenie

Dodatkowa ścieżka pakowania – 5 000 zł

Moduł etykiet – od 1 000 zł

Obsługa kodów GS1 i kodów EAN – 5 000 zł

Cena pierwszej aktualizacji wynosi 15% od wartości całego pakietu, każda kolejna to koszt 25% tego pakietu.

Możliwy jest również zakup innych wersji:
– BRANŻOWE

Wersja BRANŻOWA – ścieżki dostosowane do konkretnych branż. Do każdego wariantu pakiet modułów jest inny co skutkuje różnicą w cenach. Więcej o wersji BRANŻOWE ->