cennik wms

Porównaj warianty naszych programów

Nasze systemy software i e-commerce dostępne są w szablonach przeznaczonych dla różnych branży. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę na wersji LIGHT można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BUSINESS, PREMIUM czy najbardziej rozbudowanej linii MAX wyposażonej w dodatkowe funkcjonalności tworzone indywidualnie pod potrzeby klienta. Linie produktowe pozwalają na wybór najodpowiedniejszego pakietu do zarządzania, zgodnie z wielkością i potrzebami firmy.

 LICENCJE ABONAMENTOWE

1000 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesięcy

 Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

Liczba obsługiwanych kolektorów: 3

Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
1 – 5 szt. – 10%
6 – 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Wersja LIGHT to zestaw prostych aplikacji wspierających WAPRO przeznaczona dla początkującej, małej firmy.

Każda z aplikacji posiada scenariusze zbiórki odpowiednie do różnych rodzajów branż.

Wersja LIGHT ma obsługę pojedynczych lokalizacji na towar, obsługę zamówień do dostawców i odbiorców, kompletacje do tych zamówień. Nie posiada obsługi dokumentów magazynowych i nie posiada obsługi wielu lokalizacji dla towarów.

Funkcje:

 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu
 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Realizacja dokumentów rozchodu oraz przychodu utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Inwentaryzacja

1500 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesiące

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Wersja BUSINESS to linia produktów przeznaczona dla rozwijających się firm, zatrudniających kilku i więcej pracowników. Programy wspierają dzianie systemów WAPRO ERP i cechują się większą funkcjonalnością niż w wersji LIGHT.

W swoim zakresie funkcjonalności zawiera wszystko to co wersja LIGHT oraz dodatkowo:
Wersja BUSINESS posiada funkcje kompletacji zamówień i dostaw, posiada możliwość obsługi wielu lokalizacji  dla towarów. Nie posiada dedykowanych ścieżek kompletacji.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Funkcja informacyjna – sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Moduł etykiet w wersji podstawowej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS

2100 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesiące

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Wersja PREMIUM to zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów. Wsparcie systemów WAPRO ERP przez nasze programy znakomicie automatyzuje codzienną pracę nawet w złożonej organizacji.

W swoim zakresie funkcjonalności zawiera wszystko to co wersja BUSINESS oraz dodatkowo:
Wersja PREMIUM posiada obsługę zamówień do dostawców, odbiorców i kompletacji personalizowanej ścieżce. Posiada też obsługę wielu lokalizacji.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji podstawowej
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji podstawowej
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
Możliwość zmiany magazynu

3000 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesiące

Wymagana analiza przed wprowadzeniem oprogramowania

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Wersja MAX to najbogatszy wariant. Wersja MAX zawiera wszystko to co wersja PREMIUM plus dodatkowe funkcje. W ramach wersji MAX system może zostać rozbudowany o moduły pozwalające na zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów. Poprzez wersję MAX konfigurujemy i rozbudujemy program pod indywidualne wymagania klienta.

Wersja MAX ma możliwość wyboru ścieżek kompletacji wraz z funkcją pakowania. Ma dedykowane ścieżki kompletacji, ma obsługę dokumentów magazynowych, ma też obsługę zamówień czyli składanie zamówień przez WMS, dopisywanie nowych zamówień w funkcjonalności WMS’a.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Obsługa numerów serii
 Obsługa dat ważności
 Obsługa palet
 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji rozszerzonej
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS + zapis informacji na bufor kolektora w WAPRO Mag
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji rozszerzonej o automatyzację tworzenia korekt.
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
 Możliwość zmiany magazynu

Od 5000 zł/miesięcznie

Umowa na 12 miesiące

Wymagana analiza przed wprowadzeniem oprogramowania

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

10 godzin wsparcia serwisowego od 2000 zł miesięcznie

Wersja PERSONAL to najbogatszy wariant z nieograniczonymi możliwościami. Wersja PERSONAL zawiera wszystko to co wersja MAX, dodatkowo ten wariant pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klientów. Poprzez wersję PERSONAL konfigurujemy i rozbudujemy program pod indywidualne wymagania klienta.

Wersja PERSONAL – ścieżka indywidualna tworzona specjalnie pod wymagania Klienta. W takim wypadku cena za licencję wieczystą zaczyna się od 100 000 zł i jest ona ustalana indywidualnie z Klientem w zależności od poziomu rozbudowania programu.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Obsługa numerów serii
 Obsługa dat ważności
 Obsługa palet
 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji rozszerzonej
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS + zapis informacji na bufor kolektora w WAPRO Mag
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji rozszerzonej o automatyzację tworzenia korekt.
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
 Możliwość zmiany magazynu

 LICENCJE WIECZYSTE

15000 zł

 Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

Liczba obsługiwanych kolektorów: 3

Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
1- 5 szt. – 10%
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Wersja LIGHT to zestaw prostych aplikacji wspierających WAPRO przeznaczona dla początkującej, małej firmy.

Każda z aplikacji posiada scenariusze zbiórki odpowiednie do różnych rodzajów branż.

Wersja LIGHT ma obsługę pojedynczych lokalizacji na towar, obsługę zamówień do dostawców i odbiorców, kompletacje do tych zamówień. Nie posiada obsługi dokumentów magazynowych i nie posiada obsługi wielu lokalizacji dla towarów.

Funkcje:

 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu
 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Realizacja dokumentów rozchodu oraz przychodu utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Inwentaryzacja

25000 zł

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Wersja BUSINESS to linia produktów przeznaczona dla rozwijających się firm, zatrudniających kilku i więcej pracowników. Programy wspierają dzianie systemów WAPRO ERP i cechują się większą funkcjonalnością niż w wersji LIGHT.

W swoim zakresie funkcjonalności zawiera wszystko to co wersja LIGHT oraz dodatkowo:
Wersja BUSINESS posiada funkcje kompletacji zamówień i dostaw, posiada możliwość obsługi wielu lokalizacji  dla towarów. Nie posiada dedykowanych ścieżek kompletacji.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Funkcja informacyjna – sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Moduł etykiet w wersji podstawowej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS

35000 zł

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Wersja PREMIUM to zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów. Wsparcie systemów WAPRO ERP przez nasze programy znakomicie automatyzuje codzienną pracę nawet w złożonej organizacji.

W swoim zakresie funkcjonalności zawiera wszystko to co wersja BUSINESS oraz dodatkowo:
Wersja PREMIUM posiada obsługę zamówień do dostawców, odbiorców i kompletacji personalizowanej ścieżce. Posiada też obsługę wielu lokalizacji.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji podstawowej
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji podstawowej
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
Możliwość zmiany magazynu

50000 zł

Wymagana analiza przed wprowadzeniem oprogramowania

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

Wersja MAX to najbogatszy wariant. Wersja MAX zawiera wszystko to co wersja PREMIUM plus dodatkowe funkcje. W ramach wersji MAX system może zostać rozbudowany o moduły pozwalające na zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów. Poprzez wersję MAX konfigurujemy i rozbudujemy program pod indywidualne wymagania klienta.

Wersja MAX ma możliwość wyboru ścieżek kompletacji wraz z funkcją pakowania. Ma dedykowane ścieżki kompletacji, ma obsługę dokumentów magazynowych, ma też obsługę zamówień czyli składanie zamówień przez WMS, dopisywanie nowych zamówień w funkcjonalności WMS’a.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Obsługa numerów serii
 Obsługa dat ważności
 Obsługa palet
 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji rozszerzonej
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS + zapis informacji na bufor kolektora w WAPRO Mag
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji rozszerzonej o automatyzację tworzenia korekt.
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
 Możliwość zmiany magazynu

Od 100000 zł

Wymagana analiza przed wprowadzeniem oprogramowania

Liczba użytkowników www: 2

 Każdy dodatkowy użytkownik www to koszt 1% od obecnej wartości system

 Liczba obsługiwanych kolektorów: 5

 Koszt dodatkowych kolektorów od wartości obecnego systemu:
6- 10 szt. – 7%
powyżej 10 szt. – 5%

10 godzin wsparcia serwisowego od 2000 zł miesięcznie

Wersja PERSONAL to najbogatszy wariant z nieograniczonymi możliwościami. Wersja PERSONAL zawiera wszystko to co wersja MAX, dodatkowo ten wariant pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klientów. Poprzez wersję PERSONAL konfigurujemy i rozbudujemy program pod indywidualne wymagania klienta.

Wersja PERSONAL – ścieżka indywidualna tworzona specjalnie pod wymagania Klienta. W takim wypadku cena za licencję wieczystą zaczyna się od 100 000 zł i jest ona ustalana indywidualnie z Klientem w zależności od poziomu rozbudowania programu.

Funkcje:

 Obsługa lokalizacji
 Obsługa numerów serii
 Obsługa dat ważności
 Obsługa palet
 Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji rozszerzonej
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS + zapis informacji na bufor kolektora w WAPRO Mag
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji rozszerzonej o automatyzację tworzenia korekt.
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
 Możliwość zmiany magazynu

 FUNKCJE I PŁATNOŚCI DODATKOWE

POS stanowisko z obsługą drukarek fiskalnych – abonament 100 zł na urządzenie

Dodatkowa ścieżka pakowania – 5 000 zł

Moduł etykiet – od 1 000 zł

Obsługa kodów GS1 i kodów EAN – 5 000 zł

Cena pierwszej aktualizacji wynosi 15% od wartości całego pakietu, każda kolejna to koszt 25% tego pakietu.

Możliwy jest również zakup innych wersji:
– BRANŻOWE

Wersja BRANŻOWA – ścieżki dostosowane do konkretnych branż. Do każdego wariantu pakiet modułów jest inny co skutkuje różnicą w cenach. Więcej o wersji BRANŻOWE ->