WAPRO ERP – Zasady Aktualizacji
Do przeprowadzenia aktualizacji należy spełnić poniższe warunki

Przed rozpoczęciem aktualizacji, prosimy przeprowadzić konserwacje serwera oraz stanowisk – systemy powinny być zaktualizowane,
aby uniknąć problemów w trakcie lub po instalacji. Zdarza się, że bez aktualnych systemów nie można przeprowadzić aktualizacji.
Brak aktualnego systemu również może wydłużyć proces aktualizacji.

W pierwszej kolejności aktualizacja jest instalowana na stanowisku serwerowym (z reguły tam jest zainstalowany SQL Server). Następnie wprowadzane są dane certyfikatu i na końcu aktualizowane są struktury bazy danych jak i programy na poszczególnych stanowiskach.

Niezbędne wymagania systemowe:

      • Windows Server 2012 R2 lub nowszy
      • Windows 8 lub nowszy

Na czas przeprowadzenia aktualizacji nie można korzystać z programu. Dotyczy to również wszelkich rozwiązań firm trzecich, które działają w tle (integratory, sklepy internetowe lub inne aplikacje), wszystko musi być wyłączone.

Aktualizacja przeprowadzana jest w następującej kolejności:

 • Instalacja WAPRO na stanowisku serwerowym
 • Wprowadzenie danych z certyfikatu WAPRO
 • Podniesienie struktur bazy danych na serwerze
 • Aktualizacja programu na stanowiskach
 • Sprawdzenie udostępnionych poprawek przez producenta