Ready – Schematy

Ready – Schematy

Program opiera się na 3 głównych schematach przeznaczonych dla odpowiednich osób w organizacji. Jest to najprostsza formacja, którą w dowolnej chwili można zmienić. Schemat polega na podziale dostępnych w programie funkcji na 3 kategorie, na szefa, księgowość i sekretariat, przy czym największe możliwości ma szef, później księgowość i z najmniejszym dostępem sekretariat.

 Instrukcja pracy programu

Konto Sekretariat ma możliwość dodawania dokumentów oraz dodawanie klientów do programu Ready.

Dodawanie klientów należy wybrać aplikację (górny lewy róg) oraz klienci (lub na pulpicie aplikacji ikonka klienci) klikamy Nowy w nowym okienku uzupełniamy dane nowego klienta.
Dodawanie dokumentów do programu:
Dodanie dokumentów – należy wybrać aplikację (górny lewy róg) oraz klikamy na faktury zakupu. Przeciągamy dokument po czym uzupełniamy/edytujemy, jak jest potrzeba formę płatności, opis, uwagi i klikamy Utwórz Fakturę. Trzeba również pamiętać żeby uzupełnić pole typ dokumentu księgowego. Brak uzupełnionego pola powoduję błędne księgowanie w WAPRO Fakir. Po ostatecznej weryfikacji klikamy Zarejestruj jest to ostatni etap dla Sekretariatu.

Konto Księgowe ma możliwość akceptacji dokumentów dodanych przez sekretariat, dodanie opisu kosztowego dokumentu oraz końcowa akceptacja.

Po dodaniu przez sekretariat dokumentu mamy w zakładce faktury zakupu (w obiegu) dokument do wstępnej akceptacji jeśli weryfikacja jest pozytywna klikamy przejmuję i opisuję kosztowo.
Na kolejnym etapie posiadamy możliwość dodania kosztów gdzie trzeba dodać miejsce powstawania kosztów oraz rodzaj kosztów + opis. Akceptujemy dany dokument po czym wpada on do statusu w księgowości.
Po zakończeniu trzeba potwierdzić do ostatecznego zakończenia

Konto Szefa łączy możliwości konta sekretariatu oraz księgowości, ma dostęp do wszystkich funkcji programu.