Ready – Dokumenty

Ready – Dokumenty

Zakładka Dokumenty służy do zarządzania dokumentami, dziennikami i pocztą.

 Instrukcja pracy programu

Dokumenty – panel umożliwia wgląd do nadesłanych dokumentów.

Dzienniki – dotyczą korespondencji oraz faktur. Dzienniki można filtrować oraz edytować.

W zakładce znajduje się jeszcze jedna funkcja jaką jest poczta.