Funkcje Android

Porównaj warianty naszych programów

Nasze systemy software i e-commerce dostępne są w szablonach przeznaczonych dla różnych branży. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę na wersji LIGHT można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BUSINESS, PREMIUM czy najbardziej rozbudowanej linii MAX. Linie produktowe pozwalają na wybór najodpowiedniejszego pakietu do zarządzania, zgodnie z wielkością i potrzebami firmy.

Wersja LIGHT to zestaw prostych aplikacji wspierających WAPRO przeznaczona dla początkującej, małej firmy.

Każda z aplikacji posiada scenariusze zbiórki odpowiednie do różnych rodzajów branż.

Wersja LIGHT ma obsługę pojedynczych lokalizacji na towar, obsługę zamówień do dostawców i odbiorców, komletacje do tych zamówień. Nie posiada obsługi dokumentów magazynowych i nie posiada obsługi wielu lokalizacji dla towarów.

Funkcje:

Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu
 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Realizacja dokumentów rozchodu oraz przychodu utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Inwentaryzacja

 

Wersja BUSINESS to linia produktów przeznaczona dla rozwijających się firm, zatrudniających kilku i więcej pracowników. Programy wspierają dzianie systemów WAPRO ERP i cechują się większą funkcjonalnością niż w wersji LIGHT.

W swoim zakresie funkcjonalności zawiera wszystko to co wersja LIGHT oraz dodatkowo:
Wersja BUSINESS posiada funkcje kompletacji zamówień i dostaw, posiada możliwość obsługi wielu lokalizacji  dla towarów. Nie posiada dedykowanych ścieżek kompletacji.

Funkcje:

Obsługa lokalizacji
Funkcja informacyjna – sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Jednoetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS
 Moduł etykiet w wersji podstawowej
 Obsługa stanowisk drukujących 
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS

Wersja PREMIUM to zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów. Wsparcie systemów WAPRO ERP przez nasze programy znakomicie automatyzuje codzienną pracę nawet w złożonej organizacji. 

W swoim zakresie funkcjonalności zawiera wszystko to co wersja BUSINESS oraz dodatkowo:
Wersja PREMIUM posiada obsługę zamówień do dostawców, odbiorców i kompletacji personalizowanej ścieżce. Posiada też obsługę wielu lokalizacji.

Funkcje:

Obsługa lokalizacji
Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji podstawowej
 Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS 
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji podstawowej
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
Możliwość zmiany magazynu

Wersja MAX to najbogatszy wariant. Wersja MAX zawiera wszystko to co wersja PREMIUM plus dodatkowe funkcje. W ramach wersji MAX system może zostać rozbudowany o moduły pozwalające na zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów. Poprzez wersję MAX konfigurujemy i rozbudujemy program pod indywidualne wymagania klienta.

Wersja MAX ma możliwość wyboru ścieżek kompletacji wraz z funkcją pakowania. Ma dedykowane ścieżki kompletacji, ma obsługę dokumentów magazynowych, ma też obsługę zamówień czyli składanie zamówień przez WMS, dopisywanie nowych zamówień w funkcjonalności WMS’a.

Funkcje:

Obsługa lokalizacji
Obsługa numerów serii
 Obsługa dat ważności
 Obsługa palet
Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji rozszerzonej
Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS + zapis informacji na bufor kolektora w WAPRO Mag
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji rozszerzonej o automatyzację tworzenia korekt.
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
 Możliwość zmiany magazynu

Wersja BRANŻOWA to wariant dostosowany do wymogów dla firm z danej branży. Dla każdej branży jest indywidualnie dostosowany w odpowiedni zestaw narzędzi. 

Funkcje różnią się w zależności od branży.

Dowiedz się więcej o branżach ->

Wersja PERSONAL to najbogatszy wariant z nieograniczonymi możliwościami. Wersja PERSONAL zawiera wszystko to co wersja MAX, dodatkowo ten wariant pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klientów. Poprzez wersję PERSONAL konfigurujemy i rozbudujemy program pod indywidualne wymagania klienta.

Funkcje:

Obsługa lokalizacji
Obsługa numerów serii
 Obsługa dat ważności
 Obsługa palet
Funkcja informacyjna sprawdzenia stanu artykułu oraz stanu na lokalizacji
 Dwuetapowa kompletacja dostaw oraz zamówień do odbiorcy z automatyzacją wystawiania dokumentu magazynowego oraz handlowego
 Moduł pakowania w wersji rozszerzonej
Realizacja dokumentów rozchodu/rozchodu oraz korekt utworzonych w WAPRO Mag z poziomu WMS + zapis informacji na bufor kolektora w WAPRO Mag
 Moduł etykiet w wersji rozszerzonej
 Obsługa stanowisk drukujących
 Możliwość nadania uprawień dla grup użytkowników
 Funkcja zwrot WMS w wersji rozszerzonej o automatyzację tworzenia korekt.
 Inwentaryzacja
 Inwentaryzacja lokalizacji
 Tworzenie zamówień z poziomu WMS
 Możliwość zmiany magazynu

PERSONAL

Wersja PERSONAL jest najbardziej rozbudowaną wersją konfigurowaną z wszystkich dostępnych opcji z możliwością programowania pod indywidualne potrzeby Klienta. Jest to wersja bez ograniczeń, tworzymy system, który w pełni znajduje zastosowanie w danej firmie maksymalizując jej możliwości operacyjne.
Poniżej znajdują się funkcje, które mogą zostać dodane do systemu.

Funkcja umożliwia sprawdzenie danych pod kątem rozlokowania oraz artykułu zawartego w bazie danych (wyświetlane dane mogą zostać ograniczone poprzez uprawnienia)

Funkcja umożliwia sprawdzenie stanu zawartego w WMS na danym artykule

Funkcja umożliwia sprawdzenie wszystkich artykułów zawartych na konkretnej lokalizacji magazynowej w WMS

Funkcja umożliwia przypisanie zadań dla wybranego użytkownika WMS

Funkcja umożliwia skompletowanie zamówienia od odbiorcy utworzonego w WAPRO Mag (automatyzacja pozwala na utworzenie dokumentów magazynowych oraz handlowych w WAPRO Mag po zakończeniu operacji)

Funkcja umożliwia skompletowanie zamówienia do dostawcy (automatyzacja umożliwia utworzenie dokumentu magazynowego w WAPRO Mag)

Funkcja daje możliwość zweryfikowania poprawności kompletacji przez innego użytkownika zgodnie z nadanymi uprawnieniami

Moduł pakowania pozwala na spakowanie wcześniej skompletowanego zamówienia (automatyzacja pozwala na przypisanie form dostawy zawartych w WAPRO Mag i utworzenie listu przewozowego dla konkretnie wskazanej firmy kurierskiej wraz z parametryzacją paczki)

Funkcja umożliwia tworzenie dokumentów magazynowych oraz handlowych po spakowaniu paczek w obrębie konkretnego zamówienia

Funkcja umożliwia utworzenie zwrotu w WMS z możliwością dwuetapowej weryfikacji jego poprawności (automatyzacja pozwala na utworzenie dokumentu WZk w WAPRO Mag po zweryfikowaniu w WMS)

Funkcja umożliwia zmianę lokalizacji dla wybranego artykułu, grupy artykułów lub przeniesienie całej lokalizacji

Funkcja umożliwia utworzenie informacji o konieczności zmiany lokalizacji dla danych artykułów, która powinna zostać wykonana przez operatora WMS

Funkcja umożliwia tworzenie nośników danych potrzebnych dla artykułu celem poprawnej identyfikacji na magazynie

Funkcja umożliwia tworzenie zleceń serwisowych dla działu serwisowego danej firmy

Funkcja zawiera w sobie obsługę przyjęć/wydań oraz korekt uprzednio utworzonych w WAPRO Mag celem odpowiedniej relokacji artykułów w obrębie dokumentu magazynowego. Istnieje również opcja tworzenia przyjęć/wydań bezpośrednich mających odzwierciedlenie wyłącznie w stanie magazynowym WMS (informacje o wykonanych czynnościach przekazywane są do buforu kolektora WAPRO Mag z możliwością przeniesienia transmisji danych na odpowiedni dokument)

Funkcja umożliwia tworzenie zamówień w WMS, które przekazywane są do WAPRO Mag

Funkcja umożliwia inwentaryzację poprzez skanowanie konkretnych artykułów ulokowanych na magazynie

Funkcja umożliwia inwentaryzację poprzez określenie zawartości artykułów na lokalizacjach

Funkcja umożliwia tworzenie dokumentów magazynowych z poziomu WMS, które przenoszone są do WAPRO Mag

Funkcja umożliwia zmianę magazynu w powiązaniu z magazynami zawartymi w WAPRO Mag oraz uprawnieniami dla konkretnej grupy użytkowników

Funkcja umożliwia obsługę wydruku etykiet artykułu oraz lokalizacji z wielu poziomów funkcjonalności WMS (etykieta dostosowana jest indywidualnie do wymogów klienta)

Funkcja umożliwia w  prostych krokach utworzenie lokalizacji magazynowych potrzebnych do pracy z rozlokowaniem artykułów

Funkcja umożliwia zmianę magazynu w WMS zgodnie z magazynami zawartymi w WAPRO Mag oraz uprawnieniami nadawanymi dla danej grupy użytkowników

Funkcja umożliwia powiązanie i automatyzację obsługi spedycji wraz z wydrukami listów przewozowych

Funkcja umożliwia pełną obsługę dat ważności poprzez umieszczenie ich na zamówieniu i przekazaniu na dokument magazynowy, po realizację zamówienia od odbiorcy z założeniami pracy magazynu oraz pełną historię przychodu/rozchodu dla danego artykułu

Funkcja umożliwia pełną obsługę numerów serii poprzez umieszczenie ich na zamówieniu i przekazaniu na dokument magazynowy, po realizację zamówienia od odbiorcy zgodną z założeniami pracy magazynu oraz pełną historię przychodu/rozchodu dla danego artykułu

Funkcja umożliwia obsługę kartonów zbiorczych z zachowaniem informacji u umieszczonych artykułów

Funkcja umożliwia pełną obsługę palet pod kątem zawartości artykułów na niej zawartych oraz wydruku raportu paszportu paletowego

Funkcja umożliwia przekazanie informacji o dacie wykonania operacji oraz użytkownikowi, który ją wykonywał do Uwag w WAPRO Mag

Obsługa GS1 pozwala na pełne dekodowanie kodu GS1 zgodnie z założeniami klienta