Ready – Zdarzenia

Ready – Zdarzenia

Zakładka Zdarzenia umożliwia zarządzanie kalendarzem oraz terminarzem. Dostępna jest również funkcja kanban, która wyświetla informacje odnośnie etapu danej umowy.

 Instrukcja pracy programu

Kalendarz – zakładka umożliwia dostęp do zarządzania kalendarzem.

Kanban – narzędzie do sprawdzania na jakim etapie jest poszczególne zadanie, z wyróżnieniem na 4 etapy:

  • Przyjęte,
  • W trakcie,
  • Weryfikacja,
  • Zakończenie.

Terminarz – Służy do planowania dnia pracownika.