Ready – System

Ready – System

Zakładka System służy do konfiguracji programu i składa się z 5 głównych elementów AppStore, Baza wiedzy, Raporty, Szukaj, Ustawienia Aplikacji.

 Instrukcja pracy programu

AppStore – zakładka umożliwia załadowanie licencji, wyświetlenia listy faktur z najważniejszymi informacjami oraz umożliwia zamówienie nowej licencji programu jak i zarządzanie obecną.

Baza wiedzy – Umożliwia podgląd całej bazy dokumentów wraz z możliwością szukania pojedynczych dokumentów i edytowania ich.

Raporty – zakładka dzieli się na ogólne i na administracyjne. Elementy ogólne dotyczą:

  • Faktur zakupu – możliwość wyświetlenia statystyki obiegu faktur
  • Konfiguracji – możliwość konfiguracji ustawień zaawansowanych
  • Umów – możliwość wydrukowania metryczki

Szukaj – opcja umożliwia szukanie konkretnego pliku przy użyciu filtrów.

Ustawienia Aplikacji – Dotyczy konfiguracji całego programu, dzieli się na systemowe, umowy i faktury zakupu. Ustawienia systemowe są bardzo obszerne i pozwalają na skonfigurowanie:

  • elementów ogólnych (jak na przykład edycja struktury organizacyjnej, zarządzanie kontami użytkowników, import bazy klientów, dane podmiotu, tło pulpitu)
  • Korespondencji (np. panel do zarządzania dziennikami, instrukcje do dekretacji, kategorie dokumentów, szablony dokumentów, formy wysyłki)
  • Groupware (odpowiada za konfiguracje szablonów wiadomości, stopki maila, dotyczy kont pocztowych współdzielonych, kalendarza i kategorii zdarzeń)
  • Business (tutaj znajduje się słowniki do zarządzania magazynem, definiowania produktów oraz kategorii dla urządzeń i predefiniowanych wzorów warunków handlowych. Również ta zakładka oferuje panel służący do zdefiniowania własnych pól na kartotece produktu oraz pozycji.)
  • Custom (odpowiada za definicje dokumentów, procedury, cechy, grupy cech, statusy i szablony znaków)