Ready – Klienci

Ready – Klienci

Zakładka Klienci umożliwia zarządzanie klientami i kontaktami.

 Instrukcja pracy programu

Klienci – zakładka wyświetla listę klientów, którą można filtrować w celu znalezienia konkretnego kontrahenta. Klientów można dodawać i usuwać oraz edytować informacje o istniejącym już kliencie.

Kontakty – zbiór osób z którymi możemy się skontaktować poprzez pocztę. Książkę adresową możemy w każdym momencie edytować.