Imag WMS – informacje o produkcie (stary format)

Imag WMS
Program do zarządzania magazynem

Głównym zadaniem systemu jest kompleksowa obsługa magazynu oraz ułatwienie komunikacji między nim a centralą. Uruchomienie oprogramowania możliwe jest na dowolnym urządzeniu zdolnym do kontaktu z siecią web.

Inwentaryzacja magazynu
Sprawdzanie stanu artykułu/lokalizacji
Obsługa dokumentów magazynowych
Relokacja artykułów
Tworzenie zamówień od odbiorców / do dostawców
Meldowanie etapu zamówienia przez magazyn
Integracja z Imag Scheduler/Modułem automatyzacji
Integracja z modułami spedytorów Imag

 Sprawdź Artykuł 
Jedną z podstawowych funkcji systemu jest sprawdzanie artykułu co umożliwia na wyszukanie artykułu oraz przeprowadzenie na nim kilku podstawowych operacji. Domyślnie program skonfigurowany jest pod wyszukiwanie po kodzie kreskowym produktu, gdyż to najszybszy i najdokładniejszy sposób identyfikowania artykułu, jednak użytkownik ma możliwość zdecydowania o zmianie tego kryterium. Zakres wyświetlanych danych jest możliwy do skonfigurowania ręcznie przez użytkownika systemu. Istnieje też opcja wydruku etykiety towaru.

 Edycja Artykułu 
Funkcja edycji artykułu pozwala na szybką edycję danych związanych z artykułem – między innymi na dodanie kodu kreskowego generowanego automatycznie przez system, zmianę parametrów artykułu czy operację „powiel artykuł” umożliwiając stworzenie nowego artykułu o identycznej nazwie jak artykuł wyjściowy z parametrami, które ustala użytkownik.

 Inwentaryzacja 
System WMS pozwala również przeprowadzenie remanentu magazynowego, całościowego lub częściowego. Każdy użytkownik systemu może utworzyć osobny dokument – po zakończeniu inwertery przez magazyniera system umożliwi pobranie raportu inwentaryzacji wraz z informacją który pracownik go przeprowadzał. Zakończenie inwentaryzacji w systemie Imag WMS nie wpływa natychmiastowo na remanent w programie magazynowym.

 Kompletacja Zamówień 
W systemie WMS użytkownik ma możliwość zlecania zadań magazynierom na podstawie dwóch typów dokumentów: Zamówień od odbiorców/dostawców oraz dokumentów magazynowych. Sposób zlecania zadań jest w dużej mierze zależny od profilu działania przedsiębiorstwa i jest ustalany przed wdrożeniem oprogramowania podczas analizy.

Dokumenty Magazynowe/Zamówienia 
System zarządzania magazynem jest również wyposażony w obsługę dokumentów – magazynier ma możliwość utworzenia zamówienia bądź dokumentu magazynowego samodzielnie z poziomu kolektora, pozwala to na obsłużenie dokumentu przyjęcia/wydania towaru, lub pracować na dokumencie pochodzącym z systemu klasy ERP lub innym źródle. Użytkownik ma również możliwość obsłużenia korekty oraz wglądu w listę niezatwierdzonych dokumentów.

Odczyt informacji o artykułach bez potrzeby dostępu do programu magazynoweg

Wyszukiwanie artykułów po: kodzie EAN, nazwie, indeksach handlowych oraz katalogowych

Inwentaryzacja magazynu

Sprawdzanie stanu artykułu/lokalizacji

Obsługa zamówień/kompletacja zamówień od odbiorcy

Obsługa dokumentów magazynowych

Relokacja artykułów

Tworzenie zamówień od odbiorców / do dostawców

Meldowanie etapu zamówienia przez magazyn

Integracja z Imag Scheduler / Modułem automatyzacji

Integracja z modułami spedytorów Imag

  • Komputer z procesorem 1GHz kompatybilny z x86 lub x64
  • System operacyjny: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
  • Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy
  • WAPRO Mag w wersji co najmniej 8.60.0

Opis aplikacji:

Imag WMS to autorski system firmy Imag, którego głównym zadaniem jest kompleksowa obsługa magazynu oraz ułatwienie komunikacji między nim a centralą. Uruchomienie oprogramowania możliwe jest na dowolnym urządzeniu zdolnym do kontaktu z siecią web. W celu usprawnienia wyszukiwania danych, zaleca się korzystanie na magazynach z kolektorów/terminali danych, potrafiących sczytywać kody EAN (ewentualnie inne rekordy stosowane na magazynie). Dane zawarte w bazie chronione są za pomocą autoryzacji. Przed rozpoczęciem pracy z systemem, należy zalogować się do aplikacji. W zależności od potrzeb firmy, w systemie zostaną uruchomione tylko wybrane funkcje.

Sprawdzanie artykułu

Funkcja umożliwia wyszukanie artykułu oraz przeprowadzenie na nim kilku podstawowych operacji. Jest to dobry i szybki sposób na uzyskanie dostępu do informacji o danym artykule.

Zarządzanie artykułami

Pozwala na edycję parametrów artykułu, takich jak lokalizacja, kod kreskowy, nazwa, stan magazynowy. Kod kreskowy jest automatycznie generowany przez system, po wybraniu odpowiedniej opcji. Istnieje też możliwość powielania artykułu, która tworzy artykuł o nazwie artykułu wyjściowego. Nadawanie domyślnej lokalizacji odbywa się poprzez wprowadzenie danych przez użytkownika.

Zarządzanie inwentaryzacją

Funkcja ta pozwala na sprawne przeprowadzenie remanentu magazynu (całościowego lub częściowego). Możliwe jest pobranie raportu po zakończonej inwentaryzacji.

Tworzenie kompletacji zamówień

Możliwość zlecania zadań magazynierom na podstawie zamówień od odbiorców/dostawców oraz dokumentów magazynowych.

Tworzenie dokumentów magazynowych

Umożliwia tworzenie nowego dokumentu z poziomu kolektora, obsługę przyjęcia oraz wydania towaru, obsługę korekty dokumentu. Pozwala też przeglądać listy niezatwierdzonych dokumentów.

Zarządzanie systemem WMS

Konfigurowanie oprogramowania pod kątem dostosowania do potrzeb firmy. Elastyczna struktura pozwala na odpowiednie dopasowanie zarządzania magazynem.